На головну сторінку   Всі книги

А. С. Тонких. Моделювання результативного керування фінансами. 2009. 2009

У монографії розглянута концепція керування корпоративними фінансами в аспекті узгодження інтересів учасників корпоративних відносин. Пропонується інструментарій результативного керування корпоративними фінансами, побудований на досягненні еталонної динаміки розвитку фірми. Оцінюється якість корпоративного керування на найбільших російських підприємствах. Представлений механізм виявлення й усунення вузьких місць у балансі корпоративних відносин. Виявлені головні проблеми російського корпоративного сектору в контексті дотримання балансу корпоративних інтересів. Зміст
Введення
Розділ 1. Аналіз тенденцій у сучасних корпоративних відносинах
1.1. Корпоративна форма господарювання - основа сучасної ринкової економіки
1.2. Проблема « власник-агент» як невід'ємний компонент корпоративних відносин.
3. Роль внутрішнкорпоративного контролю в регулюванні корпоративних відносин
4. Координація інтересів акціонерів і менеджерів у корпоративних відносинах
Розділ 2. Методологічні основи керування корпоративними фінансами
2.1. Передумови підвищення обґрунтованості оцінок результативності корпоративного менеджменту
2.1.1. Оцінка результатів діяльності корпорацій методами фінансового аналізу
2.1.2. Рейтингові оцінки корпоративного керування
2.1.3. Оцінка якості корпоративного керування на основі критерію ринкової доданої вартості капіталу
2.1.4. Індексні методи оцінки результатів діяльності корпорацій
2.2. Динаміка ключових показників як головна характеристика узгодження інтересів
2.3. Дивідендна політика й узгодження корпоративних інтересів
2.3. Технічні особливості оцінки заходу збалансованості корпоративних інтересів
Розділ 3. Оцінка дотримання балансу інтересів у корпоративних фінансах
3.1. Оцінка збалансованості корпоративних інтересів у компаніях різних галузей
3.2. Класифікація підприємств по збалансованості корпоративних інтересів
3.3. Аналіз динаміки середніх значень і стабільності балансу інтересів корпорацій
Розділ 4. Реалізація моделі результативного керування корпоративними фінансами
4.1. Теоретичне обґрунтування моделі результативного керування корпоративними фінансами
4.2. Основні напрямки підвищення збалансованості інтересів у корпоративному секторі економіки
4.3. Регулювання балансу інтересів на основі інформації про порушення еталонної динаміки показників
4.3.2. Регулювання фінансової діяльності підприємства
4.4. Можливі напрямки використання оцінок збалансованості корпоративних інтересів