На головну сторінку   Всі книги

Самагина Оксана Анатоліївна. Маркетинг. 2003

Дана учбово-практична допомога підготовлена на кафедрі маркетингу економічного факультету Воронезького Державного університету.
Рекомендується для занять по дисципліні «Маркетинг» для студентів заочного відділення, що навчаються по спеціальностях «Менеджмент» і « Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» на базі вищого й среднеспециального утвору.
Інтенсивний розвиток ринкових відносин вимагає підготовки фахівців, що вміють цілеспрямовано й ефективно організовувати ринкову (комерційну, маркетингову) діяльність підприємства (фірми, організації).
Маркетингова діяльність охоплює різні сфери народного господарства й усі рівні керування. Вивчивши курс «Маркетингу», студенти заочного утвору, що навчаються по спеціальностях «Менеджмент» і « Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», що одержують другий утвір на базі вищого й среднеспециального, повинні вміти застосовувати на практиці принципи й методи організації керування маркетингом на сучасному підприємстві.
У цьому зв'язку дана учбово-практична допомога з дисципліни «Маркетинг» повинне послужити гарною підмогою у вивченні проблем теорії й практики маркетингу. Допомога охоплює всі основні проблеми маркетингу й підготовляє учня до практичної діяльності в даній сфері.
Дане учебно - практична допомога дає можливість проведення практичних занять для одержань основ знань по теорії маркетингу, завдання для виконання практичних занять, ситуаційні питання, а також рекомендовану основну й додаткову літературу.

Маркетинг
Тема 1. Соціально-економічна сутність маркетингу. Організація й керування маркетинговою діяльністю.
Етапи еволюції розвитку маркетингу
Маркетинг
Ціль маркетингу
головний принцип маркетингу
Мети маркетингу, його роль у бізнесі
Функції маркетингу
1. Концепція вдосконалювання проведення
2. Концепція вдосконалювання товару
3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
4. Концепція загального маркетингу
5. Концепція соціально - етичного маркетингу
Матричний принцип
Функціональна ознака
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тема 2. Маркетингові дослідження.
Маркетингове дослідження
Основні завдання проведених маркетингових досліджень
Маркетингова інформація
Анкета
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тема 3. Маркетингове середовище й сегментування ринку.
Мікросередовище маркетингу
Макросередовище маркетингу
Консьюмеризм
Мети й принципи сегментування ринку
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тема 4. Споживчі ринки й поведінка покупців.
Потреба
Мотив
Процес покупки
ТРЕНУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ « Вивчення споживчих переваг»
ПИТАННЯ
Тема 5. Товарна політика.
Якість
Марка
Товарна політика фірми
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ
Тема 6. Цінова політика.
Ціна
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тема 7. Рзподільчо-збутова політика.
Рух товарів
Дистрибьюция
Конкуренція
Конкурент
Конкурентне середовище
Конкурентна боротьба
Конкурентна позиція
Конкурентоспроможність
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тема 8. Комунікаційна політика.
Рекламна діяльність у маркетингу
Стимулювання збуту
Особисті (персональні) продажу
Зв'язки із громадськістю (PR)
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Питання й завдання
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Тематика контрольних робіт
Питання до заліку
ПЕРЕЛІК Вопросовк іспиту
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА