На головну сторінку   Всі книги

Мурашкин Н. В., Тюкина О. Н., Сеник Н. М., Мурашкин А. Н., Яллай В. А.. Маркетинг: Учебн. допомога для вузів / Мурашкин Н. В., Тюкина О. Н., Сеник Н. М., Мурашкин А. Н., Яллай В. А.; Під загальною редакцією проф. Мурашкина Н. В. Псков, 2000, 361 с. (Підручники й навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів).. 2000

Робота виконана по діючій навчальній програмі у ВГСХА для підготовки економічних спеціальностей 0604,0605 і 0609 і відповідної до вимог Державного освітнього стандарту.
У роботі розглянуті найважливіші проблеми маркетингу: організаційно-економічні основи перехід до ринкової економіки: система ринків і втримування ринкових відносин: маркетингова діяльність і принципи маркетингу: маркетинг як ринкова концепція керування економікою: маркетинг як система: принципи, методи, функції: планування, стратегія й тактика маркетингу: комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків: товар і товарна політика, конкуренція й конкурентоспроможність товару: розробка товару, ціноутворення й цінова політика: рух товарів: просування товарів, рекламна справа: організація маркетингової служби підприємства: маркетингова інвестиційна діяльність підприємства й комплексна економічна оцінка інвестицій на підприємстві в умовах ринку.
Робота розрахована на студентів, аспірантів і працівників маркетингових служб підприємств.

ВВЕДЕННЯ
Розділ 1. Економічні передумови виникнення й розвитку теорії маркетингу
1.1. Організаційно-економічні основи перехід до ринкової економіки
1.2. Поглиблення економічної реформи в Росії і її зв'язок з маркетингом
1.3. Трактування маркетингу в закордонній економічній літературі і його реальне втримування
1.4. Правові форми, об'єкти власності й організаційні форми підприємства при ринковій економіці
1.5. Система ринків і втримування ринкових відносин
1.6. Маркетинг як ринкова концепція управленияекономикой
Розділ 2. Маркетинг як система. Сутність, принципи, методи, функції, завдання
2.1. Маркетинг як ринкова концепція, керування економікою і як комплексний системний підхід до організації ринкової діяльності. Становлення й развитиемаркетинга
2.2. Основні елементи, принципи, методи, функції й завдання сучасного маркетингу підприємств
Розділ 3. Внутрішнє й зовнішнє середовище підприємства
3.1. Фактори й змінні зовнішньої й внутрішньої середовища підприємства
3.2. Ринок і його основні характеристики
3.3. Маркетинг і зовнішнє середовище
Розділ 4. Планування, стратегія й тактика маркетингу
4.1. Планування, як основна функція (принцип) маркетингу
4.2. Принципи й методи планування. Методика планових розрахунків
4.3. Розробка й основні напрямки стратегії й тактики маркетингу
4.3.1. Роль маркетингу в стратегічному плануванні підприємства
4.3.2. Економічне керування й стратегічне планування на підприємстві
4.3.3. Маркетинговий синтез і тактичне планування маркетингу
4.3.4. Маркетинговий контроль
4.3.5. Розробка й основні цілі стратегії й тактики програми маркетингу
4.4. Планування маркетингового експерименту
4.4.1. Проведення експерименту
4.4.2. Обробка й оцінка результатів експериментів
4.5. Концепції й послідовність розробки плану маркетингу
4.5.1. Довгострокове планування
Розділ 5. Комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків
5.1. Сутність і структура процесу керування маркетингом
5.2. Дослідження ринку і його можливостей
5.3. Прогнозування комплексу маркетингових досліджень: попиту, цін, витрат, симулювання попиту, фінансових результатів і інноваційною діяльністю
5.4. Система маркетингових досліджень
5.4.1. Роль досліджень у системі маркетингу
5.4.2. Процес маркетингових досліджень
Розділ 6. Товар і товарна політика
6.1. Споживчі ринки й купівельна поведінка споживачів
6.2. Процес прийняття споживачем розв'язку про покупку
6.3. Ринок підприємств і поведінка покупців від імені підприємств
6.4. Оптова й роздрібна торгівля
Глава 7. Конкуренція й конкурентность товару
Глава 8. Розробка товарів, ціноутворення й цінова політика
8.1. Визначення товару й основні види класифікації товарів. Маргінальний продукт і його роль у розвитку підприємства
8.1.1. Визначення товару. Класифікація товару
8.1.2. Маргінальний продукт і його роль у проведенні
8.2 Товарна політика. Елементи політики товару
8.2.1. Упакування, презентація й марка товару
8.3. Політика в області цін. Ціноутворення й види цін
8.4. Моделювання ціни товару методом порівняльних продажів
8.5. Ринкова система й роль держави
8.6. Цінова еластичність попиту на товари
Глава 9. Товарознавство. Просування товарів. Рекламна справа
9.1. Організація товарознавства
9.2. Види транспортування. Канали розширення товарів. Роль транспортування
9.3. Значення комунікацій у маркетингу
9.4. Значення реклами, її види й мети
9.5. Служба «ФОССТИС», її завдання й методи роботи
9.6. Лінія продажів і керування збутому
Глава 10. Організація служб маркетингу на підприємстві
10.1. Маркетинг, як новий метод організації роботи
10.2. Організація маркетингу агропромислової продукції
10.2.1. Організація маркетингу
10.2.2. Практичне застосування концепції маркетингу в реалізації основних цілей діяльності підприємства
10.3. Маркетингова діяльність і принципи маркетингу
10.3.1. Маркетингова діяльність
10.3.2. Основні функції й принципи маркетингу
10.4. Маркетинг і керування підприємством
Глава 11. Інвестиційна діяльність підприємства (маркетингу) і комплексна економічна оцінка інвестицій
11.1 Економічна сутність інвестицій
11.2. Інвестиційна діяльність підприємств і її сутність, особливості інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах
11.3. Інноваційна діяльність на підприємстві й труднощів прийняття розв'язків по інвестиційних заходах (проектам)
11.3.1. Інноваційна діяльність на підприємстві й труднощів при освоєнні нововведень
11.3.2. Гнучкість проведення як економічна категорія
11.3.3. Стратегія інвестиційної діяльності як складова частина стратегічної програми техніко-економічного й соціального розвитку підприємства (СПТЕСРП)
11.4. Економічна оцінка інвестицій
11.4.1. Вибір базового варіанта й умови порівнянності варіантів інвестиційних проектів (заходів)
11.4.2. Методичні рекомендації до технології економічних досліджень при комплексній оцінці інвестиційних проектів
11.4.3. Оцінка ефективності розробки інноваційного проекту
11.4.4. Оцінка ефективності впровадження інвестиційного проекту на підприємстві
11.4.4.1. Оцінка ефективності впровадження інвестиційного проекту по реконструкції й розширенню (нарощуванню) обсягів виробничої діяльності, перепрофілюванню існуючих потужностей
11.4.4.2.1. Стадії виконання ОКР.
Освоєння проведення нової продукції
11.5. Облік фактору невизначеності й оцінка ризику при прийнятті розв'язків по інвестиційному проекту
11.6. Установлення комерційного ризику інвестора при інвестуванні інноваційної діяльності підприємства
11.7. Прогнозування можливого банкрутства (запобігання неспроможності) підприємства
ЛІТЕРАТУРА ПО МАРКЕТИНГОВІ
Утримування