На головну сторінку   Всі книги

Кокин А. С., Ясенєв В. Н., Яшина Н. І.. Методологія й практика фінансового менеджменту: Учбово-методична допомога. В 3 ч. Ч. I.- Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. Н. І. Лобачевского,2006.- 163 с.. 2006

Учбово-методична допомога містить теоретичний матеріал і практичні завдання по вивченню курсу «Фінансовий менеджмент» ВВЕДЕННЯ
Глава I КОРПОРАТИВНІ ФИНАНСИИ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Корпоративні финансии фінансовий менеджер
Складання бюджету капітальних вкладень
1.2. Корпоративні форми організації бізнесу
1.3. Мети фінансового керування
Ціль фінансового керування
1.4. Проблема посредничестваи контролю над корпорацією
чи Діють менеджери в інтересах акціонерів?
1.5. Фінансові ринки й корпорація
Первинні й вторинні ринки
1.6. Фінансовий менеджмент у третьому тисячоріччі
Інформаційні технології
1.6.1. Етика й соціальна відповідальність бізнесу
Соціальна відповідальність
1.6.2. Агентські відносини
2. Безпосереднє втручання акціонерів в оперативне керування компанією
3. Погроза звільнення
1.7. Питання й завдання
Глава II Фінансові звіти, податки й грошові потоки
2.1. Балансовий звіт
Чистий обіговий капітал
Ліквідність
Ринкова й балансова вартість
2.2. Звіт про прибуток і збитки
Звіт про прибуток і збитки
Час і видатки
2.3. Податки
Спрощена система оподатковування (УСН) Глава 26.2
2.4. Грошові потоки
Грошові потоки кредиторам і акціонерам
2.5. Самотестування
2.6. Питання й завдання
2.6.1. Завдання по податках
Глава III Аналіз фінансових звітів
3.1. Основні положення аналізу фінансових отчетови його сутність
3.2. Грошові потоки й фінансові звіти: більш уважний підхід
Звіт про грошові потоки
3.3. Стандартизовані фінансові звіти
Фінансовий звіт загального базового року: аналіз тенденцій
3.4. Аналіз коефіцієнтів
Показники короткострокової платоспроможності або ліквідності
Керування активами або показник оборотності
Показники прибутковості
Коефіцієнти ринкової вартості
3.5. Формула Дюпона
3.6. Використання інформації з фінансового звіту
Аналіз групи однорідних компаній
3.6.1. Застосування й організація анализафинансових коефіцієнтів
3.7. Практична частина 3.7.1. Питання
3.7.2 Завдання для самостійного розв'язку.
Глава IV Фінансове планування й прогнозування даних фінансової звітності
4.1 Принципи фінансового прогнозированияданних фінансової звітності
Цільові показники бізнесу
4.2. Оперативні производственниеи фінансові плани
4.3. Прогнозування фінансової звітності
Автоматичний метод
4.4. Моделі розрахунків додаткових фондів
Ефект масштабу
Інші технології прогнозування фінансових звітів.
4.5. Практична частина Питання
Глава V Розробка бюджету компанії
5.1. Види бюджетів
План збуту