На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Лекції по національній економіці. 0000

Предмет і завдання дисципліни національна економіка
Національна економіка: визначення, цілі й розвиток
Потенціал національної економічної системи.
Шляхи зміни структури економіки. Структурний аналіз н.е.
Основні макроекономічні пропорції
Економічна безпека національної економіки
Національні економіки відкритого/закритого типу