На головну сторінку   Всі книги

Г. С. Тютюшкина. Організація комерційної діяльності підприємства : навчальний посібник / Г. С. Тютюшкина .- Ульяновск : Улгту,2006.- 132 с.. 2006

Навчальний посібник «Організація комерційної діяльності підприємства» являє собою продовження курсу «Основи комерційної діяльності» для спеціальності 08030165 «Комерція» (Торговельна справа).
В умовах ринку діяльність торговельних підприємств і всіма учасниками економічного процесу вимагає високої компетенції в області організації комерційної діяльності підприємства, маркетингових досліджень, розробки й прийняття управлінських розв'язків відповідно до вимог часу в плані надання якісних послуг платоспроможному покупцеві з метою задоволення його потреб на високому культурному рівні.
Вивчення курсу дозволить опанувати знаннями в області керування торговельними підприємствами в умовах ринку, а також співробітництва із закордонними компаніями з використанням сучасних форм і методів продажу товарів, регульованих нормативно- правовими документами держави.
Велика увага приділяється технології закупівлі, принципам, документальному оформленню, обліку й поставки товарів у торговельні підприємства, з урахуванням особливостей організації й керування процесами руху товарів від виробника до споживача.
Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів вищих навчальних закладів по спеціальностях «Комерція», «Керування якістю», «Керування персоналом», «Маркетинг», «Менеджмент».

1. ПРОВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕДОГОВОРОВ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
1.1 Переговори як компонент комерційної діяльності
Підготовка переговорів:
Ведення переговорів:
недоліки
а) Недоліки при веденні переговорів
б) Поведінка при веденні переговорів
в) Психологічно доцільне й цілеспрямоване ведення переговорів
1.2 Методи ведення переговорів
Варіаційний метод.
Метод інтеграції.
Компромісний метод.
Навмисний обман.
Гра на повноваженнях.
Сумнівність намірів.
Бути не цілком відвертими - не значить обманювати.
Погані фізичні умови переговорів.
Особисті випади
1.3 Висновку договорів купівлі-продажу
1.4 Структура, виконання й умови дії договору купівлі-продажу
2. КОМЕРЦІЙНІ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ
2.1. Державне регулювання
2.2 Способи й форми розрахунків
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки плановими платежами
Розрахунки чеками
Розрахунки акредитивами
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
Розрахунки платіжними вимогами
Вексельна форма розрахунків
3. ЗАКУПІВЛЯ Й ПОСТАВКА ТОВАРУ
3.1 Технологія закупівлі й поставки товарів у комерційне підприємство
3.2 Принципи закупівлі й поставки товарів, їх організація
3.3 Документальне оформлення й облік
4. ФОРМУВАННЯ Й ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
4.1 Поняття товарних запасів і їх класифікація
Товарний запас
4.2 Керування товарними запасами
4.3 Оптимальний обсяг запасів
Витрати на замовлення
Витрати на утримання запасів
Моменти розміщення замовлень.
4.4 Керування швидкістю товарообігу
5. ОРГАНІЗАЦІЯ Й КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ РУХУ ТОВАРІВ І ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
5.1 Процес руху товарів
Робота із замовленнями
Обробка вантажів
Організація складського господарства
Керування запасами
Транспортування
5.2 Канали розподілу, їх вибір
Інтенсивний розподіл
Ексклюзивний розподіл
Селективний розподіл
Звичайний канал розподілу
Вертикальна маркетингова система
Корпоративна вертикальна маркетингова система
Договірна вертикальна маркетингова система
Добровільний ланцюг під егідою оптовика
Кооператив роздрібних торговців
Франшизная організація
5.3 Методи й форми продажу товарів
Форми продажу товарів
6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
6.1 Державне регулювання комерційної діяльності господарських підприємств: ціль, форми, їх утримування й нормативна база
Правове регулювання підприємництва
Податкове регулювання підприємництва
Єдиний податок на вмененний дохід
Державна підтримка малого бізнесу
Неподаткові заходи державної підтримки малого підприємництва
6.2 Концепція розвитку оптової торгівлі в Російській Федерації в сучасних умовах
Сутність, роль і функції оптової торгівлі
Маркетинг оптових торговельних підприємств
Розв'язок про цільовий ринок.
Розв'язок про товарний асортименти й комплексі послуг.
Розв'язок про ціни.
Розв'язок про методи стимулювання.
Розв'язок про місце розміщення підприємства.
Маркетингові служби.
Керування товарними запасами при оптових продажах
Організація й технологія оптових продажів
7. РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1 Прибуток: поняття, принципи формування, фактори, на неї, що впливають
внутрішні фактори
зовнішні фактори
Фактори, що впливають на величину прибутки
7.2 Аналіз прибутки виробничого підприємства
7.3 Розподіл прибутку в торгівлі
8. ТЕОРІЯ ЛІЗИНГУ
8.1 Основні положення теорії лізингу
Види лізингу
Основні елементи лізингової операції
Форми лізингових операцій
8.2 Лізинг у Російській Федерації
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК