На головну сторінку   Всі книги

Туякова Зауреш Серккалиевна. МЕТОДОЛОГІЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ВАРТІСНОГО ВИМІРУ КАПІТАЛУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ. 2008

Спеціальність 08.00.12- Бухгалтерський облік, статистика
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктори економічних наук

Введення
Розділ 1 Капітал у системі категорій бухгалтерського обліку
1.1 Капітал як об'єкт вартісного виміру в бухгалтерському обліку
1.2 Взаємозв'язок доходів, видатків, витрат і витрат як категорій оцінних характеристик руху капіталу в бухгалтерському обліку
1.3 Аналіз категорій собівартості й вартості в бухгалтерському обліку
Довідкові ціни
Біржові ціни
Ціни торгів або тендерів
Ціни пропозицій
Ціни фактичних угод
Імпортні ціни
Світові ціни
оцінка по поточній ринковій вартості (вартості реалізації)
Ринкова вартість
Первісна вартість
Відбудовна вартість
1.4 Слушна вартість у системі ринкової оцінки объектовбухгалтерского обліку
Розділ 2 Еволюція концептуальних поглядів на оцінку як елемент методабухгалтерского обліку
2.1 Особливості вартісної оцінки в простий, камеральної й двойнойбухгалтерії
2.2 Еволюція підходів до вартісної оцінки в різних наукових школахзападного обліку
Оцінка капіталу.
Оцінка сукупності активів (пасивів).
Обґрунтування концепції оцінки по історичній вартості.
Обґрунтування концепції оцінки по ринковій вартості.
Змішані підходи до оцінки.
2.3 Розвиток теорії й методології вартісної оцінки російської школойбухгалтерского обліку
Теорія об'єктивних оцінок
Теорії суб'єктивних оцінок
теорії книжкової оцінки
Інформаційні переваги користувачів звітності в ринковій економіці
Залежність інтересів
2.4 Зміна втримування оцінки в сучасному бухгалтерському обліку
Розділ 3 Концепція вартісного виміру капіталу в современномбухгалтерском обліку
3.1 Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку
Прагматичні цілі
Досягнення семантичних цілей
Синтаксичні цілі
Економічна концепція
Юридична концепція
Бухгалтерська концепція
Постачальникам капіталу (власникам і інвесторам) необхідна інформація
Державні й публічні органі
Учасники поточної діяльності
Працівники фірми
інші зацікавлені особи
Виділення бухгалтерів в окрему групу користувачів
Власники й інвестори
Інтереси працівників організації
Інші групи користувачів
3.2 Класифікація системи вартісних оцінок у бухгалтерському обліку
3.3 Концепція амортизаційної політики в системі бухгалтерського обліку
Розділ 4. Організаційно-методичне регулювання формування вартості капіталу господарюючого суб'єкта в бухгалтерському обліку
4.1 Нетрадиційні підходи до формування вартості основного капиталав бухгалтерському обліку
4.2 Методика формування вартості оборотного матеріального капіталу вбухгалтерском обліку
4.3 Організаційно- методичне регулювання формування вартості інтелектуального капіталу в бухгалтерському обліку
Розділ 5 Розвиток методології вартісного виміру капіталу в обліку й аналізі діяльності економічного суб'єкта в умовах ринкової економіки
5.1 Методологія оцінки зобов'язань в умовах зміни стоимостиактивов у бухгалтерському обліку
5.2 Особливості методології вартісної оцінки капіталу в бухгалтерському обліку в умовах відмови від принципу безперервності діяльності
5.3 Вплив вартісної оцінки капіталу на финансовийрезультат економічного суб'єкта і його финансовоесостояние в умовах безперервності діяльності
Висновок
Список використовуваної літератури