На головну сторінку   Всі книги

Л. Л. Васина. Нобелівські лауреати XX століття. Економіка. Енциклопедичний словник.- М.: «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН),2001.- 336 с.. 2001

Пропоноване увазі читача науково-довідкове видання містить докладні біографічні нариси про 46 лауреатів Нобелівської премії з економіки за 1969-2000 рр. У них розкривається своєрідність життєвого шляху, неповторний індивідуальний вигляд і унікальний внесок кожного лауреата у світову економічну науку й господарську практику. У своїй сукупності матеріал книги відображає провідні напрямки розвитку сучасної економічної теорії. Дане видання є найбільш повним у Росії інформаційним довідником по історії Нобелівських премій з економіки за XX сторіччя. Комбінація наукової змістовності з популярною формою викладу робить книгу доступної й корисної як для фахівців в області теоретичної й практичної економіки, викладачів економічних дисциплін і студентів економічних спеціальностей, так і для всіх, хто цікавиться досягненнями сучасної закордонної економічної науки. Передмова
Ян Тинберген (Tinbergen)
Стать Самуельсон (Samuelson)
Саймон Коваль (Kuznets)
Джон Хикс (Hicks)
Рагнар Фриш (Frisch)
Кеннет Ерроу (Arrow)
Василь Леонтьев (Leontief)
Гуннар Мюрдаль (Myrdal)
Фрідріх фон Хайек (Науек)
Тьяллинг Купманс (Koopmans)
Милтон Фридмен (Friedman)
Джеймс Мид (Meade)
Бертиль Улин (Ohlin)
Леонід Віталійович Канторович (Kantorovich)
Герберт Саймон (Simon)
Вільям Артур Льюис (Lewis)
Теодор Шульц (Schultz)
Лоуренс Клейн (Klein)
Джеймс Тобин (Tobin)
Джордж Стиглер (Stigler)
Жерар Дебре (Debreu)
Річард Стоун (Stone)
Франко Модильяни (Modigliani)
Роберт Солоу (Solow)
Моріс Аллі (Allais)
Трюгве Хаавельмо (Haavelmo)
Гарри Марковиц (Markowitz)
Мертон Міллер (Miller)
Вільям Шарп (Sharpe)
Джеймс Бьюкенен (Buchanan)
Гери Беккер (Becker)
Дуглас Норт (North)
Роберт Фогель (Fogel)
Джон Неш (Nash)
Джон Харшаньи (Harsanyi)
Роберт Лукас (Lucas)
Вільям Викри (Vickrey)
Джеймс Миррлис (Mirrlees)
Роберт Мертон (Merton)
Майрон Скоулз (Scholes)
Рональд Коуз (Coase)
Амартия Сен (Sen)
Роберт Манделл (Mundell)
Дениел Мак-Фадден (Mcfadden)
Джеймс Хекман (Heckman)
БІБЛІОГРАФІЯ