На головну сторінку   Всі книги

Недосекин А. О. Нечітко-Множинний аналіз ризику фондових інвестицій. 2002

Монографія присвячена застосуванню теорії нечітких безлічей до завдань керування фінансами й, зокрема, аналізу інвестицій на ринку цінних паперів. Розглядаються питання оцінки ризику банкрутства емітента, проектного ризику прямих інвестицій, ризику вкладень в акції, облігації, опціони і їх комбінації. Приводиться методика оцінки інвестиційної привабливості (скоринга) акцій. Для полегшення розуміння проводиться систематичний виклад основ теорії нечітких безлічей. Запропонована автором самостійна теорія оцінки ризиків за допомогою нечітких безлічей лягла в основу ряду програмних продуктів, розроблених російськими компаніями

Передмова
1. Інвестиції, невизначеність і ризики
1.1. Суть інвестування в цінні папери
1.2. Невизначеність, сполучена з інвестиціями
1.3. Ризики інвестування
1.4. Інструменти для фондових інвестицій
1.4.1. Акції
1.4.2. Паперу з фіксованим доходом
1.4.3. Паї взаємних фондів
1.4.4. Опціони
1.5. Існуючі способи оцінки ризиків інвестицій
1.6. Роль переваг і очікувань інвестора
2. Базові нечіткі описи для фондового менеджменту
2.1. Поняття квазистатистики
2.2. Ключові поняття теорії нечітких безлічей
Носій
Нечітка безліч
2.2.3. Функція приналежності
2.2.4. Лінгвістична змінна
2.3. Операції над нечіткими підмножинами
2.4. Нечіткі числа й операції над ними
2.4.1. Трапецієподібне (трапезоидное) нечітке число
2.4.2. Трикутні нечіткі числа
2.4.3. Операції над нечіткими числами
2.5. Нечіткі послідовності, нечіткі прямокутні матриці, нечіткі функції й операції над ними
2.6. Імовірнісний розподіл з нечіткими параметрами
2.7. Нечіткі знання
Висновки
3. Комплексний фінансовий аналіз емітента цінних паперів
3.1. Підходи до комплексного фінансового аналізу
3.1.1. Ризик банкрутства емітента
3.1.2. Проблеми аналізу ризику банкрутства підприємства
3.1.3. Існуючі методи аналізу ризику банкрутства
3.2. Метод комплексного фінансового аналізу на основі нечітких вистав
3.2.1. Спрощений виклад методу
3.2.2. Розрахунковий приклад аналізу ризику банкрутства
3.2.3. Повний опис методу
3.2.4. Розрахунковий приклад аналізу ризику банкрутства з використанням нечітких описів
3.3. Лінгвістична діагностика ризику банкрутства емітента
Висновки
4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту
4.1. Невизначеність, що виникає в процесі інвестиційного проектування
4.2. Метод нечітко- множинної оцінки інвестиційного проекту
4.3. Оцінка ризику неефективності проекту на основі нечітких описів
4.4. Розрахунковий приклад
4.5. Корекція оцінки ризику в ході інвестиційного процесу
4.6. Вимір рівня інформаційної невизначеності
4.7. Розвиток запропонованого підходу
Висновки
5. Оцінка прибутковості й ризику акцій і паїв взаємних фондів
6. Оцінка прибутковості й ризику цінних паперів з фіксованим доходом
6.1. Імовірнісний підхід
6.1.1. Дисконтні облігації й векселя
6.1.2. Процентні облігації й векселя
Розрахунковий приклад 6.2
6.2. Нечітко-Множинний підхід
7. Інвестиції в похідні цінні папери і їх комбінації
7.1. Ефективність інвестицій в опціони call і put
7.1.1. Формальна постановка завдання й модельні допущення
7.1.2. Імовірнісна модель опціону call
7.1.3. Імовірнісна модель опціону put
7.1.4. Розрахункові приклади оцінки прибутковості й ризику опціонів
7.1.5. Перехід до нечіткої моделі
7.2. Ефективність покриття підлягаючого активу опціоном
7.2.1. Імовірнісна модель складання «опціон put + підлягаючий актив»
7.2.2. Приклади оцінки прибутковості й ризику складання «put+актив»
7.3. Оцінка прибутковості й ризику стандартних опціонних комбінацій
7.3.1. Тип Buy straddle («стелаж»)
7.3.3. Тип Buy Bull Spread («тред бика»)
7.3.4. Тип Buy Bear Spread («спред ведмедя»)
7.3.5. Тип Buy Butterfly («метелик»)
7.6. Кореляція опціонів call і put у комбінації «straddle»
7.7. Кореляція опціонів put і call у комбінації «strangle»
7.8. Нечітка модель оцінки характеру ринку
8. Нечіткий підхід до оптимізації фондових портфелів
8.1. Модифікований метод Марковица
8.2. Метод оптимізації портфелів на боргових зобов'язаннях
8.3. Підхід до синтезу оптимальних опціонних комбінацій
9. Скоринг акцій
9.1. Системи скоринга і їх оцінка
9.2. Етап 1. Базові передумови для формування ринку акцій обраного сектору
9.3. Етап 2. Галузевий аналіз
9.4. Етап 3. Вибір показників для оцінки й установлення системи переваг
9.5. Етап 4. Нечітка класифікація значень обраних параметрів
9.6. Етап 5. Ранжирування показників
9.7. Етап 6. Комплексна оцінка
Висновок