На головну сторінку   Всі книги

Дубровский В. Н.. Лекції по економічній теорії. 0000

Тема №1: «Економіка, економічна наука й економічна теорія»
Тема №2: «Основні етапи й напрямку розвитку економічної думки. Найважливіші економічні навчання (школи)»
1. Основні етапи й напрямку розвитку економічної думки
2. Найважливіші економічні навчання (школи)
Тема №3: «Об'єкт, предмет і метод економічної науки»
1. Економічна система як об'єкт економічного дослідження
2. Об'єкт і предмет економічної науки
3. Типи економічних систем, критерії їх класифікації
4. Методологія дослідження економічної системи.
Тема №4: «Власність в економічній системі суспільства»
Література:
Законодавство:
1. Власність як економічна і юридична категорія
2. Форми власності й особливості їх еволюції
3. Форми власності й види підприємств
4. Розвиток відносин власності в російському суспільстві: минуле, сьогодення й майбутнє
5. Способи приватизації ( їх було дуже багато, і деякі використовуються дотепер):
6. Проблеми й протиріччя приватизації (їх дуже багато, проаналізуємо основні):
Тема №5: «Основи ринкової економіки (товарного господарства)»
1. Утримування й передумови виникнення ринкової економіки
2. Основні характеристики ринкової економіки, особливості їх еволюції
3. Товар і його властивості
4. Гроші й функції системи грошового обігу
5. Інфляція й антиінфляційне регулювання
6. Закони вартості, попиту та пропозиції як головний регулятор ринкової економіки. Проблема еластичності попиту та пропозиції
7. Основи ціноутворення в умовах ринкової економіки
8. Види й функції ринку
9. Місце й роль маркетингу в ринковій економіці
10. Механізм товарообміну в ринковій економіці;
Тема №6: «Капіталізація ринкової економіки»
1. Перетворення грошей у капітал як відправний пункт капіталізації економіки
2. Капітал і прибавочна вартість
3. Закон прибавочної вартості й особливості його дії в сучасних умовах
4. Нагромадження капіталу і його види
5. Загальний закон капіталістичного нагромадження і його сучасні особливості
Тема №7: «Монополізація господарському життя»
1. Передумови, утримування, шляхи й способи монополізації
2. Позитивні й негативні сторони монополії
3. Види монополій і особливості їх еволюції
4. Монополія в Росії
5. Обмеження монополістичної діяльності
Тема №8: «Фінансовий капітал, фінансові групи й фінансова олігархія в економічній системі суспільства»
1. Передумови виникнення й утримування фінансового капіталу
2. Фінансовий капітал і фінансові групи
3. Фінансова олігархія
4. Специфіка фінансового капіталу, фінансових груп і фінансової олігархії в Росії
Тема №9: «Фіктивний капітал»
1. Утримування й передумови виникнення фіктивного капіталу
2. Цінні папери як носії фіктивного капіталу. Види цінних паперів
4. Особливості розвитку фіктивного капіталу й фондового ринку в Росії
Тема №10: «Фінансова система суспільства»
1. Утримування й функції фінансової системи суспільства
2. Система бюджетного фінансування (бюджетна система суспільства)
3. Кредитне (банківсько-кредитне) фінансування
4. Система самофінансування
Тема №11: «Державне регулювання економіки»
1. Необхідність державного регулювання економіки
2. Основні цілі й завдання державного регулювання
3. Механізм державного регулювання економіки
Тема №12: «Інтернаціоналізація господарському життя в сучасному суспільстві»
1. Передумови й утримування інтернаціоналізації
2. Форми інтернаціоналізації господарському життя
Тема №13: «Тіньова економіка»
1. Утримування тіньової економіки й передумови її виникнення
2. Національні особливості як причина поширення тіньової діяльності.
3. Дуже важлива причина виникнення й розвитку тіньової економіки - приватна власність.
4. Монополізація економіки (, що випливає із третьої причини).
5. Криза в економіці.
7. Зниження рівня економічного розвитку держави.
8. Трансформація господарських систем, коли здійснюється перехід від одного типу економіки до іншого типу.
9. У суспільстві завжди тією чи іншою мірою існують протиріччя між легальними нормами господарської поведінки й об'єктивними внутрішніми тенденціями й закономірностями господарського розвитку, між якимись об'єктивними детермінованими суспільними інтересами, потребами.
2. Суб'єкти тіньової економічної діяльності
Фактори, що утягують суб'єктів у тіньову господарську діяльність: