На головну сторінку   Всі книги

Парусимова Н. І.., Наровлянская Т. Н.., Булганина С. Н.., Кримова І. П.. Основи грошової теорії: Навчальний посібник.- Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ,2003.- 86 с.. 2003

У допомозі розкривається необхідність і сутність грошей, освітлена дискусія із приводу сутності й ролі сучасних грошей, представлені методичні вказівки по вивченню основ грошової теорії, тести, контрольні питання й завдання для самоконтролю, даний перелік основної й додаткової літератури Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються для студентів, що навчаються по програмах вищої професійної освіти за фахом «фінанси й кредит» Утримування
Передмова (Булганина С. Н.)
Розділ 1 «Основи теорії грошей»
1 Товарне проведення - основа виникнення й загальна риса капіталізму. Товар і його властивості (Наровлянская Т. Н.)
2 Двоїстий характер праці, втіленого в товарі. Індивідуальна й суспільно необхідна праця (Наровлянская Т. Н.)
3 Історичний процес розвитку обміну й виникнення грошової форми вартості (Наровлянская Т. Н., Парусимова Н. І.)
4 Необхідність грошей (Парусимова Н. И)
5. Сутність грошей (Парусимова Н. І., Наровлянская Т. Н.)
6. Функції грошей (Наровлянская Т. Н., Парусимова Н. І.)
Кошт обігу
Гроші як кошт нагромадження
Гроші як кошт платежу
Світові гроші
7. Форми й види грошей (Парусимова Н. І., Наровлянская Т. Н.)
Металеві гроші
Паперові гроші
Кредитні гроші
Вексел
Акцептований вексел
Банківський биле
Кредитний биле
Банкнот
Депозитні деньг
8. Роль грошей у сучасному суспільстві (Парусимова Н. И)
9. Закон грошового обігу. Товарний фетишизм. (Наровлянская Т. Н.)
10. Закон вартості і його роль у розвитку простого товарного проведення (Наровлянская Т. Н.)
Розділ 3 Дискусія із приводу сутності й природи сучасних грошей
Огляд точок зору російських і закордонних учених-економістів по питанню про сутність грошей (Парусимова Н. І., Кримова І. П.)
2. Сучасні форми й види грошей (Парусимова Н. И)
3. Еволюція грошей: основні етапи й форми (Булганина С. Н)
4. Природа кредитних грошей. Кредит як грошовий товар (Булганина С. Н.)
5. Сучасні кредитні гроші: природа й тенденції розвитку (Булганина С. Н.)
Розділ 3 Методичні матеріали по основах грошової теорії
1 Методичні вказівки по вивченню основ грошової теорії (Парусимова Н. І., Наровлянская Т. Н.)
2. Контрольні питання, тести, вправи
2.1 Контрольні питання по товарному проведенню й закону вартості
2.2 Контрольні питання, тести, завдання й вправи по проблемі двоїстого характеру праці, втіленого в товарі
2.3 Контрольні питання, тести, вправи по проблемі сутність, необхідність і функції грошей
2.4 Питання й завдання, тести, вправи: по проблемі роль грошей в економіці країни
2.5 Контрольні питання по проблемі закону грошового обігу
Рекомендована література