На головну сторінку   Всі книги

В. Д. Зеленский і ін.. Основні положення слідчої тактики: монографія / В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько, М. В. Головін, С. І. Грицаев: - отв. редактор В. Д. Зеленский.- Краснодар: Кубгау,2011.- 275 с.. 2011

У монографії викладені основні положення слідчої тактики: поняття, структура; поняття тактичних приймань і проблеми їх застосування; тактика допитів і інших слідчих дій. Робота призначена для студентів, викладачів юридичних вузів, працівників правоохоронних органів. Введення
Розділ 1. Поняття й основні теоретичні положення слідчої тактики
Поняття слідчої тактики
Основні теоретичні положення слідчої тактики
Розділ 2. Поняття тактичних приймань і проблеми їх застосування
Поняття тактичного приймання
Проблеми застосування тактичних приймань (процесуальні, криміналістичні, етичні)
Розділ 3. Тактика допиту свідків і потерпілих
Психологічні основи формування показань свідків
Причини неправдивих свідчень свідків і потерпілих
Тактичні приймання допиту потерпілих і свідків
Розділ 4. Тактика допиту підозрюваного й обвинувачуваного
Характеристика преддопросних ситуацій.
Допит підозрюваного в здійсненні злочину в умовах очевидності
Тактика допиту.
Причини неправдивих свідчень підозрюваних і обвинувачуваних
Особливості тактики допиту підозрюван, заперечує причетність до здійснення злочину
Поняття й види протидії слідчому. Методи подолання протидії слідчому
Тактика допиту обвинувачуваного
Тактика очної ставки.
Сутність і загальні положення проведення очної ставки
Процесуальний порядок і тактика очної ставки
Фіксація ходу й результатів очної ставки
Розділ 5. Тактика інших слідчих дій
5.1Тактика огляду місця події
Тактика обшуку
Тактика слідчого експерименту