На головну сторінку   Всі книги

Н. Д. Ериашвили, К. Ховард, Ю. А. Ципкин і ін.. Маркетинг: Підручник для вузів / Н. Д. Ериашвили, К. Ховард, Ю. А. Ципкин і ін.; Під ред. М26 Н. Д. Ериашвили.- 2-е изд., перераб. і доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001.- 623с.. 2001

Приводяться оцінки показників, що характеризують ефективність маркетингових розв'язків, і розкривається методика оцінки впливу маркетингу на прибуток підприємства, а також описуються економіко-математичні методи й прикладні моделі, використовувані в маркетингу. Для студентів і викладачів вузів, фахівців в області маркетингу, реклами, менеджменту. Введення
Розділ 1. Виникнення маркетингу, його концепції й середовище функціонування
Виникнення маркетингу
Концепції маркетингу й еволюція їх розвитку
1.3. Середовище маркетингу
Питання для повторення
Розділ 2. Міжнародний досвід в області маркетингу стосовно до Росії
Еволюція концепції маркетингу
Характерні риси й основні напрямки розвитку маркетингу в Росії
Питання для повторення
Розділ 3. Ринок як економічна основа маркетингу
Два типи системи господарства
Попит та пропозиція в умовах ринкової економіки
Питання для повторення
Розділ 4. Моделі ринку
Питання для повторення
Основні напрямки досліджень у маркетингу
Методичні основи досліджень
5.3. Процедура маркетингових досліджень
Питання для повторення
Питання для повторення
Глава 7. Набір маркетингових інструментів
Питання для повторення
Глава 8. Технологія маркетингу
Сутність технології маркетингу
Алгоритмізація процесу маркетингу
Питання для повторення
Глава 9. Реклама в системі маркетингових комунікацій
Планування й контролювання рекламної діяльності
Рекламні компанії
Кошту комунікації, використовувані в рекламних цілях
Методи складання рекламного повідомлення
Питання для повторення
Поняття «паблик рилейшнз»
Зовнішнє середовище організації
Диференціація масової аудиторії
Структура служби PR
Планування комунікаційної політики організації (моделі комунікації)
Питання для повторення
Глава 11. Реалізація продукту
Планування реалізації
Способи реалізації продукту
Канали розподілу й посередницькі організації
Транспортування й зберігання
Персональні продажі й специфіка діяльності агента по продажах
Процес продажу
Питання для повторення
Глава 12. Споживачі й ринок
Поведінка споживачів, принципи й методи його вивчення
Моделювання поведінки споживачів
Питання для повторення
Глава 13. Роздрібна торгівля
Сегментація ринку
Визначення потреб клієнта
Організація підприємства роздрібної торгівлі (магазину)
Ціни в роздрібній торгівлі
Реклама, просування й пабліситі
Питання для повторення
Глава 14. Організація маркетингової діяльності підприємства
Сутність маркетингової діяльності й організація служби маркетингу
Постановка завдань і вибір методу ціноутворення
Підходи до проблеми ціноутворення
Політика зниження або підвищення цін
Сутність і спрямованість товарної політики
Життєвий цикл товару
Вибір способів доставки товарів
Питання для повторення
Глава 15. Вивчення кон'юнктури ринку на промисловому підприємстві
Поняття «ринок» і «кон'юнктура»
Принципи організації вивчення кон'юнктури ринку в системі маркетингу
Роль і значення досліджень кон'юнктури в оперативному керуванні ринком
Споживач у системі маркетингу
Питання для повторення
Глава 16. Особливості маркетингу засобів виробництва
Питання для повторення
Глава 17. Основи маркетингу в агропромисловому комплексі
Особливості й функції агромаркетинга
Система агромаркетинговой інформації
Система планування агромаркетинга
Система агромаркетингового контролю
Питання для повторення
Глава 18. Банківський маркетинг
Характеристика банківської діяльності
Маркетингові дослідження як засіб досягнення основної мети банківської діяльності
Питання для повторення
Глава 19. Видавничий маркетинг
Питання для повторення
Глава 20. Міжнародний маркетинг
Концепція міжнародного маркетингу
Маркетингові дослідження міжнародного ринку (сегментація, товарна й збутова політика)
20.3. Основні проблеми в сфері міжнародного маркетингу
Питання для повторення
Глава 21. Екологічний маркетинг
Масштаби екологічних проблем у сучасному світі
Екологічні проблеми в Росії в період розвитку ринкових відносин
Маркетинговий механізм керування охороною навколишнього середовища
Основні маркетингові підходи в області екології
Взаємодія бізнесу й навколишнього середовища: екологічно орієнтований маркетинг
Фінансування природоохоронної діяльності
Маркетингова концепція керування природокористуванням на рівні транснаціональних корпорацій
Екологічний аудит і екологічна звітність у системі маркетингу
Питання для повторення
Глава 22. Туристичний маркетинг
Еволюція міжнародного туристичного ринку
Сутність і втримування маркетингу в туризмі
Методичні підходи до розрахунків ціни на туристичний продукт
Рівні туристичного маркетингу в умовах конкуренції
Договірні операції міжнародного туристичного маркетингу
Договір франшизи
Питання для повторення
Питання для повторення
Глава 24. Ефективність маркетингу
Оцінка ефективності системи маркетингу
Методика оцінки впливу маркетингу на прибуток підприємства
Шляхи підвищення ефективності маркетингу
Питання для повторення
Глава 25. Економіко-математичні методи й прикладні моделі в маркетингу
Завдання маркетингу як об'єкт математичного моделювання
Балансові моделі в маркетингу
Оптимизационние моделі в маркетингу
Методи й моделі керування товарними запасами в маркетингу
Питання для повторення
Глава 26. Основні елементи, принципи й поняття в системі маркетингу
ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ
Словник термінів
Рекомендована література