На головну сторінку   Всі книги

А. А. Копанева, А. В. Овсянникова, І. Ф. Авдєєв. Математичні методи в економіці. Учбово-методична допомога для студентів економічних спеціальностей.- М.: МГУТУ,2009.. 2009

Дана учбово-методична допомога включає програму по вищій математиці 2 курсу четвертого семестру для студентів денної форми навчання. Містить теоретичні відомості, розібрані приклади завдань і список рекомендованої літератури. Може бути використане для студентів усіх форм навчання й аспірантів, а також дослідниками в різних галузях науки, що застосовують математичні методи при розв'язку економічних завдань. Утримування
Тема 1Лінійне й целочисленное програмування.
§1.1Загальна постановка завдання лінійного програмування. Класичні завдання.
§1.2 Розв'язок завдань лінійного програмування графічним методом.
§1.3 Симплекс-Метод. Поняття про метод штучного базису.
§1.4 Двоїсті завдання.
§1.5 Транспортне завдання лінійного програмування. Математична модель.
2. Опорний розв'язок транспортного завдання.
3. Метод потенціалів.
§1.6 Целочисленние завдання лінійного програмування. Метод Гомори.
Тема 2 Завдання нелінійної оптимізації й динамічного програмування.
§2.1 Поняття про параметричний і стохастическом програмуванні.
§2.2 Динамічне програмування. Принцип оптимальності Беллмана.
Тема 3 Мережні методи в економіці.
§3.2 Мережна модель і її основні елементи.
§3.3 Тимчасові параметри сіткових графіків і їх оптимізація. Розрахунки тимчасових параметрів сіткового графіка.
Тема 4 Системи масового обслуговування. Теорія ігор.
§4.1 Марковские випадкові процеси. Поняття системи масового обслуговування. Класифікація систем.
Одноканальна СМО з відмовами.
Розрахунки основних показників ефективності роботи СМО.
Тема 5Теорія ігор.
§5.1 Ігрові моделі. Платіжна матриця. Нижня й верхня ціна гри.
§5.2 Розв'язок ігор у змішаних стратегіях.