На головну сторінку   Всі книги

РАЛЬФ ВИНС. Математика керування капіталом. 2006

Методи аналізу ризику для трейдерів і портфельних менеджерів

Присвята
Введення
Деякі розповсюджені неправильні концепції
Сценарії й стратегія гіршого випадку
Система математичних позначень
Синтетичні конструкції в цій книзі
Оптимальна кількість для торгівлі й оптимальне
Розділ 1 Емпіричні методи
Якою часткою рахунку торгувати?
Основні концепції
Серійний тест
{foto2} {foto3} {foto4} {foto5} Малюнок 1-3 Негативна кореляція (г = -1,00) Тепер подивитеся на малюнок 1-3. Він показує дві послідовності, які перебувають точно в противофазе. Коли одна лінія йде нагору, інша випливає вниз ( і навпаки). Ми називаємо це негативною кореляцією. Формула для коефіцієнта лінійної кореляції г двох послідовностей Х и В така (риса над змінною позначає середнє арифметичне значення): а =
Математичне очікування
Реінвестувати торговельні прибутки чи ні
Зміна ступеня придатності системи для реінвестування за допомогою середнього геометричного.
Як найкраще реінвестувати
Торгівля оптимальною фіксованою часткою
Формули Келли
Пошук оптимального за допомогою середнього геометричного.
Середня геометрична угода
Чому необхідно знати оптимальне й вашої системи
Наскільки може бути серйозний програш
Сучасна теорія портфеля
Модель Марковица
Стратегія середнього геометричного портфеля
Сума ваг систем у портфелі, що перевищує 100%
Як розкид результатів торкається геометричного росту
Фундаментальне рівняння торгівлі
Розділ 2 Характеристик торгівлі фіксованою часткою й корисні методи
Оптимальне F для починаючих трейдерів з невеликими капіталами
Поріг геометричної торгівлі
Один комбінований грошовий рахунок у порівнянні з окремими грошовими рахунками
Розглядайте кожну гру як нескінченно повторювану
Втрата ефективності при одночасних ставках або торгівлі портфелем
Час, необхідне для досягнення певної мети, і проблема дробового Ї
Порівняння торговельних систем
Занадто більша чутливість до величини найбільшого програшу
Приведення оптимального f до поточних цін
Усереднення ціни при покупці й продаж акцій
Закони арксинуса й випадкове блукання
Час, проведене в програші
Розділ 3 Параметричне оптимальне f при нормальному розподілі
Основи розподілів імовірності
Величини, що описують розподіли
Моменти розподілу
Нормальний розподіл
Центральна гранична теорема
Робота з нормальним розподілом
Нормальні ймовірності
Наступні похідні нормального розподілу
Логарифмічно нормальний розподіл
Параметричне оптимальне f
Розподіл торговельних прибутків і збитків (РЬ)
Пошук оптимального f по нормальному розподілі
Алгоритм розрахунків
Розділ 4 Параметричні методи для інших розподілів
Тест Колмогорова-Смирнова ( ДО-З)
Створення характеристичної функції розподілу
Припасування параметрів розподілу
Використання параметрів для пошуку оптимального f
Проведення тестів «що якщо»
Приведення f до поточних цін
Оптимальне F для інших розподілів, що й настроюються кривих
Планування сценарію
Яке оптимальне f краще?
Розділ 5 Введення в методи керування капіталом з використанням параметричного підходу при одночасній торгівлі по декільком позиціям
Розрахунки волатильности
Моделі ціноутворення опціонів
Модель ціноутворення європейських опціонів для всіх розподілів
Одиночна довга позиція по опціону й оптимальне {
Одиночна коротка позиція по опціону
Одиночна позиція по базовому інструменту
Торгівля по декільком позиціям при наявності причинного зв'язку
Торгівля по декільком позиціям при наявності випадкового зв'язку
Розділ 6 Кореляційні зв'язки й виведення ефективної границі
Запропоновані методи ефективні тільки тоді, коли використовувані вхідні
Розв'язок систем лінійних рівнянь із використанням матриць- рядків.
Глава 7 Геометрія портфелів
Лінії ринку капіталу (Capital Market Lines - Cmls)
Геометрична ефективна границя
Необмежені портфелі
Оптимальне f і оптимальні портфелі
Поріг геометричної торгівлі для портфелів
Підведення підсумків
Глава 8 Керування ризиком
Розміщення активів
Перерозміщення: чотири методи
Навіщо перерозміщати?
Страхування портфеля - четвертий метод перерозміщення
Необхідні станові кошти
Ротація ринків
Резюме
Кілька слів про торгівлю акціями
Заключний коментар