На головну сторінку   Всі книги

Белкин Р. С.. Курс криміналістики. В 3-х томах. Тому 2. 2016

1. СИСТЕМА ПРИВАТНИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ І ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ
1.1. Загальна характеристика системи приватних криміналістичних теорій
1.2. Тенденції розвитку системи приватних криміналістичних теорій
1.2.1. Поповнення системи приватних криміналістичних теорій.
1.2.2. Відновлення (модернізація) системи приватних криміналістичних теорій.
1.2.3. Формалізація системи приватних криміналістичних теорій.
1.2.4. Адаптація системи приватних криміналістичних теорій.
2. криміналістичне вчення про механізми следообразования
2.1. Розвиток наукових вистав про механізми следообразования
2.2. Понятійна частина вчення про механізми следообразования
2.2.1. Поняття сліду
2.2.2. Механізм следообразования
2.3. Класифікаційна частина вчення про механізми следообразования
2.4. Функціональна частина вчення про механізми следообразования
3. Криміналістичне вчення про ознаки
3.1. Поняття ознаки в криміналістиці
3.2. Класифікації ознак у криміналістиці
3.2.1. Загальні субстанціональні класифікації
3.2.2. Загальні об'ємні класифікації
3.2.3. Загальні функціональні класифікації
3.2.4. Об'єктові класифікації ознак
3.3. Сукупності й системи ознак
4. Криміналістичне вчення про фіксацію доказательственной інформації
4.1. Поняття фіксації доказательственной інформації
4.2. Загальна характеристика форм, методів і коштів фіксації доказательственной інформації
4.3. Вербальна й графічна форми фіксації доказательственной інформації
4.4. Предметна й наочно-образна форми фіксації доказательственной інформації
4.5. Перспективи розвитку криміналістичного вчення про фіксацію доказательственной інформації
5. Вчення про криміналістичну реєстрацію
5.1. Розвиток наукових основ криміналістичної реєстрації
5.2. Сучасний стан вчення про криміналістичну реєстрацію
5.3. Перспективи розвитку вчення про криміналістичну реєстрацію й практики функціонування криміналістичних обліків
6. Криміналістичне вчення про розшук
6.1. Поняття й утримування криміналістичного вчення про розшук
6.2. Прояв закономірностей виникнення доказів і роботи з ними в пошуковій діяльності слідчого
6.3. Характеристика змістовної сторони розшуку як об'єкта криміналістичної теорії
6.4. Тенденції й перспективи розвитку криміналістичного вчення про розшук
7. Теорії криміналістичної ідентифікації й криміналістичної діагностики
7.1. Формування теорії криміналістичної ідентифікації
7.2. Термінологічний апарат теорії криміналістичної ідентифікації
7.3. Криміналістична ідентифікація або ідентифікація в криміналістиці?
7.4. Групова (видова, родова) ідентифікація або встановлення групової приналежності?
7.5. Форми (види) криміналістичної ідентифікації
7.6. Теорія криміналістичної діагностики
8. Криміналістична експертиза й криміналістична теорія
8.1. Ідея науки про експертизу, її виникнення й розвиток
8.2. Загальні принципи методики криміналістичних експертних досліджень як приватна криміналістична теорія
8.3. Предмет і об'єкт криміналістичної експертизи
8.4. Класифікація видів криміналістичної експертизи. Проблема нових видів криміналістичної експертизи
8.5. Про внутрішнє переконання судового експерта й експертних помилках.
9. Вчення про криміналістичну версію й плануванні судового дослідження
9.1. Розвиток вчення про криміналістичну версію й плануванні судового дослідження
9.2. Понятійний і класифікаційний апарат навчання: криміналістична версія
9.3. Понятійний і класифікаційний апарат навчання: планування судового дослідження
9.3.1. Планування розслідування
9.3.2. Планування судового слідства
9.3.3. Планування експертного дослідження
10. Криміналістична теорія причинності
10.1. Утримування криміналістичної теорії причинності
10.2. Проблемні питання встановлення механізму події за допомогою слідчих (судових) дій
10.3. Проблемні питання експертного встановлення причинно-наслідкових зв'язків
11. Теорії КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ Й ТИМЧАСОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ВІДНОСИН
11.1. Утримування теорії криміналістичного прогнозування
11.2. Основні елементи теорії криміналістичного прогнозування
11.2.2. Основні напрямки криміналістичного прогнозування.
11.3. Криміналістична теорія тимчасових зв'язків і відносин.
12. загальні принципи організації діяльності по збиранню, дослідженні, оцінці й використанню доказів
12.1. Поняття й рівні організації роботи з доказами
12.2. Організація розслідування й криміналістична методика
12.3. Організація експертного дослідження доказів
Покажчик біографічних описів
Зміст