На головну сторінку   Всі книги

В. М. Шерстюк, М. К. Юков. Науково-практичний коментар до Федерального закону " Про виконавче провадження" (постатейний) ( 2-е видання, виправлене, перероблене й доповнене). 2004

Колектив авторів:
ВВЕДЕННЯ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Й ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ
Стаття 1. Сфера дії справжнього Федерального закону
Стаття 2. Законодавство Російської Федерації про виконавче провадження
Стаття 3. Органі примусового виконання
Стаття 4. Обов'язковість вимог судового пристава-виконавця
Стаття 5. Інші органі й організації, що виконують вимоги судових актів і актів інших органів
Стаття 6. Забезпечення виконавчих дій іншими органами й організаціями
Стаття 7. Перелік виконавчих документів
Стаття 8. Вимоги, пропоновані до виконавчих документів
Стаття 9. Порушення виконавчого провадження
Стаття 10. Наслідку порушення вимог, пропонованих до виконавчого документа
Стаття 11. Місце здійснення виконавчих дій
Стаття 12. Час здійснення виконавчих дій
Стаття 13. Строки здійснення виконавчих дій
Стаття 14. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання
Стаття 15. Перерва строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
Стаття 16. Відновлення пропущеного строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
Стаття 17. Роз'яснення судового акту або акту іншого органа, що підлягає виконанню
Стаття 18. Відстрочка або розстрочка виконання судових актів і актів інших органів, зміна способу й порядку їх виконання
Стаття 19. Відкладання виконавчих дій
Стаття 20. Обов'язковість призупинення исполнительногопроизводства
Стаття 21. Призупинення виконавчого провадження
Стаття 22. Строки призупинення виконавчого провадження
Стаття 23. Підстави припинення виконавчого провадження
Стаття 24. Розгляд питань про призупинення й припинення виконавчого провадження
Стаття 25. Наслідку припинення виконавчого провадження
Стаття 26. Повернення виконавчого документа
Стаття 27. Закінчення виконавчого провадження
Стаття 28. Розшук боржника, його майна або розшук дитини
Глава II. ОСОБИ, ЩО БРАТИ УЧАСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Стаття 29. Сторони исполнительногопроизводства
Стаття 30. Участь неповнолітніх у виконавчому провадженні
Стаття 31. Права та обов'язки сторін
Стаття 32. Правонаступництво у виконавчому провадженні
Стаття 33. Участь у виконавчому провадженні представників сторін
Стаття 34. Оформлення повноважень представників
Стаття 35. Повноваження представника
Стаття 36. Особи, які не можуть бути представниками
Стаття 37. Законні представники
Стаття 38. Участь у виконавчому провадженні перекладача
Стаття 40. Права й обов'язки понятих
Стаття 41. Участь фахівців у виконавчому провадженні
Стаття 42. Взаємодія судових приставів-виконавців із працівниками міліції
Стаття 43. Відводи у виконавчому провадженні
Глава III. ПІДСТАВА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ
Стаття 44. Підстава застосування заходів примусового виконання
Стаття 45. Заходу примусового виконання
Глава IV. ОБІГ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА
Стаття 46. Порядок обігу стягнення на кошти й інше майно боржника
Стаття 47. Порядок обігу стягнення на кошти боржника в іноземній валюті при обчисленні боргу в рублях
Стаття 48. Обіг стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб
Стаття 49. Обіг стягнення на закладене майно
Стаття 50. Майно, на яке не може бути звернене стягнення
Стаття 51. Арешт майна боржника
Стаття 52. Оцінка майна боржника
Стаття 53. Зберігання майна
Стаття 54. Реалізація арестованного майна
Стаття 55. Особливості виконання виконавчих документів по декільком виконавчим провадженням
Стаття 56. Передача взискателю предметів, зазначених у виконавчому документі
Глава V. ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА-ОРГАНІЗАЦІЇ. АРЕШТ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАЙНА БОРЖНИКА-ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 57. Обіг стягнення на кошти боржника-організації
Стаття 58. Обіг стягнення на інше майно боржника-організації
Стаття 59. Порядок накладення арешту на майно боржника-організації і його реалізації
Стаття 60. Заходу щодо забезпечення виконання виконавчого документа при обігу стягнення на майно боржника-організації
Стаття 61. Порядок обігу стягнення при реорганізації й ліквідації боржника-організації
Стаття 62. Підготовка торгів судовим приставом-виконавцем
Стаття 63. Строки й порядок проведення торгів
Глава VI. ОБІГ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ Й ІНШІ ВИДИ ДОХОДІВ БОРЖНИКА
Стаття 64. Обіг стягнення на заробітну плату й інші види доходів боржника
Стаття 65. Обчислення розміру втримань із заробітної плати й інших видів доходів боржника
Стаття 66. Розмір утримань із заробітної плати й інших видів доходів боржника
Стаття 67. Обіг стягнення на заробіток боржника, що відбуває покарання
Стаття 68. Обіг стягнення на допомоги із соціального страхування
Стаття 69. Види доходів, на які не може бути звернене стягнення
Стаття 70. Порядок стягнення аліментів і заборгованості по аліментних зобов'язаннях
Стаття 71. Стягнення аліментів при виїзді боржника в іноземну державу на постійне проживання, роботу або для продовження військової служби в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах і військових формуваннях
Стаття 72. Порядок виконання судового акту про конфіскацію майна, отриманого в результаті злочинних дій або нажитого злочинним шляхом, а також покарання у вигляді штрафу
Глава VII. ВИКОНАННЯ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПО СПОРАХ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ
Стаття 73. Загальні умови виконання виконавчих документів, що зобов'язують боржника зробити певні дії або втриматися від їхнього здійснення
Стаття 74. Наслідку невиконання виконавчого документа про поновлення на роботі
Стаття 75. Виконання виконавчого документа про виселення боржника
Стаття 76. Виконання виконавчого документа про вселення взискателя
Глава VIII. РОЗПОДІЛ СТЯГНЕНИХ ГРОШОВИХ СУМ І ЧЕРГОВІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ВЗИСКАТЕЛЯ
Стаття 77. Розподіл стягненої грошової суми
Стаття 78. Черговість задоволення вимог взискателя
Глава IX. ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ ВІДНОСНО ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА Й ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ І АКТІВ ІНШИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
Стаття 79. Виконання судових актів і актів інших органів відносно іноземних громадян, осіб без громадянства й іноземних організацій
Стаття 80. Виконання розв'язків іноземних судів і арбитражей
Глава X. ВИКОНАВСЬКИЙ ЗБІР. ВИДАТКИ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 81. Виконавський збір
Стаття 82. Видатки по здійсненню виконавчих дій
Стаття 83. Авансування видатків взискателем
Стаття 84. Порядок відшкодування видатків по здійсненню виконавчих дій
Стаття 85. Відповідальність за невиконання виконавчого документа, що зобов'язує боржника зробити певні дії або втриматися від їхнього здійснення
Стаття 86. Відповідальність за невиконання виконавчого документа банком або іншою кредитною організацією
Стаття 87. Відповідальність за невиконання законних вимог судового пристава-виконавця й порушення законодавства Російської Федерації про виконавче провадження
Стаття 88. Постанови судового пристава-виконавця
Стаття 89. Винагорода судового пристава-виконавця
Глава XI. ЗАХИСТ ПРАВ ВЗИСКАТЕЛЯ, БОРЖНИКА Й ІНШИХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ
Стаття 90. Оскарження дій судового пристава виконавця
Стаття 91. Захист прав взискателя при несвоєчасному проведенні організацією стягнення по виконавчому документу
Стаття 92. Захист прав інших осіб при здійсненні виконавчих дій
Стаття 93. Захист прав організацій при невиконанні виконавчого документа про поновлення на роботі
Глава XII. ЗАКЛЮЧНІ Й ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 94. Набрання чинності справжнього Федерального закону
Стаття 95. Перехідні положення