На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Лекції за курсом «Фінанси й кредит»2013. 2013

Розділ. Фінанси економічних суб'єктів. Тема. Основи функціонування фінансів у різних сферах діяльності.
Питання 1. Характеристика фінансових відносин у різних сферах діяльності.
Питання 2. Принципи організації фінансів економічних суб'єктів у комерційній і некомерційної сферах діяльності.
Тема. Фінанси комерційних організацій.
Питання 1. Фінансові ресурси комерційної організації, специфіка їх формування й використання.
Питання 2. Роль фінансів у кругообігу основних фондів і обігових коштів.
Питання 3. Специфіка фінансового планування комерційної організації.
Тема. Фінанси некомерційних організацій.
Питання 1. Особливості функціонування фінансів некомерційних організацій.
Питання 2. Особливості формування й використання фінансових ресурсів державних і недержавних некомерційних організацій.
Питання 3. Специфіка фінансового планування в некомерційних організаціях.
Тема. Фінанси суб'єктів господарювання без утвору юридичної особи.
Питання 1. Особливості фінансових відносин підприємців без утвору юридичної особи.
Розділ. Страхування
Тема. Сутність, значення й основи організації страхування.
Питання 1. Економічна сутність страхування, його функції й роль.
Питання 2. Класифікація страхування.
Тема. Страхування від втрат при непрацездатності.
Питання 1. Страхування на випадок тимчасової непрацездатності й материнства.
Питання 2. Страхування від нещасних випадків на проведенні й професійних захворювань.
Тема. Обов'язкове медичне страхування.
Питання 1. Утримування й призначення обов'язкового медичного страхування (ОМС).
Тема. Страхування на випадок безробіття.
Питання 1. Види страхового захисту по страхуванню на випадок безробіття.
Тема. Обов'язкове пенсійне страхування.
Питання 1. Утримування й призначення обов'язкового пенсійного страхування.
Питання 2. Основні умови призначення й виплати пенсій по обов'язковому пенсійному страхуванню.
Розділ. Державні й муніципальні фінанси.
Тема. «Основи функціонування державних і муніципальних фінансів».
Питання 1. Утримування державних фінансів.
Питання 2. Особливості організації державних фінансів на федеральному й регіональному рівні.
Питання 3. Місцеві фінанси, їх особливості.
Тема. Державний бюджет.
Тема. Бюджетний устрій і бюджетний процес.
Питання 1. Характеристика бюджетного устрою й бюджетної системи.
Питання 2. Міжбюджетні відносини.
Питання 3. Бюджетний процес
Тема. Державний і муніципальний кредит.
Питання 1. Сутність і значення державного й муніципального кредиту.
Питання 2. Державні й муніципальні запозичення.
Питання 3. Керування державним і муніципальним боргом.
Тема. Позабюджетні фонди.
Питання 1. Поняття позабюджетних фондів, їх класифікація й призначення.
Питання 2. Соціальні позабюджетні фонди.