На головну сторінку   Всі книги

Абрамова О. В., Гаврилина А. К.. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Коментар до розділу XI Трудового кодексу Російської Федерації (Серія "Повний постатейний коментар до Трудового кодексу Російської Федерації. Коментар, роз'яснення, практика") (отв. ред. професор Ю. П. Орловський), 2011 р.- 40 с.. 2011

Справжня книга містить коментар до розділу XI "Матеріальна відповідальність сторін трудового договору" Трудового кодексу Російської Федерації. Враховані зміни й доповнення, внесені за останні роки у відповідні федеральні закони й інші нормативні правові акти. Коментар допоможе працівникам і роботодавцям краще усвідомити свої права й обов'язку в сфері трудових правовідносин. Книга розрахована на керівників організацій, працівників кадрових служб, юрисконсультів, суддів, співробітників прокуратури, адвокатів, викладачів, студентів, аспірантів, профспілкових працівників, а також на всі, хто цікавиться трудовим законодавством. Утримування
Розділ XI. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Глава 37. Загальні положення
Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяний нею іншій стороні цього договору
Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
Глава 38. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником
Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальний збиток, заподіяний у результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися
Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за збиток, заподіяний майну працівника
Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати й інших виплат, що належать працівникові
Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяного працівникові
Глава 39. Матеріальна відповідальність працівника
Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за збиток, заподіяний роботодавцеві
Стаття 239. Обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника
Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення збитку із працівника
Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
Стаття 243. Випадки повної матеріальної відповідальності
Стаття 244. Письмові договори про повну материальной відповідальності працівників
Стаття 245. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність за заподіяння збитку
Стаття 246. Визначення розміру заподіяного збитку
Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяного йому збитку й причину його виникнення
Стаття 248. Порядок стягнення збитку
Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
Стаття 250. Зниження органом по розгляду трудових спорів розміру збитку, що підлягає стягненню із працівника