Головна   Всі книги

Е. Ф. Жуков, Т. І. Капаева, Л. Т. Литвиненко й ін.. Міжнародні економічні відносини: Підручник для вузів Е. Ф. Жуков, Т. І. Капаева, Л. Т. Литвиненко й ін. ; Під ред. проф. Е. Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2000.- 485 с.. 2000

Розглядаються такі теми курсу "Світове господарство", як характеристика й структура світового господарства, проблеми світового ціноутворення, міжнародна торгівля, політика, ринок послуг, вивіз капіталу.
Основна увага приділяється проблемам сучасних міжнародних економічних відносин, питанням участі Росії в системі світового господарства, її зовнішній торгівлі й інвестиціям.
Аналізуються інтеграційні процеси у світовій економіці, процес формування й еволюції міжнародних економічних організацій, глобальні проблеми в рамках сучасних міжнародних відносин.
Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, аспи-рантів, фахівців із проблем світового господарства, фінансової й банківської систем, а також усіх, що цікавляться цими питаннями.

Передмова
Розділ 1. Світове господарство й міжнародні економічні відносини
1.1. Характеристика й структура світового господарства
1.2. Міжнародний поділ праці
1.3. Міжнародна спеціалізація і її сутність
1.4. Форми міжнародних економічних відносин
Зовнішня й світова торгівля.
Кредитні відносини.
Валютні й платежно-розрахункові відносини.
Міграція й вивіз капіталу.
Міжнародна міграція робочої чинності.
Міжнародні інтеграційні процеси.
Розвиток транснаціональних корпорацій і кредитно-фінансових інститутів.
Міждержавне регулювання міжнародних економи-ческих відносин.
Діяльність міжнародних фінансово-кредитних інститутів.
Науково-технічне й виробниче співробітництво.
Розділ 2. Кон'юнктура світового ринку й організація просування товарів
Кон'юнктура світового ринку й організація просування товарів
2.1. Поняття кон'юнктури світового ринку
Фірми-Постачальники.
Оцінка перспектив розвитку кон'юнктури.
Методи прогнозування.
2.2. Оцінка кон'юнктури ринку
Збір інформації
Загальна інформація
Комерційна інформація
Спеціальна інформація
Мережа магазинів
Мережа торговельних посередників
Споживча панель
1. Зведений огляд, або доповідь
2. Тематичний (проблемний або товарний) огляд
3. Оперативна (сигнальна) кон'юнктурна інформація
Розділ I. Оцінка кон'юнктури ринку в поточному періоді
Розділ 2. Прогноз основних показників ринку
Розділ 3. Пропозиції й рекомендації
2.3. Маркетингова діяльність
Формування попиту.
Формування попиту й стимулювання збуту.
Роль ФОССТИС у збутовій діяльності.
Розділ 3. Ціноутворення в міжнародній торгівлі
3.1. Класифікація цін
Оптові ціни
Оптові ціни промисловості
Закупівельні ціни
Ціни на будівельну продукцію
Тарифи транспорту
Роздрібні ціни
Престижна ціна
Гнучкі ціни
Світові ціни
Трансферні (внутрішнфірмові) ціни
Валюта ціни
Валюта платежу
3.2. Визначення експортних цін
Оформлення замовлень по експорту.
1. Пропозиція на умовах франко-пункт відправлення.
2. Пропозиції на умовах ФОБ.
3. Пропозиції на умовах ФАС.
4. Пропозиції на умовах КАФ.
5. Пропозиції на умовах СИФ.
6. Пропозиції на умовах франко^-пристань.
3.3. Закономірності формування цін на світових ринках
Світові ціни сировинних товарів.
Цикли відтворення й ціни.
Монополії й ціни.
Контроль держави над цінами.
Демпінгові ціни.
Рівень економічного розвитку країн-експортерів і ціни.
Інфляційний ріст цін.
Маркетингова стратегія в ціноутворенні.
Розділ 4. Міжнародна торгівля й зовнішньоторговельна політика
4.1. Сутність міжнародної торгівлі і її особливості на сучасному етапі
Європейський союз
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЕАСТ).
Європейський економічний простір
4.2. Зовнішньоторговельна політика
Протекціонізм
Вільна торгівля
Розділ 5. Зовнішня торгівля Росії і її регулювання
5.1. Зовнішня торгівля Росії і її місце у світовій економіці
5.2. Географічна й товарна структура зовнішньої торгівлі
5.3. Структура зовнішньої торгівлі
Непрямий експорт
Імпорт
Нелицензируемий імпорт
Лицензируемий імпорт
Реекспортние операції
Реимпортние операції.
5.4. Форми зовнішньоторговельної політики
5.5. Державне регулювання зовнішньої торгівлі
Мита
нетарифні бар'єри
Контингентирование
Ліцензування
Експортний контроль
5.6. Державне валютне регулювання й валютний контроль у сучасних умовах
Валютний контроль
5.7. Банківські послуги в зовнішній торгівлі
Технічні передумови.
Кореспондентські відносини типу А.
Кореспондентські відносини типу Б.
СВИФТ.
Умови поставки.
Груnnа E (умови приймання).
Група F (основне транспортування оплачується покупцем).
Група З (основне транспортування продавцям).
Група D (умови доставки).
Умови платежу.
Оплата по документарному акредитиву
Документи проти платежу.
Документи проти акцепту.
Платіж проти простого рахунку.
Відкритий строк платежу
Документи. Документи як інструмент реалізації зовнішньоторговельних операцій.
Коносамент
Свідоцтво про навантаження.
Страхові документи.
Товарні й митні документи.
Документи, що містять певні відомості про якість товару.
Інші документи.
Недокументарние форми платежу в зовнішній торгівлі.
Бездокументарні операції через систему СВИФТ.
Документарні форми платежу в зовнішній торгівлі.
Інкасо документів.
Документарний акредитив
Безвідкличні, непідтверджені акредитиви.
Безвідкличні, підтверджені акредитиви.
Відкриття акредитива.
Реалізація акредитива.
Розділ 6. Світовий ринок послуг
6.1. Передумови й умови формування світового ринку послуг
6.2. Структура ринку послуг
6.2.1. Міжнародний туризм
6.2.2. Міжнародний ринок технологій
6.2.2.1. Ринок ліцензій і патентів
6.2.3. Світовий ринок інжинірингових послуг
6.2.4. Консалтингові послуги
6.2.5. Інформаційні послуги
Морські перевезення.
Внутрішній водний транспорт.
Автомобільний транспорт.
Повітряний транспорт.
Трубопровідний транспорт
Залізничний транспорт
6.2.7. Ринок страхових і банківських послуг
Ринок банківських послуг
6.3. Регулювання ринку послуг
Глава 7. Вивіз капіталу як форма міжнародних економічних відносин
7.1. Вивіз капіталу: сутність і тенденції
7.2. Форми вивозу капіталу
Вивіз позичкового капіталу
1. Комерційний і банківський кредит у міжнародній торгівлі.
2. Поточні рахунки в іноземних банках.
7.3. Прямі й портфельні інвестиції
7.4. Еволюція вивозу капіталу в сучасних умовах
Географічне звуження сфери вивозу капіталу
Ріст державно-монополістичних форм вивозу капіталу.
Військово-політичний характер так званий «допомоги».
Інтенсивне використання вивозу капіталу як найважливішого знаряддя зовнішньоекономічної політики.
Посилення нерівномірності вивозу капіталу.
Глава 8. Іноземні інвестиції в Росії
8.1. Поняття, учасники, обсяги й структура іноземних інвестицій у Російську Федерацію
Реальні інвестиції
Прямі інвестиції
непрямі прямі інвестиції
Фінансові інвестиції
Портфельні інвестиції
Інші інвестиції
8.2. Регіональний і галузевий аспекти додатка іноземних інвестицій у російській економіці
8.3. Правові аспекти регулювання іноземних інвестицій у Росії
1. Базисні закони
2. Документи, що стосуються безпосередньо іноземних інвестицій.
8.4. Вільні економічні зони: поняття, види, їх формування в Росії
Зони вільної торгівлі
Порто-франко
Експортно-виробничі зони
науково-промислові парки
офшорні центри
Офшорна компанія
8.5. Наслідку припливу іноземних інвестицій у російську економіку
Глава 9. Інтеграційні процеси у світовій економіці
9.1. Інтеграція як форма розвитку інтернаціоналізації господарських зв'язків
9.2. Основні види інтеграційних об'єднань
9.2.1. Механізм і фази перехід до євро
9.2.2. Європейська асоціація вільної торгівлі - ЕАСТ
9.2.3. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі - НАФТА
9.2.4. Асоціація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва - АТЕС
9.2.5. Асоціація держав Південно-Східної Азії - АСЕАН
9.2.6. Інтеграційні об'єднання Латинської Америки
9.2.7. Інтеграційні об'єднання Африки
9.3. Проблеми економічної інтеграції СНД
9.4. Відносини між Росією і ЄС
Глава 10. Міжнародні економічні організації
10.1. Загальні аспекти розвитку
10.2. Організація Об'єднаних Націй
10.3. Програма розвитку ООН
10.4. Конференція ООН по торгівлі й розвитку (ЮНКТАД)
10.5. Організація ООН по промисловому розвиткові (ЮНИДО)
10.6. Всесвітня торговельна організація (СОТ)
10.7. Європейська економічна комісія ООН
Глава 11. Глобальні проблеми й міжнародні економічні відносини
11.1. Сутність і поняття глобальних проблем у сучасних умовах
11.2. Основні напрямки міжнародного економічного співробітництва в області глобальних проблем
Екологія й запобігання забруднення навколишнього середовища.
Глобальне співробітництво в області подальшого роззброювання.
Співробітництво в області освоєння космосу й світового океану.
Продовольча проблема.
Стабільність світової фінансової системи.
11.3. Шляхи вирішення глобальних світових проблем і роль Росії в їхній реалізації
Список літератури