На головну сторінку   Всі книги

Лекції по цивільному праві (частина загальна). 2016

Розділ I. Загальні положення цивільного права
Розділ 1. Поняття й предмет цивільного права. Система цивільного права. Принципи цивільного права: поняття, система, значення.
§ 1. Поняття й предмет цивільного права
§ 2. Система цивільного права
§ 3. Особливості методу гражданско - правового регулювання
§ 4. Принципи цивільного права: поняття, система, значення.
Розділ 2. Джерела цивільного права
§ 1. Поняття й види джерел цивільного права. Цивільне законодавство й інші правові акти. Міжнародні договори й угоди.
§ 2. Звичай як джерело цивільного права.
§ 3. Роль і значення роз'яснень і тлумачень вищих органів судової влади.
§ 4. Дія й порядок застосування норм цивільного законодавства. Застосування норм цивільного законодавства за аналогією.
Розділ 3. Цивільні правовідносини
§ 1. Цивільні правовідносини: поняття, склад і структурні особливості цивільних правовідносин.
§ 2. Класифікація цивільних правовідносин.
§ 3. Підстави виникнення, зміни й припинення цивільних правовідносин. Юридичні факти і юридичні склади в цивільному праві.
Розділ 3. Здійснення й захист цивільних прав
§ 1. Здійснення цивільних прав
§ 2. Захист цивільних прав
Розділ 4. Громадяни ( фізичні особи)
§ 1. Громадяни ( фізичні особи) як суб'єкти цивільного права. Цивільна право й дієздатність.
§ 2. Цивільна дієздатність малолітніх і неповнолітніх громадян.
§ 3. Обмеження громадянина в дієздатності й позбавлення громадянина дієздатності.
§ 4. Здійснення громадянами підприємницької діяльності
§ 5. Опіка й піклування по цивільному законодавству Росії
§ 6. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення померлим
§ 7. Ім'я й місце проживання громадянина.
§ 7. Акти громадянського стану.
Розділ 5. Юридичні особи. Загальні положення
§ 1. Поняття й ознаки юридичної особи. Органі юридичної особи, філії й представництва.
§ 2. Класифікація (види) юридичних осіб
§ 3. Створення (установа) юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи.
§ 3. Реорганізація юридичної особи.
§ 4. Ліквідація юридичної особи. Порядок ліквідації й черговість задоволення вимог кредиторів.
Розділ 6. Господарські товариства й суспільства
§ 1. Загальні положення про господарські товариства й суспільствах.
§ 2. Повне товариство й товариство на вірі (командитне товариство). Особливості їх правового становища.
§ 3. Товариство з обмеженою відповідальністю й товариство з додатковою відповідальністю. Особливості їх правового становища.
§ 4. Акціонерні товариства
§ 5. Виробничі кооперативи
§ 6. Унітарні підприємства
Глава 7. Некомерційні організації
§ 1. Споживчі кооперативи
§ 2. Суспільні об'єднання
§ 3. Фонди
§ 4. Установи, фінансовані власником.
§ 5. Об'єднання юридичних осіб (асоціації й союзи)
§ 6. Інші некомерційні організації
Глава 8. Участь Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворів у відносинах, регульованих цивільним законодавством
§ 1. Загальні положення про участь Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворів у відносинах, регульованих цивільним законодавством
§ 2. Форми участі участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворів у відносинах, регульованих цивільним законодавством
§ 3. Цивільно-правова відповідальність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації й муніципальних утворів
Глава 9. Об'єкти цивільних прав
§ 1. Поняття й види об'єктів цивільних прав
§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав
§ 3. Гроші
§ 4. Результати інтелектуальної діяльності, кошту індивідуалізації юридичної особи
§ 5. Роботи й послуги
§ 6. Нематеріальні блага
Глава 10. Цінні папери
§ 1. Поняття й властивості цінних паперів
§ 2. Класифікація цінних паперів
§ 3. Види цінних паперів
Глава 11. Угоди. Недійсні угоди
§ 1. Поняття угоди
§ 2. Види (класифікація) угод
§ 3. Форма й державна реєстрація угод
§ 4. Поняття й види недійсних угод
§ 5. Наслідку недійсності угод
Глава 12. Представництво
§ 1. Поняття й види представництва
§ 2. Висновок угоди неуповноваженою особою
§ 3. Доручення
Глава 13. Строки в цивільному праві. Позовна давність
§1. Поняття, значення й порядок обчислення строків
§ 2. Класифікація строків
§ 3. Поняття й сфера застосування позовної давності
§ 4. Строки позовної давнини.
Розділ II. Право власності й інші речові права
Глава 14. Загальні положення про право власності
§ 1. Поняття права власності
§2. Форми й види права власності
§ 3. Право приватної власності громадян і юридичних осіб
§ 2. Особливості виникнення й здійснення права власності на нерухоме майно. Значення державної реєстрації прав на нерухоме майно й угод з ним.
§ 3. Особливості права власності на житлові приміщення.
Глава 16. Публічна власність
§ 1. Право державної й муніципальної власності
§ 2. Розмежування об'єктів права державної й муніципальної власності
§ 3. Здійснення повноважень публічного власника
§ 4. Приватизація державного й муніципального майна
Глава 17. Придбання й припинення права власності
§ 1. Первісні способи придбання права власності
§ 2. Похідні способи придбання права власності
§ 3. Момент виникнення права власності за договором
§ 4. Припинення права власності
Глава 18. Право загальної власності
§ 1. Поняття й види загальної власності
§ 2. Право загальної пайової власності
§ 3. Право загальної спільної власності
§ 4. Припинення права загальної власності
Глава 19. Обмежені речові права
§ 1. Коло обмежених речових прав
§ 2. Сервітути
§ 3. Користування земельною ділянкою
§ 4. Право оперативного керування
§ 5. Право господарського ведення
Глава 20. Захист права власності й інших речових прав
§ 1. Виндикационний позов власника
§ 2. Негаторний позов власника
§ 3. Захист прав власника майна, що не є власником
Розділ III. Загальні початки зобов'язального права
Глава 21. Загальна характеристика зобов'язань
§ 1. Поняття й види зобов'язань
§ 2. Особи, що брати участь у зобов'язанні. Виконання зобов'язань із множинністю осіб
Глава 22. Договірні зобов'язання
§ 1. Поняття й значення договору. Співвідношення договору й закону. Воля договору
§ 2. Види договорів
§ 3. Утримування й тлумачення договору
§ 4. Укладання договору. Особливості укладання договору на торгах
§ 5. Зміна й розірвання договору
Глава 23. Виконання зобов'язань
§ 1. Поняття й значення виконання зобов'язань.
§ 2. Предмет і способи виконання зобов'язань
§ 3. Виконання грошових зобов'язань.
§ 4. Строк виконання зобов'язань
§ 5. Місце виконання зобов'язань
§ 7. Посвідчення виконання зобов'язань
Глава 24. Забезпечення виконання зобов'язань
§ 1. Способи забезпечення виконання зобов'язань
§ 2. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
§ 3. Застава майна як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
§ 4. Особливості застави нерухомого майна (іпотеки).
§ 5. Утримання майна боржника як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
§ 6. Поручництво як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
§ 7. Банківська гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
§ 8. Задаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
Глава 25. Зміна осіб у зобов'язанні
§ 1. Підстави зміни осіб у зобов'язанні
§ 2. Поступки права вимоги (цессия)
§ 3. Перехід права вимоги в чинність закону
§ 5. Переведення боргу
Глава 26. Відповідальність за порушення зобов'язань
§ 1. Поняття й види гражданско - правової відповідальності
§ 2. Умови цивільно-правової відповідальності
§ 3. Відповідальність за невиконання грошового зобов'язання.
§ 4. Підстави звільнення боржника від відповідальності
Глава 27. Підстави припинення зобов'язань
§ 1. Випадки припинення зобов'язань
§ 2. Припинення зобов'язань із волі їх учасників
§ 3. Залік зустрічних вимог
§ 4. Припинення зобов'язань незалежно від волі їх учасників
§ 5. Наслідку припинення зобов'язань