На головну сторінку   Всі книги

Дунаева H. В.. Між становою й цивільною волею: еволюція правосуб'єктності вільних сільських обивателів Російської імперії в XIX в.: монографія / H. В. Дунаева - Спб.: Изд-У СЗАГС,2010.- 472 с.. 2010

Монографія присвячена ключовій проблемі російської правової політики XIX століття: формуванню основ загальногромадянського правового статусу особистості. Ha основі широкого кола нормативно-правових актів, архівних документів, матеріалів офіційного діловодства й особистого характеру проведена комплексна історико-правова реконструкція либерально-етатистского підходу до реформування станової правосуб'єктності селян коронного сектору російського землеволодіння («вільних сільських обивателів»), альтернативного унікальної «общинно-державної» моделі модернізації аграрного суспільства, реалізованої в Росії після 19 лютого 1861 г. Книга адресована фахівцям у галузі історії й теорії права, історії правових навчань, викладачам, аспірантам і всім, хто цікавиться історією російського права й держави. Утримування
Введення
Глава I
Станова правосуб'єктність вільних сільських обивателів у першій половині XIX в.
Станова правосуб'єктність підданих Російської империииперспективиеееволюції
Юридична диференціація сільських обивателів Російської імперії в 1830-1850-e рр.
Умови придбання станової правосуб'єктності вільних сільських обивателів в 1830-1850-e рр.
Основи загального (станового) правового статусу вільних сільських обивателів до середини XIX в.
Глава II
Правова природа обмеження станової правосуб'єктності вільних сільських обивателів Российскойимперииприкрепостшшправе ( на прикладі питомих селян)
Административно-правовойстатусорганов керування питомими селянами
Регулированиесословнихиличнихправ питомих селян
Регулювання юридичних обов'язків питомих селян
Регулювання адміністративної відповідальності питомих селян
Глава III
Основні підходи до еволюції правосуб'єктності вільних сільських обивателів напередодні скасування кріпосного права в Росії
Концепція «державного кріпосного права» і общинно-державна модель правовойеволюції російського селянства
Либерально-етатистский підхід до правової еволюції російського селянства на рубежі 1850-1860 рр.
Західноєвропейський досвід еволюції селянської правосуб'єктності при скасуванні кріпосного права
Глава ІV
Формування юридичних передумов трансфомації станової правосуб'єктності вільних сільських обивателів у загальногромадянську на рубежі 1850-1860-x рр.
4.1. Уніфікація правового статусу вільних сільських обивателів у російському законодавстві 1858-1859 рр.
Уніфікація керування вільними сільськими обивателями Російської імперії в 1858-1860 рр.
Проекти індивідуалізації землеволодіння й землекористування сільських обивателів ( 1858-1860 рр.)
Глава V
Відмова від либерально-етатистского підходу до правової еволюції вільних сільських обивателів і зміцнення їх станової правосуб'єктності після скасування кріпосного права
5.1. Питання про правовий статус питомих і палацових селян у Головному комітеті про устрій сільського стану
Розвиток правового статусу вільних сільських обивателів у законопроекті 27 жовтня 1861 г.
Становий правовий статус вільних сільських обивателів по « Положенню про устрій селян у маєтках государевих, палацових і питомих» від 26 червня 1863 r.
ВИСНОВОК
Список джерел і літератури