На головну сторінку   Всі книги

Недосекин А.. Нечіткі безлічі й фінансовий менеджмент Москва, 2003. 2003

Table of Contents
Preface
Невизначеність і нечіткі безлічі
Невизначеність: боротися необхідно, перемогти не можна
Розпізнати ситуацію
Передбачити завтрашній день
Експерт і його пізнавальна активність
Статистика й квазистатистика
Нечіткі безлічі приходять на допомогу
Носій
Нечітка безліч
Функція приналежності
Лінгвістична змінна
Операції над нечіткими підмножинами
Нечіткі числа й операції над ними
Трапецієподібні (трапезоидние) нечіткі числа
Трикутні нечіткі числа
Операції над нечіткими числами
Нечіткі послідовності, нечіткі прямокутні матриці, нечіткі функції й операції над ними
Імовірнісний розподіл з нечіткими параметрами
Нечіткі знання
Нечіткі класифікатори й матричні схеми агрегування даних
Фінансовий менеджмент у розпливчастих умовах
Фінансовий аналіз і оцінка ризику банкрутства
Існуючі підходи
Матричний метод оцінки ризику банкрутства корпорації
Інвестиційний проект: ефективність і ризик
Обмеженість існуючих підходів до оцінки інвестиційного проекту
Метод нечітко- множинної оцінки інвестиційного проекту
Оцінка ризику неефективності проекту на основі нечітких описів
Найпростіший спосіб оцінки ризику інвестицій
Оцінка інвестиційної привабливості акцій США
Нечітка оптимізація фондового портфеля
Прогнозування фондових індексів
Теоретичні передумови для раціонального інвестиційного вибору
Принцип інвестиційної рівноваги
Модель раціональної динаміки фондових інвестицій
Фази прогнозування
Моделі й методи для прогнозування фондових індексів
Приклад прогнозу (USA)
Стратегічне планування
Макроекономічний блок. Pets-Аналіз
Маркетинговий блок. Аналіз сильних і слабких сторін бізнесу
Фінансовий блок. Бізнес-план
Актуарное моделювання пенсійних фондів
Актуарная модель накопичувальної пенсійної системи
Приклад актуарного розрахунків
Програмні розв'язки для нечіткого фінансового менеджменту
Наукові результати справжньої монографії лягли в основу ряду програмних засобів фінансового менеджменту. Короткий опис однієї із програм представлене нижче.
SBS Portfolio Optimization System
Модуль роботи з інвестиційними профайлами
Модуль створення інвестиційного профайла й модельних портфелів
Модуль даних по індексах і модельним класам
Модуль роботи із профайлами економічного регіону
Модуль створення профайлов економічного регіону
Висновок
References
Appendix
Додаток 1. Докладний виклад методу прогнозування фондових індексів на основі нечіткої моделі
П1.1. Класифікація економічних регіонів і індексів. Позначення
П1.2. Модель і методика для фази 1 (старт)
П1.3. Модель і методика для фази 2
П1.4. Модель і методика для фази 3
П1.5. Модель і методика оцінки розрахункового коридору прибутковості по індексу облігацій (фаза 4)
П1.6. Модель і методика оцінки розрахункового коридору прибутковості по індексу акцій першого ешелону (фаза 4)
П1.7. Модель і методика оцінки розрахункового коридору прибутковості по індексу акцій другого ешелону (фаза 4)
П1.8. Моделі й методики для фази 5
П1.9. Моделі й методики для фази 6
П1.10. Модель і методика для фази 7
П1.11. Модель і методика для фази 8
П1.12. Модель і методика для фази 9
П5.13. Модель і методика для фази 10
П5.14. Модель і методика для фази 11
Додаток 2. Короткий термінологічний словник