На головну сторінку   Всі книги

Сироткин В. Б.. Міжнародний фінансовий менеджмент: Учеб. допомога/Спбгуап. Спб.,2001. 119 с.: іл.. 2001

У допомозі розглянуті питання міжнародного фінансового менеджменту: валютний контроль, міжнародне податкове планування й фінансові ризики
Допомога призначена для студентів і аспірантів економічних спеціальностей і читачів, що цікавляться фінансами міжнаціональних компаній

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
1.1. Сучасний міжнародний економічний простір
1.2. Переваги міжнародних економічних відносин
1.3. Особливості інвестування за рубіж
1.4. Відбиття іноземних інвестицій у бухгалтерському обліку
1.5. Валютний контроль
1.5.1. Мети й методи валютного контролю
1.5.2. Елементи механізму регулювання валютних відносин у Росії
1.5.3. Валютний контроль над експортом
1.5.4. Валютний контроль над імпортом
РОЗДІЛ 2. КЕРУВАННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
2.1. Еволюція міжнародного валютно-фінансового простору
2.2. Характеристики фінансових ризиків
2.3. Валютні ризики
2.4. Способи компенсації валютних ризиків
2.5. Форвардні операції з іноземною валютою
РОЗДІЛ 3. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Оподатковування в міжнародних господарських відносинах
3.1.1. Особливості сучасної податкової політики
3.1.2. Основні категорії міжнародного податкового права
3.1.3. Оподатковування з доходів від міжнародних операцій
3.1.4. Урегулювання міжнародного подвійного обкладання
3.1.5. Форми підприємництва й особливості їх оподатковування у світовій господарській практиці
3.2. Міжнародне податкове планування
3.2.1. Види податкових порушень
3.2.2. Утримування корпоративного МНП
3.2.3. Форми організації зовнішньоекономічної діяльності й особливості їх оподатковування
3.3. Корпоративні структури й податкове планування ТНК
3.3.1. Корпоративні структури ТНК
3.3.2. Інвестиційні й фінансові потоки ТНК
3.3.3. Внутрішнфірмове кредитування
3.3.4. Міжнародні банківські операції
3.3.5. Обмеження корпоративного міжнародного податкового планування
Резюме
Бібліографічний список
Зміст