На головну сторінку   Всі книги

Кокин А. С., Ясенєв В. Н., Яшина Н. І.. Методологія й практика фінансового менеджменту: Учбово-методична допомога. В 3 ч. Ч. III.- Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. Н. І. Лобачевского,2006.- 216 с.. 2006

Учбово-методична допомога містить теоретичний матеріал і практичні завдання по вивченню курсу «Фінансовий менеджмент» Глава IX Керування товарно-матеріальними запасами
9.1. Аналіз товарно-матеріальних запасів (метод А-В-З)
9.2. Інформаційне забезпечення керування запасами й визначення оптимального розміру партії замовлення
Класифікація витрат по компонентах
9.3 Збитки через дефіцит запасів
9.4. Модель планування дефіциту
9.5. Облік фактору неопределенностив основної моделі керування запасами
Методи розрахунків коефіцієнта безпеки
Уровневая система повторного замовлення
9.6. Планування й керування готовою продукцією (модель проведення партії продукції)
9.7. Практична частина 9.7.1 Оптимальний розмір замовлення
9.7.3 Оптимальний розмір заказаи повна вартість виконання замовлення
Глава Х Методологічні основи керування грошовими потоками підприємства
10.1. Економічна сущностьденежних потоків підприємства
10.2. Грошовий потік і характеристика його видів
10.3. Інформаційна система управленияденежними потоками
10.4. Методи аналізу грошових потоків
10.5. Методи оцінки грошових потоків у часі
10.6. Методи оцінки грошових потоковв умовах інфляції
10.7. Методи оцінки рівня ліквідності інвестицій
10.8. Методи оцінки равномерностії синхронності грошових потоків
10.9. Принципи й процес управленияденежними потоками підприємства
Основною метою керування грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів вступу й витрати коштів і їх синхронізація в часі.
2. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді
10.10. Оптимізація грошових потоків
Характеристика внутрішніх факторів.
10.11. Планування грошових потоків
10.12 Практична частьзадачи
Глава XI Короткострокове й середньострокове фінансування Основні положення
11.1. Короткострокове фінансування
Використання товарного кредиту
Банківська позика (позичка)
Позичковий відсоток
11.1.1. Робота з банками
Використання товарно-матеріальних запасів для фінансування
11.2. Середньострокове фінансування 11.2.1. Термінові позички
11.2.2. Лізинг, його економічна сущностьи правове регулювання операцій лізингу
Класифікаційна характеристика видів лізингу
Розрахунки плати за використовувані кредитні ресурси
Регулярні постійні платежі (схема А)
11.3. Практична частина 11.3.1. Завдання по темі «Комерційний (торговельний) кредит»
11.3.2. Завдання на банківський кредит
11.3.3 Завдання по темі «Лізинг»
Глава 12 Автоматизована система керування грошовими потоками підприємства (АСУДП)
12.1. Передумови створення й особливості АСУДП
12.2. Проектування: принципи й методисоздания АСУДП
12.3. Нові інформаційні технологиив АСУДП підприємств
Програмні засоби фінансового аналізу
Фінансові розрахунки в комплексних информационнихсистемах керування підприємствами
Система «Галактика»
Система керування підприємством « БЕСТ-ПРО»
12.4. Автоматизація бюджетування на підприємстві
Червоний Директор
«Инталев: Керування фінансами»
12.5. Фінансова інформація й Internet
12.6. Захист фінансової інформації
12.7. Додаток до глави XII