На головну сторінку   Всі книги

Белкин Р. С.. Курс криміналістики. В 3-х томах. Тому 3. 2016

Передмова
Р а з д е л I. Проблеми криміналістичної техніки й судової експертизи
1. "ПОЛЬОВА КРИМІНАЛІСТИКА" І ЇЇ ПРОБЛЕМИ
1.1. Постановка проблем
1.2. Можливі варіанти вирішення проблем
1.2.1. Принципи комплектування наборів техніко-криміналістичних коштів
1.2.2. Межі технічного оснащення слідчого й фахівця для роботи в "польових" умовах
1.2.3. Доцільні напрямки наукових досліджень в області технічного оснащення слідчого для роботи в "польових" умовах
1.2.4. Інформаційне забезпечення оперативно-слідчої групи в "польових" умовах
1.2.5. Принципи розподілу коштів "польової" криміналістики й питання про суб'єкта їх застосування
1.2.6. Проведення криміналістичних експертиз в "польових" умовах
2. проблема поліграфа
2.1. Виникнення й утримування проблеми
2.2. Можливі варіанти розв'язку проблеми
3. ПРОБЛЕМИ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ *
3.1. Історія й сучасний стан проблеми
3.2. Можливі варіанти вирішення проблем
4. ПРОБЛЕМА ОДОРОЛОГИЧЕСКОГО Методу
4.1. Виникнення проблеми
4.2. Можливі варіанти розв'язку проблеми
5. судова ЕКСПЕРТИЗА Й ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН
5.1. Виникнення проблеми
5.2. Дискусійні питання теорії й практики судової експертизи
5.2.1. Призначення експертизи в стадії порушення кримінальної справи
5.2.2. Правовий статус керівника
5.2.3. Законодавча регламентація статусу суб'єктів експертного дослідження
5.2.4. Регламентація проведення комплексної експертизи
5.2.5. Розширення кола суб'єктів призначення судової експертизи
5.2.6. Розширення переліку випадків обов'язкового призначення експертизи
5.2.7. Законодавча регламентація експертної ініціативи
5.2.8. Оптимізація форми й утримування експертних висновків
5.3. Організаційно-правові й моральні проблеми експертної діяльності.
Р а з д е л II. Проблеми криміналістичної тактики
6. СЛІДЧА СИТУАЦІЯ І ЇЇ ТАКТИЧНЕ значення
6.1. Поняття слідчої ситуації
6.2. Види слідчих ситуацій
6.3. Про концепцію "безконфліктного слідства"
7. ТАКТИЧНИЙ РОЗВ'ЯЗОК
7.1. Поняття тактичного розв'язку
7.2. Визначення мети тактичного впливу
7.3. Проблема слідчої інтуїції
7.4. Ухвалення тактичного рішення
7.5. Деякі спеціальні питання прийняття тактичних розв'язків
7.5.1. Тактичний розв'язок при розслідуванні злочину групою слідчих
7.5.2. Прийняття розв'язків в умовах тактичного ризику
7.5.3. Ухвалення тактичного рішення в умовах конфліктної ситуації
8. ТАКТИЧНА Комбинация
8.1. Виникнення проблеми
8.2. Поняття й види тактичної комбінації
8.3. Загальні умови допустимості тактичних комбінацій
8.4. Тактичні комбінації при проведенні допиту
9. ФАКТОР РАПТОВОСТІ, ЙОГО ОБЛІК І ВИКОРИСТАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
9.1. Фактор раптовості, його зміст і форми використання при розслідуванні злочинів
9.2. Тактика дій слідчого з використанням фактору раптовості
9.3. Облік впливу фактору раптовості на діяльність слідчого
9.4. Вплив фактору раптовості на повноту й вірогідність доказательственной інформації
10. ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЮВАННЯ Техники й методики планування РОЗСЛІДУВАННЯ
10.1. Про мережний метод планування розслідування
10.2. Про програмування розслідування злочинів
Розділ III. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
11. ФОРМУВАННЯ ПРИВАТНИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК ЯК КОМПЛЕКСІВ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ Рекомендаций
11.1. Приватні криміналістичні методики як комплекси криміналістичних рекомендацій
11.2. Криміналістична характеристика злочину
11.3. Криміналістична класифікація злочинів
11.4. Визначення предмета й напрямку розслідування
11.5. Первісні слідчі дії й оперативно-розшукові заходи
11.6. Наступні слідчі дії й оперативно-розшукові заходи
12. Джерела Криминалистических методичних РЕКОМЕНДАЦІЙ
12.1. Право як визначальний фактор і джерело методичних рекомендацій криміналістики
12.2. Слідча практика як джерело криміналістичних методичних рекомендацій
12.3. Наука як джерело криміналістичних методичних рекомендацій
13. ПРИХОВАННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ФОРМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОЗСЛІДУВАННЮ
13.1. Поняття приховання злочину
13.2. Види способів приховання злочину
13.3. Фактори, що спонукують до приховання злочини, що й впливають на вибір способу й можливість приховання
14. РОЗКРИТТЯ Й РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК МЕТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВАТНОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
14.1. Криміналістичне поняття розкриття злочину
14.2. Етапи розслідування злочину
14.3. Виявлення ознак злочину
14.4. Питання про метод розкриття й розслідування злочинів
Розділ IV. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК ОБ'ЄКТ Вивчення И Порівняння
15. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ
15.1. Криміналістика як компонент юридичної освіти
15.1.1. Організаційне становлення вузівського курсу криміналістики
15.1.2. Розвиток змістовної сторони курсу криміналістики
15.1.3. Криміналістична спеціалізація
15.1.4. Питання методики викладання криміналістики
15.1.5. Навчальна література
15.2. Криміналістика як компонент професійно-службової підготовки практичних працівників
15.3. Історіографія й бібліографія вітчизняної криміналістики
16. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК ОБ'ЄКТ ПОРІВНЯННЯ
16.1. Теоретичні основи криміналістики країн Східної й Центральної Європи
16.2. Теоретичні основи криміналістики країн Західної Європи й США
Висновок
Покажчик біографічних описів
Зміст