На головну сторінку   Всі книги

Вожова Олена Михайлівна. Міністерство фінансів Російської Федерації: огляд сучасного стану суб'єкта фінансового права 2007. 2007

У справжній статті проводиться аналіз Міністерства фінансів Російської Федерації по чотирьом напрямкам (блокам), що характеризують Мінфін як орган державного керування, орган державної влади, орган виконавчої влади і юридична особа публічного права. Звернене внима-ние на появу й розвиток нового явища в праві - юридична особа публич-ного права. Сформульоване поняття органа державної влади на основі ознак юридичних осіб публічного права. Дане визначення Міністерства фінансів РФ як органа державної влади через призму поняття юридичної особи публічного права. Управлінський блок
Системний блок
Виконавчий блок
Суб'єктний блок