На головну сторінку   Всі книги

Л. А. Белоусова. МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ. 2005

Методичні вказівки присвячений вивченню специфіки маркетингу в соціальній сфері: соціально-відповідальної стратегії бізнесу, а також соціально-маркетингової діяльності некомерційних організацій. Особлива увага приділяється методикам соціальної компетентності, соціальної відповідальності й маркетингу партнерських відносин. Розглядаються основні принципи маркетингової діяльності в некомерційній сфері, а також у науці, утворі, культурі, охороні здоров'я, в індустрії краси й гостинності, торгівлі, побутовому обслуговуванні.

1. УВЕДЕННЯ
2. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
Розділ Ісоциальний маркетинг як стратегія бізнесу
Тема 1. Соціальна сфера як об'єкт маркетингаи діловий партнер бізнесу. Характеристика ринків і маркетингу в соціальній сфері
Моделі соціального маркетингу
Тема 2. Стратегії й концепції соціального маркетингу. Маркетинг як соціальна техніка
Тема 3. Планування маркетингу в соціальній сфері. Соціально-значимі проекти й програми. Маркетинг соціально-значимої проблеми - CRM
Тема 4. Соціальна компетентність і відповідальність. Соціальне партнерство. Соціальна звітність
Тема 5. Розробка комплексу соціального маркетингу. Соціальні інновації
Тема 6. Керування маркетингом у соціальній сфері. Соціальні парадокси й ринок
Тема 7. Методи дослідження соціальної сфери
Тема 8. Сегментування й позиціонування в соціальному маркетингу
Розділ Іімаркетинг у некомерційній і невиробничій сфері
Тема 9. Стратегії маркетингу ідей, інтересів, організацій і територій. Маркетинг подій
Маркетинг
Маркетинг творчий
Маркетингу орієнтація
Тема 10. Маркетинг партнерських відносин
Тема 11. Сфера послуг. Некомерційний маркетинг. Екологічний маркетинг
Тема 12. Маркетинг науки й творчості, утвору й інформаційних послуг
Тема 13. Маркетинг у сфері культури, традицій і прикладної народної творчості. Індустрія розваг. Шоу-бізнес
Тема 14. Маркетинг в охороні здоров'я й спорті, індустрії краси й побутовому обслуговуванні. Маркетинг роздрібної торгівлі
Тема 15. Маркетинг гостинності: туризм і готельний бізнес.
Тема 16. Маркетингові технології в політику й державному керуванні
Розділ Ііісоциальная концепція товаропроизводства й збуту
Тема 17. Товаропроизводство як сфера соціально-значимих послуг
Тема 18. Соціальне программированиеи психотехнології в маркетингу
3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Розділ Ісоциальний маркетинг як стратегія бізнесу
Тема 1. Соціальна сфера як об'єкт маркетингу й діловий партнер бізнесу. Характеристика ринків і маркетингу в соціальній сфері
Тема 2. Стратегії й концепції соціального маркетингу. Маркетинг як соціальна техніка
Тема 3. Планування маркетингу в соціальній сфері. Соціально-значимі проекти й програми. Маркетинг соціально-значимої проблеми - CRM
Тема 4. Соціальна компетентність і відповідальність. Соціальне партнерство. Соціальна звітність
Тема 5. Розробка комплексу соціального маркетингу. Соціальні інновації
Тема 6. Керування маркетингом у соціальній сфері. Соціальні парадокси й ринок
Тема 7. Методи дослідження соціальної сфери
Тема 8. Сегментування й позиціонування в соціальному маркетингу
Розділ Іімаркетинг у некомерційній і невиробничої сферах
Тема 9. Стратегії маркетингу ідей, інтересів, організацій і територій. Маркетинг подій
Тема 10. Маркетинг партнерських відносин
Тема 11. Сфера послуг. Некомерційний маркетинг. Екологічний маркетинг
Тема 12. Маркетинг науки й творчості, утвору й інформаційних послуг
Тема 13. Маркетинг у сфері культури, традицій і прикладної народної творчості. Індустрія розваг і шоу-бізнес.
Тема 14. Маркетинг в охороні здоров'я й спорті, індустрії краси й побутовому обслуговуванні. Маркетинг роздрібної торгівлі
Тема 15. Маркетинг гостинності: туризм і готельний бізнес
Тема 16. Маркетингові технології в політику й державному керуванні
Розділ Ііісоциальная концепція товаропроизводства й збуту
Тема 17. Товаропроизводство як сфера соціально-значимих послуг
Тема 18. Соціальне программированиеи психотехнології в маркетингу
4. ПИТАННЯ Й ЗАДАНИЯПО ВИРОБНИЧІЙ ПРАКТИЦІ СТУДЕНТІВ
5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
6. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ