На головну сторінку   Всі книги

Кокин А. С.. Методологічні основи керування грошовими потоками підприємства / Сост. Кокин А. С., Н. Новгород, 2005. 2005

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал і практичні завдання по методологічних основах керування грошовими потоками підприємства. Частина Х. Методологічні основи керування грошовими потоками підприємства
10.1 Економічна сутність грошових потоків підприємства
Грошовий потік як об'єкт фінансового керування господарською діяльністю підприємства
Грошовий потік підприємства як процес, безпосередньо пов'язаний з функціонуванням грошей і грошової системи країни
Грошовий потік підприємства як процес, пов'язаний з формуванням, розподілом і використанням його капіталу
Грошовий потік підприємства як процес, що характеризує оборот і трансформацію окремих видів його активів
Грошовий потік підприємства як процес, що забезпечує генерування економічного ефекту
Грошовий потік підприємства як процес, що відображає форми й обсяги функціонування підприємства на товарному й фінансовому ринках
Грошовий потік підприємства як процес, здійснюваний з урахуванням фактору часу
Грошовий потік підприємства як процес, здійснюваний з урахуванням фактору ризику
Грошовий потік підприємства як процес, здійснюваний з урахуванням фактору ліквідності
10.2 Грошовий потік і характеристика його видів
10.3 Інформаційна система керування грошовими потоками
Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни
Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового й товарного ринків
Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів
Система показників інформаційного забезпечення керування грошовими потоками, формованих із внутрішніх джерел, ділиться на три групи: Показники, що характеризують результати формування грошових потоків по підприємству в цілому
Показники, що характеризують формування грошових потоків у розрізі окремих структурних підрозділів підприємства
Внутрішні нормативно-планові показники, пов'язані з формуванням грошових потоків підприємства
Коефіцієнти, що характеризують рівень ліквідності грошових потоків
Коефіцієнти, що характеризують оборотність окремих активів у процесі грошового обігу підприємства
Коефіцієнти, що характеризують рівень ефективності грошових потоків
10.5 Методи оцінки грошових потоків у часі
Методичний інструментарій оцінки вартості грошей по простих відсотках використовує найбільш спрощену систему розрахункових алгоритмів.
Методичний інструментарій оцінки вартості грошей по складних відсотках використовує більш велику й більш ускладнену систему розрахункових алгоритмів.
Методичний інструментарій оцінки вартості грошей при аннуитете пов'язаний з використанням найбільш складних алгоритмів і визначенням методу нарахування відсотка - попереднім (пренумерандо) або наступним (постнумерандо).
10.6 Методи оцінки грошових потоків в умовах інфляції
10.7 Методи оцінки рівня ліквідності інвестицій
Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
Методичний інструментарій формування необхідного рівня прибутковості інвестиційних операцій з урахуванням фактору ліквідності заснований на взаємозалежності цих показників, що визначають шкалу "прибутковість - ліквідність".
Методичний інструментарій оцінки вартості коштів з урахуванням фактору ліквідності дозволяє формувати порівнянні інвестиційні потоки, що забезпечують необхідний рівень премії за ліквідність.
10.8. Методи оцінки рівномірності й синхронності грошових потоків
10.9. Принципи й процес керування грошовими потоками підприємства
Забезпечення повного й достовірного обліку грошових потоків підприємства й формування необхідної звітності
3. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді
10.10 Оптимізація грошових потоків
Характеристика зовнішніх факторів.
Характеристика внутрішніх факторів.
Основу оптимізації грошових потоків підприємства становить забезпечення збалансованості обсягів позитивного й негативного їхніх видів. На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив виявляють як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки.
У системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце належить їхній збалансованості в часі
Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку підприємства
10.11 Планування грошових потоків Розробка плану вступу й витрати коштів
1 Прогнозування вступу й витрати коштів, по операційній діяльності виходячи із планованого обсягу реалізації продукції здійснюється в такій послідовності (рис 10.19)
I. ГРОШОВІ ПОТОКИ ПО ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
II. ГРОШОВІ ПОТОКИ ПО ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
III. ГРОШОВІ ПОТОКИ ПО ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ГРОШОВІ ПОТКОИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯЮ В ЦІЛОМУ
Завдання .1
Завдання 2
Завдання 3
Завдання 4
Завдання 5
Завдання 6
Завдання 7
Завдання 8
Завдання 9