На головну сторінку   Всі книги

Осташков А. В.. МАРКЕТИНГ. 2005

Термін "маркетинг" походить від англійського "marketing" - торгівля, продаж, збут, який у свою чергу є похідним від "market" і означає ринок, а в більш широкому сучасному значенні - ринкова діяльність. Аналіз показує, що маркетинг як економічна категорія має дуже ємне втримування.

Основи маркетингу
1. Поняття причини виникнення маркетингу
Сучасні погляди на маркетинг
Потреба
Завдання маркетологів
Запит
Товар
Послуга
Умови обміну
Угода
Ринок
види ринку
3. Концепції маркетингу
Концепція вдосконалювання проведення
Концепція вдосконалювання товару
Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
Концепція маркетингу
Цільовий ринок
Концепція маркетингу
Інтегрований маркетинг
Втратити легше, чим придбати.
Соціально-етичний маркетинг
4. Порівняння концепцій маркетингу і їх реалізація в Росії до 2005 г
Реалізація концепцій маркетингу в Росії до 2005 г
5. Принципи, цілі, функції маркетингу
Мети маркетингу
Функції маркетингу
5. Маркетинг і суспільство
Питання для самоперевірки
РИНКОВИЙ ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ
Поняття попиту
Закон попиту
Пропозиція
Ціна рівноваги
Еластичність попиту та пропозиції
Ступінь еластичності попиту
Коефіцієнт еластичності попиту
Еластичність пропозиції
Попит і корисність
Взаємозв'язок попиту й маркетингу
Питання для самоперевірки
СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ
Компоненти середовища організації і їх взаємодія Складова середовища організації
Мікросередовище організації
Макросередовище організації
Макрооточення
Взаємодія внутрішнього й зовнішнього середовища організації
Аналіз макрооточення по його составляющимважность аналізу зовнішнього середовища
Складові макрооточення
Аналіз макрооточення по складовим
Природно-ресурсна складова макрооточення
Соціальна складова
Політична складова макрооточення
Правова складова макрооточення
Технологічна складова
Інфраструктурна складова.
Кон'юнктура ринків праці, фінансових і товарних
Pest-Аналіз ( Step-Аналіз)
Мікрооточення (середовище безпосереднього оточення) Склад мікрооточення (мікросередовища)
Аналіз споживачів
Аналіз покупців
Алгоритм аналізу ринку (покупців)
Комплекс маркетингу
Аналіз конкурентів (галузі)
1. Визначення основних економічних характеристик галузі
Визначення рушійних сил розвитку галузі
Оцінка чинностей конкуренції на ринку
4. Оцінка конкурентної позиції підприємства в галузі
Конкуренція й конкурентоспроможність
Вивчення конкурентів
Ринковий претендент
Атаковая стратегія
Ринковий послідовник
5. Визначення ключових факторів успіху (КФУ)
6. Оцінка перспектив розвитку галузі
Аналіз постачальників
Аналіз ринку робочої чинності
Аналіз внутрішнього середовища
КЕРУВАННЯ МАРКЕТИНГОМ
Основи керування маркетингом на підприємстві
Керування маркетингом
Головне в маркетингу
Комплекс маркетингу
Товар у маркетингу
Організація служби маркетингу на підприємстві
Суб'єкти маркетингу
КУПІВЕЛЬНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ
РИНКИ ТОВАРІВ СПОЖИВЧОГО Й ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Прихильності споживача
Споживчий ринок
Дві стратегії підходу до споживача
Існують два способи втримання споживачів.
п'ять різних рівнів маркетингу відносин
Вибір вигідних споживачів
Вигідний споживач
Мотиви купівельної поведінки на споживчому ринку
Мотив
Модель поведінки покупців на споживчому ринку
Модель
Модель поведінки покупця
Характеристики покупця
"Чорний ящик" свідомості покупця
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПЦІВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХТОВАРОВ
Фактори культурного порядку
Фактори соціального порядку
Фактори особистого порядку
Тип особистості
Фактори психологічного порядку
Мотив
Мотивація
Сприйняття
Засвоєння
Переконання (або думка)
Відношення (або погляд)
ПРОЦЕС УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ПОКУПКУ В СПОЖИВЧІЙ СФЕРІ
Складна купівельна поведінка
Невпевнена купівельна поведінка
Звична купівельна поведінка
Усвідомлення проблеми в процесі ухвалення рішення про покупку в сфері споживчих товарів
Пошук інформації в процесі ухвалення рішення про покупку в сфері споживчих товарів
Оцінка варіантів у процесі ухвалення рішення про покупку в сфері споживчих товарів
Раціональні мотивації
Розв'язок про покупку в процесі ухвалення рішення про покупку в сфері споживчих товарів
Реакція на покупку в процесі ухвалення рішення про покупку в сфері споживчих товарів
Реакції покупця
Ухвалення рішення про покупку товару-новинки
Сприйнятливість до нового
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТОВАРІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Види закупівель на ринку підприємств
Агенти із закупівлі
Учасники процесу покупки товарів виробничого призначення
Центр закупівлі
Основні фактори, що впливають на поведінку покупців товарів виробничого призначення
Фактори навколишнього оточення, що впливають на поведінку покупців товарів промислового призначення
Фактори, що визначають особливості організації
Підвищення значимості служби матеріально-технічного постачання.
Централізовані закупівлі.
Довгострокові контракти.
Телекомунікаційний обмін
Система проведення з поставкою точно в строк.
Оцінка виконання закупівель.
(3) Міжособистісні фактори
(4) Індивідуальні фактори
Процес покупки в промисловій сфері
(1) Усвідомлення потреби.
Загальний опис потреби.
Оцінка характеристик товару.
Пошук постачальників.
Запрашивание пропозицій.
Вибір постачальника.
Розробка процедури замовлення.
Оцінка роботи постачальника.
ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
"Сім прав споживачів"
Додаткова література
Питання для міркування
СТРАТЕГІЇ В МАРКЕТИНГУ
ТОВАРНИЙ РИНОК
Поняття товарного ринку
Класифікація товарних ринків і ринкова частка
Ринковий попит і ринкова частка
Загальний ринковий попит на продукцію або послуги
Попит на товар компанії
Ринкова частка
Прогноз продажів підприємства
Бюджет продажів
Потенціал продажів компанії
Загальний потенціал ринку
Оцінка кон'юнктури ринку
Місткість ринку
Непрямий експорт
Сегментація ринку
Сегментація споживчих ринків
Сегментація ринків підприємств
Вимоги, пропоновані до сегментів ринку
Позиціонування товару
Ситуаційний аналіз
3.4. Визначення місткості ринку
Модель розвитку ринку
ТОВАР, ТОВАРНА ПОЛІТИКА
Товар і його рівні
Товарна одиниця
Класифікація товарів
Що повинен знати менеджер, що продає послуги?
. Споживчі товари (товари широкого вжитку)
. Промислові товари (товари виробничого призначення)
Відмінності між продуктами
Якість і конкурентоспроможність товару Якість
Конкурентоспроможність
Розрахунки конкурентоспроможності
Товарна політика
Товарний асортименти
Широта товарного асортиментів
Нарощування асортиментів
Насичення товарного асортиментів
Ширина товарної номенклатури
Глибина товарної номенклатури
Насиченість товарної номенклатури
Гармонійність товарної номенклатури
РОЗРОБКА ТОВАРІВ
Життєвий цикл товару
Впровадження
Ріст
Зрілість
Модифікація ринку
Модифікація товару
Спад
Рольові групи товарів
Розробка нової продукції
Інновації
Нові товари
Покупці
Конкуренти
Торговельні ярмарки й виставки
Торговельні й технічні публікації
Патенти
Брокери-Посередники
Постачальники
Індивідуальні винахідники
Університети
Варіанти подачі пропозиції нових продуктів
Умови запуску нової продукції в проведення
Товарно-марочна політика. Фірмовий стиль товару
Класифікація товарних марок
Новизна ідеї
Ассоциативность
Лаконічність
Естетичність
Колір
Удобопроизносимость
Пристосовність
Упакування
Функції впакування
Вміщання й захист продукту
Ідентифікація
Зручність
Привабливість
Економія
Вимоги, пропоновані до впакування як
Фактори, що впливають на вид упакування
Принципи оптимізації й стандартизації впакування
Експлуатаційно-супровідна інформація Посібника з експлуатації
Паспорт
Етикетки
Пам'яткам по догляду
Ідентифікація товарів
Штрихової код
ЦІНОВА ПОЛІТИКА
Поняття ціни й цінової політики Ціна
Цінова політика
Основи формування цінової політики підприємства
Конкуренція як фактор ціноутворення
Структура ринку й типи ринкової конкуренції
Чиста конкуренція
Монополістична конкуренція
Олігополія
Монополія
Цінова дискримінація
Фактори ціноутворення Внутрішні фактори
Зовнішні фактори
Держава може використовувати три варіанти обмеження цін
Види й структура цін
Зовнішні (світові) ціни
Внутрішні ціни
Етапи ціноутворення
Маркетингові стратегії цін
Класифікація стратегій ціноутворення
Стратегія зняття вершків
Стратегія імідж-цін
Стратегія середніх цін
Стратегія низьких цін
Стратегія проникнення на ринок
Стратегія цільових цін (або цільовому прибутку)
Стратегія незмінних цін
Стратегія мінливих цін
Стратегія пільгових цін
Стратегія цін на товари, взаємозалежні з погляду витрат проведення
Стратегія цін на товари, взаємозалежні з погляду попиту
Стратегія цін, що відображають якість товару
Стратегія цін, що відображають репутацію фірми
Стратегія цін залежно від призначення товару
Стратегія "неокруглених" цін
Стратегія гнучких цін
Стратегії цін, що враховують географічний фактор
Стратегія знижок із цін
Стратегія цінової лінії
Стратегії дискримінаційних цін
Методи ціноутворення
Витратний метод
Приклад розрахунків ціни на основі змінних витрат.
Приклад визначення ціни на основі графіка беззбитковості.
Приклад визначення ціни на основі "кривої освоєння".
Агрегатний метод
Методу структурної аналогії
Метод питомих показників
Баловий метод
Метод цінності, що відчувається, товару споживачем (Визначення цін з орієнтацією на ціннісну значимість товару)
метод "метання стрілок".
Метод закритих торгів (тендерів)
Аукціонний метод
Метод проходження за лідером
Визначення цін на основі знаходження рівноваги між витратами проведення й станом ринку.
РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРУ
КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ Й РУХ ТОВАРІВ
Канал розподілу
Шлях розподілу
Поняття й функції каналу розподілу
Керування каналом розподілу
Типи посередників
Число посередників
Відбір учасників каналу
Мотивування учасників каналу
Оцінка діяльності учасника каналу
Посередники в каналі розподілу
Сутність і елементи руху товарів
Обробка замовлень.
Складування.
Підтримка товарно-матеріальних запасів.
Транспортування.
види транспорту
Маркетинг-Логістика
Торговельний представник фірми
ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
Функції роздрібної торгівлі
Оптова торгівля
Функції оптової торгівлі
Маркетингові розв'язки в торгівлі
РОЗВ'ЯЗОК ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК
РОЗВ'ЯЗОК ПРО ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТИ Й КОМПЛЕКСІ ПОСЛУГ
РОЗВ'ЯЗОК ПРО ЦІНИ.
РОЗВ'ЯЗОК ПРО МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ.
РОЗВ'ЯЗОК ПРО МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА.
ДИЗАЙН, ПЛАНУВАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ МАГАЗИНУ, РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ
Лізинг як форма реалізації (збуту) продукції
Просування товару
Просування товару й маркетингові комунікації
Формування попиту
Стимулювання збуту
Просування товару
Комунікація
РЕКЛАМА
Етика реклами
Класифікація видів реклами
Організація рекламної кампанії
Розробка рекламного бюджету
Вибір коштів і встановлення часу рекламного обігу
Кошту поширення реклами
Реклама в пресі
Реклама по радіо
Телевізійна реклама
Ефективна реклама
Зовнішня реклама
Оцінка ефективності рекламної діяльності
Стимулювання збуту
1. ЗНИЖКИ ІЗ ЦІНИ.
2. ЗРАЗКИ, КУПОНИ, УПАКУВАННЯ ЗА ПІЛЬГОВОЮ ЦІНОЮ, ПРЕМІЇ Й ОБЛІКОВІ ТАЛОНИ.
ЕКСПОЗИЦІЇ Й ДЕМОНСТРАЦІЇ ТОВАРУ В МІСЦЯХ продажу.
СТИМУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТОРГІВЛІ
ПРОФЕСІЙНІ ЗУСТРІЧІ Й СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ.
КОНКУРСИ, ЛОТЕРЕЇ, ІГРИ
Особистий продаж
Процес особистого продажу
Прямій маркетинг
Паблик рилейшнз
Комплекс маркетингових комунікацій
ОСОБИСТИЙ ПРОДАЖ
СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
ПРОПАГАНДА (ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ)
Кращі визначення маркетингу