На головну сторінку   Всі книги

Аверьянова Т. В. і ін.. Криміналістика. Підручник для вузів. Під ред. Заслуженого діяча науки Російської Федерації, професори Р. С. Белкина.- М.: Видавництво НОРМА (Видавнича група НОРМА-ИНФРА - М),2000.- 990 с.. 2000

Підручник, написаний відомими російськими вченими, відображає сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної криміналістики. Це найбільш повний у цей час виклад усіх розділів криміналістики, що відповідає вимогам державного стандарту вищої юридичної освіти. Поряд з викладом традиційних тем курсу, що враховують досягнення суміжних областей наукового знання, ряд глав присвячений новим методам і коштам збирання й дослідження доказів, методикам розслідування нових складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Російської Федерації. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, курсантів і слухачів вищих навчальних закладів силових відомств, практичних працівників правоохоронних органів. Утримування
Розділ I ІСТОРІЯ Й МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Розділ 1. Історія криміналістики й криміналістичних установ
§ 1. Консолідація криміналістичних знань
§ 2. Криміналістика в період між світовими війнами
§ 3. Етап формування приватних криміналістичних теорій у вітчизняній науці
§ 4. Сучасний етап розвитку криміналістики (етап формування загальної теорії науки)
§ 5. Експертні й наукові криміналістичні установи
Розділ 2. Предмет, об'єкти й система криміналістики
§ 1. Предмет і об'єкти криміналістики
§ 2. Система криміналістики
§ 3. Криміналістичні категорії
§ 4. Криміналістичні класифікації
Розділ 3. Завдання, принципи й закони розвитку криміналістики
§ 1. Загальна, спеціальні й конкретні завдання криміналістики
§ 2. Принципи криміналістики
§ 3. Закони розвитку криміналістики
Розділ 4. Методи криміналістики
§ 1. Загальний метод криміналістичної науки
§ 2. Загальнонаукові методи криміналістики
§ 3. Спеціальні методи криміналістики
Розділ 5. Природа криміналістики, її місце в системі наукового знання й тенденції розвитку
§ 1. Сучасні вистави про природу криміналістики
§ 2. Місце криміналістики в системі наукового знання
§ 3. Сучасні тенденції розвитку криміналістики
Розділ 6. Утримування й структура загальної теорії криміналістики
Глава 7. Криміналістична ідентифікація
§ 1. Поняття й наукові основи криміналістичної ідентифікації
§ 2. Криміналістичне вчення про ознаки
§ 3. Стадії криміналістичної ідентифікації
§ 4. Значення криміналістичного ототожнення й відмінності для розслідування й розкриття злочинів
Глава 8. Криміналістична діагностика
§ 1. Поняття й завдання криміналістичної діагностики
§ 2. Теоретичні основи криміналістичної діагностики
§ 3. Експертні діагностичні завдання
§ 4. Діагностика в роботі слідчого
Глава 9. Теорії криміналістичного прогнозування й тимчасових зв'язків і відносин
§ 1. Утримування теорії криміналістичного прогнозування
§ 2. Криміналістична теорія тимчасових зв'язків і відносин
Література Розділ I. Історія й методологія криміналістики
Розділ II КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА Й ТЕХНОЛОГІЯ
Глава 10. Концептуальні положення криміналістичної техніки й технології
§ 1. Поняття, система й правові підстави застосування коштів криміналістичної техніки
§ 2. Техніко-криміналістичні кошти й методи, застосовувані при збиранні речових доказів
§ 3. Методи й кошту попереднього й експертного дослідження речових доказів
Глава 11. Основи криміналістичного вчення про фіксацію доказательственной інформації
§ 1. Поняття фіксації доказательственной інформації
§ 2. Загальна характеристика форм, методів і коштів фіксації доказательственной інформації
§ 3. Вербальна й графічна форми фіксації доказательственной інформації
§ 4. Предметна й наочно-образна форми фіксації доказательственной інформації
Глава 12. Криміналістична світлина
§ 1. Поняття криміналістичної світлини, її значення в слідчій і експертній практиці
§ 2. Методи судово-слідчої світлини
§ 3. Приватні приймання фотографування
§ 4. Види фотозйомок і особливість фотографування криміналістичних об'єктів
§ 5. Судово-експертна світлина
§ 6. Процесуальне оформлення застосування криміналістичної світлини
Глава 13. Криміналістичний відеозапис
§ 1. Відеозапис як кошт фіксації криминалистически значимої інформації
§ 2. Сучасна відеотехніка, використовувана в слідчій практиці
§ 3. Застосування відеозапису при проведенні слідчих дій
§ 4. Відеозапис як документ або речовий доказ
Глава 14. Вчення про сліди (трасологія)
§ 1. Загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх криміналістичне значення
§ 2. Сліди людини (антропоскопия)
§ 3. Сліди знарядь злому, інструментів
§ 4. Сліди виробничих механізмів
§ 5. Сліди-Предмети
§ 6. Установлення цілого вроздріб
§ 7. Сліди транспортних засобів
§8. Мікрооб'єкти
Глава 15. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових устроїв і слідів їх застосування
§ 1. Поняття судової балістики і її значення для розслідування злочинів
§ 2. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї
§ 3. Криміналістичне дослідження патронів
§ 4. Криміналістичне дослідження слідів пострілу
§ 5. Вибухові устрої й сліди їх застосування
§ 6. Криміналістичне дослідження холодної зброї й слідів його застосування
Глава 16. Судове почеркознавство й судове автороведение
§ 1. Загальні положення
§ 2. Судове почеркознавство
§ 3. Підготовка почерковедческой експертизи
§ 4. Методика судебно-почерковедческой експертизи
§ 5. Судове автороведение
Глава 17. Техніко-криміналістичне дослідження документів
§ 1. Поняття й завдання техніко-криміналістичного дослідження документів
§ 2. Дослідження бланків документів
§ 3. Дослідження машинописних текстів
§ 4. Дослідження відбитків печаток і штампів
§ 5. Дослідження частково змінених документів
§ 6. Установлення схованої інформації
Глава 18. Криміналістичне дослідження речовин і матеріалів
§ 1. Поняття криміналістичного дослідження речовин і матеріалів і його завдання
§ 2. Виявлення, фіксація й вилучення речовин і матеріалів при проведенні слідчих дій
§ 3. Можливості експертних і попередніх досліджень найпоширеніших речовин і матеріалів - речових доказів
Можливості дослідження лакофарбових матеріалів і лакофарбових покриттів
Можливості дослідження об'єктів волокнистої природи
Можливості досліджень нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Можливості досліджень скла й виробів з нього
Можливості досліджень металів і сплавів (металознавча експертиза)
Можливості експертизи полімерних матеріалів і виробів з них
Можливості експертиз і попередніх досліджень наркотичних коштів і сильнодіючих речовин
Можливості експертиз парфумерних і косметичних коштів
Глава 19. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людину (габитоскопия)
§ 1. Загальні положення криміналістичного ототожнення особистості за ознаками зовнішності
§ 2. Методика опису ознак зовнішності людину (метод словесного портрета)
§ 3. Методи й кошту збирання інформації про зовнішні ознаки людини
§ 4. Криміналістична портретна експертиза
Глава 20. Криміналістична фоноскопия
§ 1. Поняття криміналістичної фоноскопії
§ 2. Особливості огляду магнітних носіїв із записами й підготовка матеріалів для фоноскопической експертизи
Глава 21. Криміналістична реєстрація
§ 1. Поняття, утримування й правові основи криміналістичної реєстрації
§ 2. Оперативно-довідкові обліки, їх організація й використання в розкритті й розслідуванні злочинів
§ 3. Криміналістичні обліки
§ 4. Довідково-допоміжні обліки
Глава 22. Нетрадиційні кошти одержання значимої для розслідування злочинів інформації
Глава 23. Використання спеціальних пізнань у діяльності органів слідства й дізнання
Глава 24. Експертна діяльність і сучасні можливості судових експертиз. Загальна теорія судової експертизи, її концептуальні основи й ключові поняття
§ 1. Проведення експертизи на попередій слідстві
§ 2. Можливості судових експертиз у розкритті й розслідуванні злочині
§ 3. Загальна теорія судової експертизи, її концептуальні основи
Глава 25. Основні напрямки/використання сучасних комп'ютерних технологій у розкритті й розслідуванні злочинів
§ 1. Використання універсальних програмних засобів у розкритті й розслідуванні злочинів
§ 2. Автоматизація обліків
§ 3. Автоматизація експертиз і досліджень
§ 4. Автоматизація процесу розслідування злочинів
Література Розділ II. Криміналістична техніка
Розділ III КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА Й ТЕХНОЛОГІЯ
Глава 26. Концептуальні положення криміналістичної тактики й технології
§ 1. Основні поняття криміналістичної тактики
§ 2. Криміналістична тактика в системі наукового знання
§ 3. Криміналістична тактика й практика боротьби зі злочинністю
§ 4. Тактика процесуальної дії
Глава 27. Криміналістичні версії й планування розслідування
§ 1. Криміналістичні версії
§ 2. Планування розслідування
Глава 28. Пошукова діяльність слідчого
§ 1. Поняття й види розшуку
§ 2. Організація й здійснення розшуку
Глава 29. Взаємодія учасників розкриття й розслідування злочинів
§ 1. Поняття, принципи й суб'єкти взаємодії
§ 2. Форми взаємодії
Глава 30. Слідча ситуація й тактичні комбінації
§ 1. Поняття, утримування й види слідчих ситуацій
§ 2. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику [184]
§ 3. Тактичні комбінації (операції)
Глава 31. Фактор раптовості, його облік і використання в процесі розслідування
§ 1. Фактор раптовості, його зміст і форми використання в розслідуванні
§ 2. Тактика дій слідчого з використанням фактору раптовості
§ 3. Облік впливу фактору раптовості на діяльність слідчого
§ 4. Вплив фактору раптовості на повноту й вірогідність доказательственной інформації
Глава 32. Тактичний розв'язок
§ 1. Поняття тактичного розв'язку
§ 2. Підготовка до ухвалення тактичного рішення
§ 3. Ухвалення тактичного рішення
§ 4. Деякі спеціальні питання прийняття тактичних розв'язків
Глава 33. Тактика й технологія слідчого огляду й огляду
§ 1. Сутність і види слідчого огляду
§ 2. Огляд місця події
§ 3. Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення
§4. Інші види слідчого огляду
§ 5. Огляд
Глава 34. Тактика й технологія обшуку й вилучення
§ 1. Сутності, завдання й порядок проведення обшуку
§ 2. Підготовка до обшуку
§ 3. Загальні положення тактики обшуку
§ 4. Технологія обшуку
§ 5. Проведення вилучення
Глава 35. Тактика допиту
§ 1. Поняття, значення й види допиту
§ 2. Підготовка до допиту
§ 3. Загальні положення тактики допиту свідків і потерпілих
§ 4. Загальні положення тактики допиту підозрюваних і обвинувачуваних
§ 5. Особливості тактики допиту при викритті в неправді
§ 6. Особливості тактики допиту неповнолітніх
§ 7. Тактика інших видів допиту
§ 8. Фіксація ходу й результатів допиту
Глава 36. Тактика перевірки й уточнення показань на місці
§ 1. Поняття перевірки й уточнення показань на місці
§ 2. Підготовка до перевірки й уточненню показань на місці
§ 3. Тактичні приймання перевірки й уточнення показань на місці
§ 4. Фіксація процесу й результатів перевірки й уточнення показань на місці
Глава 37. Тактика слідчого експерименту
§ 1. Поняття й сутність слідчого експерименту
§ 2. Види слідчих експериментів
§ 3. Учасники слідчого експерименту
§ 4. Підготовка до проведення слідчого експерименту
§ 5. Тактика проведення слідчого експерименту
§ 6. Фіксація ходу й результатів слідчого експерименту
§ 7. Оцінка результатів слідчого експерименту
Глава 38. Тактика пред'явлення для впізнання
§ 1. Сутність, завдання й порядок пред'явлення для впізнання
§ 2. Види пред'явлення для впізнання
§ 3. Суб'єкти пред'явлення для впізнання
§ 4. Тактика пред'явлення для впізнання живих осіб
§ 5. Тактика пред'явлення для впізнання трупів
§ 6. Тактика пред'явлення для впізнання предметів
§ 7. Тактика проведення впізнання по фотознімках
§ 8. Тактика пред'явлення для впізнання тварин
§ 9. Процесуальне оформлення результатів пред'явлення для впізнання
Глава 39. Тактика затримки й арешту
§ 1. Правові підстави затримки й арешту
§ 2. Підготовка до затримки й арешту
§ 3. Тактичні приймання затримки
Глава 40. Технологія одержання зразків для порівняльного дослідження
§ 1. Поняття й види зразків для порівняльного дослідження
§ 2. Технологія одержання зразків для порівняльного дослідження
Глава 41. Технологія прослуховування й записи телефонних переговорів
§ 1. Сутність і процедура прослуховування й записи переговорів
§ 2. Технологія прослуховування й записи переговорів
Література Розділ III. Криміналістична тактика й технологія
Розділ IV КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА
Глава 42. Концептуальні положення криміналістичної методики
§ 1. Поняття криміналістичної методики
§ 2. Принципи й вихідні положення формування приватних криміналістичних методик
§ 3. Структура й утримування приватних криміналістичних методик
Глава 43. Протидія розслідуванню й шляхи його подолання криміналістичними й оперативно-розшуковими коштами й методами
§ 1. Поняття, утримування й суб'єкти протидії розслідуванню
§ 2. Протидія розслідуванню у формі приховання злочину, його наслідків або причетних до нього осіб
§ 3. Форми й способи " внешнегоquоt; протидії розслідуванню
§ 4. Кошту й методи подолання протидії розслідуванню
Глава 44. Розслідування злочинів проти життя й здоров'я
§ 1. Розслідування вбивств
§ 2. Розслідування заподіяння шкоди здоров'ю
Глава 45. Розслідування злочинів проти половою недоторканності й полової свободи особи
§ 1. Розслідування зґвалтувань
§ 2. Розслідування насильницьких дій сексуального характеру
Глава 46. Розслідування злочинів проти власності
§ 1. Родова криміналістична характеристика злочинів
§ 2. Розслідування крадіжок
§ 3. Розслідування грабежів і розбійний нападів
§ 4. Розслідування шахрайства
§ 5. Розслідування вимагання
§ 6. Розслідування присвоєння або розтрати майна
Глава 47. Розслідування злочинів у сфері економічної діяльності
§ 1. Розслідування незаконного одержання кредиту й злісного відхилення від погашення кредиторської заборгованості
§ 2. Розслідування лжепредпринимательства
§ 3. Розслідування розкрадань, чинених організованими злочинними формуваннями на підприємствах (в організаціях)
§ 4. Розслідування фальшивомонетничества
§ 5. Розслідування контрабанди
Глава 48. Розслідування податкових злочинів
§ 1. Родова криміналістична характеристика податкових злочинів, їх кримінально-правова кваліфікація
§ 2. Виявлення ознак злочинів, перевірочні дії, порушення кримінальної справи
§ 3. Побудова й перевірка версій. Первісні слідчі дії
§ 4. Призначення й проведення судових експертиз по справах про податкові злочини
§ 5. Забезпечення відшкодування збитку, заподіяного податковими злочинами
Глава 49. Розслідування злочинів проти суспільної безпеки
§ 1. Розслідування бандитизму
§ 2. Розслідування хуліганства
§ 3. Розслідування незаконного обороту зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових устроїв
§ 4. Розслідування незаконного обороту наркотичних, сильнодіючих і отруйних речовин
§ 5. Розслідування підпалів і злочинних порушень правил пожежної безпеки
§ 6. Особливості розслідування кримінальних справ, збуджених по фактах вибухів
§ 7. Розслідування порушень правил безпеки руху й експлуатації транспортних засобів
Глава 50. Розслідування посадових злочинів
§ 1. Родова криміналістична характеристика посадових злочинів
§ 2. Виявлення ознак злочину, тактика перевірочних дій, порушення кримінальної справи
§ 3. Планування розслідування, первісні слідчі дії
§ 4. Наступні слідчі дії
Глава 51. Особливості розслідування злочинів " по гарячим следамquоt;
§ 1. Правові й організаційні основи розкриття злочинів " по гарячим следамquоt;
§ 2. Первісні слідчі дії
§ 3. Особливості наступних слідчих дій
Глава 52. Особливості розслідування злочинів неповнолітніх
§ 1. Криміналістична характеристика злочинів неповнолітніх
§ 2. Порушення кримінальної справи й планування розслідування
§ 3. Особливості тактики окремих слідчих дій
§ 4. Профілактична діяльність слідчого по справах про злочини неповнолітніх
Глава 53. Особливості розслідування злочинів організованих злочинних співтовариств
§ 1. Попередні зауваження
§ 2. Вихідна інформація про здійснення злочину організованою групою
§ 3. Використання можливостей осмотраместа події для встановлення факту здійснення злочину організованою групою
§ 4. Висування версій про здійснення злочину групою осіб і планування розслідування
§ 5. Допит як кошт одержання інформації про здійснення злочину організованою групою
§ 6. Використання інших коштів доведення для встановлення факту здійснення злочину організованою групою
Глава 54. Особливості розслідування злочинів, зроблених іноземцями й проти іноземців
§ 1. Правове становище іноземців у Росії
§ 2. Особливості проведення слідчих дій за участю іноземців
Глава 55. Особливості розслідування злочинів, зроблених несамовитими й особами з дефектами психіки
§ 1. Поняття неосудності й дефектів психіки (психічних недоліків)
§ 2. Порушення кримінальної справи й первісні слідчі дії
§ 3. Особливості наступних слідчих дій
Глава 56. Особливості розслідування злочинів у сфері руху комп'ютерної інформації
§ 1. Родова криміналістична характеристика злочинів
§ 2. Особливості тактики слідчих дій
§ 3. Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів у сфері руху комп'ютерної інформації
Глава: 57. Профілактична діяльність слідчого
§ 1. Поняття й утримування слідчої профілактики
§ 2. Кошту виявлення й доведення обставин, що сприяли здійсненню злочину
§ 3. Запобіжні заходи, прийняті слідчим на стадії розслідування
Література Розділ IV. Криміналістична методика