На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. 50 лекцій по мікроекономіці. 2014

УТРИМУВАННЯ:
ВВЕДЕННЯ
Частина I. Уведення в мікроекономіку
Лекція 1. Що така рівновага?
Лекція 2. Попит
Лекція 3. Пропозиція
Лекція 4. Конкуренція й монополія
Лекція 5. Індивідуальний і ринковий попит
Лекція 6. Індивідуальна й ринкова пропозиція
Лекція 7. Еластичність попиту та пропозиції
Лекція 8. Заменяемость і доповнюваність
Лекція 9. Стабільність рівноваги
Лекція 10. Регулювання ринку
Частина II. Теорія споживання й попиту
Лекція 11. Свобода вибору, суверенітет і раціональність споживача
Лекція 12. Кількісна корисність і попит
Лекція 13. Порядкова корисність і попит
Лекція 14. Рівновага споживача
Лекція 15. Реакція споживача на зміну доходу й цін
Лекція 16. Ефект заміни й ефект доходу
Лекція 17. Надлишок споживачів
Лекція 18. Споживчий вибір у часі
Лекція 19. Рівень життя і його вимір
Лекція 20. Диференціація доходів
Частина III. Теорія проведення й пропозиції
Лекція 21. Проведення й обмін
Лекція 22. Теорія проведення
Лекція 23. Витрати
Лекція 24. Фірма й ринок
Лекція 25. Зроблена конкуренція
Лекція 26. Монополія
Лекція 27. Цінова дискримінація
Лекція 28. Монополістична конкуренція
Лекція 29. Олігополія
Лекція 30. Держава й ринкова структури
ЧАСТИНА IV. РИНКИ ФАКТОРІВ ПРОВЕДЕННЯ
Лекція 31. Фактори проведення
Лекція 32. Від чого залежить попит на ресурси
Лекція 33. Структура ринку ресурсу: двостороння конкуренція, монополія
Лекція 34. Структура ринку ресурсу
Лекція 35. Ринок праці
Лекція 36. Економічна рента
Лекція 37. Ринок позикових коштів
Лекція 38. Капіталізація
Лекція 39. Функціональний розподіл доходу
Лекція 40. Теорія прибутку
Частина V. Теорія суспільного добробуту
Лекція 41. Теорія загальної рівноваги
Лекція 42. Суспільний добробут і економічний ефективність
Лекція 43. Ефективність і справедливість
Лекція 44. Перерозподіл доходу
Лекція 45. Зовнішні ефекти
РОЗДІЛ 2. Теорема Коуза
Лекція 46. Суспільні блага
Лекція 47. Суспільний вибір
Лекція 48. Монопольна влада
Лекція 49. Асиметрія інформації
Лекція 50. Провали держави