На головну сторінку   Всі книги

Борисов В. В.. Лекції по економіці. 0000

Предмет, методи й функції економічної теорії
Коротка історична довідка. Основні плини сучасної економічної теорії
Ресурси й потреби. Крива виробничих можливостей (крива трансформації)
Економічна система суспільства
Економічні категорії. Закони, моделі
Відкриття й формулювання економічних законів
Методи дослідження економічних явищ
Функції економічної теорії
Про пізнавальну функцію економічної теорії
Про методологічну функцію економічної теорії
Про господарсько-практичну функцію економічної теорії
Про ідеологічну функцію економічної теорії
Микро- і макроекономіка
Результати функцій національної економіки і їх вимір
ВВП і методи його розрахунків
ВВП і загальний рівень цін
Дефлятор ВВП
ВВП і добробут
Сукупні попит та пропозиція
Сукупний попит
Ефект багатства (ефект реальних касових залишків)
Ефект імпортних закупівель
Сукупна пропозиція
Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного проведення
Економічний ріст і макроекономічна нестабільність
Економічний ріст. Вимір, фактори, типи
Аргументи за економічний ріст
Економічні цикли
Безробіття. Її природній рівень і закон Оукена
Інфляція. Крива Филлипса. Стагфляція
Неокласична й кейнсианская теорія. Кейнсианская революція
Неокласична теорія зайнятості
Теорія Кейнса: ефективний попит
Про державне регулювання економіки