На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Лекції по фінансах і кредиту. 2013. 2013

Зміст
Тема 1. Сутність фінансів
1. Поняття фінансів.
4. Функції фінансів.
6. Керування фінансами
7. Фінансова політика.
Тема2. Кредит і кредитна система
1. Сутність кредиту
4. Сутність і види відсотка за кредит
7. Ієрархічна структура кредитної системи.
Тема3. Державний бюджет.
1. Сутність і роль державного бюджету.
4. Принципи бюджетної системи
7. Видатки бюджету.
9. Бюджетний процес.
Тема 4. Формування й використання грошових нагромаджень підприємства
1. Поняття й функції прибутки.
4. Показники рентабельності
6. Фактори, що впливають на величину прибутки
Тема 5. Грошовий обіг
1. Сутність і функції грошей.
4. Поняття грошового обігу.
6. Елементи сучасних грошових систем.
Тема 6. Короткострокове кредитування
1. Необхідність і принципи короткострокового кредитування