На головну сторінку   Всі книги

Белоликов В. Т., Бондар А. М., Птухина І. С.. Організація й економіка будівельного виробництва: Навчальний посібник - Спбгпу, Санкт-Петербург, 2002, с. 86.. 2002

У навчальному посібнику розглянуті питання складання калькуляцій вартості матеріальних ресурсів, каталогу одиничних розцінок на виконання видів робіт і конструктивних елементів, а також на виконання локального кошторисного розрахунків і визначення технико- економічних показників виконання робіт з використанням одиничних або відомчих норм і розцінок. Завдання відображають конкретні умови виробничої діяльності будівельних підприємств і їх структурних одиниць.
Призначено для студентів 3-4 курсів інженерно-будівельного факультету, що вивчають дисципліну «Основи організації й економіки будівництва» у рамках практичних вправ і курсових робіт, а також інженерно-технічних працівників проектних і будівельних підприємств.

Введення
Розділ 1. Організація будівництва
1.1. Способи побудови сіткових графіків
1.2. Завдання на побудову й розрахунки сіткових графіків
1.3. Способи розрахунків сіткових графіків Розрахункові параметри сіткового графіка
Табличний спосіб розрахунків сіткових графіків
Спосіб розрахунків на самому графіку
Розрахунки методом потенціалів
1.4. Календаризация й оптимізація сіткових графіків Календаризация сіткових графіків
Основні поняття про оптимізацію сіткових графіків
Скорочення критичного шляху
Оптимізація по ресурсах, що накопичуються,
Оптимізаці по ресурсам, що ненакапливаемим, Висновки по розділу 1
2. Економіка будівництва
2.1. Визначення техніко-економічних показників виконання робіт з використанням єдиних, відомчих або місцевих норм і розцінок на будівельно-монтажні роботи (Енир, Внир або Мнир)
2.2. Визначення вартості робіт з єдиних районних одиничних розцінок на будівельні роботи й конструкції (ЕРЕР)
2.3. Калькуляція вартості матеріальних ресурсів
2.4. Складання локального кошторисного розрахунків
Висновки по розділу 2
Література