На головну сторінку   Всі книги

Євгеній Пилипович Борисов. Основи економіки, 2005. 2005

У підручнику в доступній формі викладені теоретичні й практичні знання, що відображають новий рівень розвитку господарства в Росії й в усьому світі, включаючи XXI сторіччя: використання в економіці інформаційних технологій, глобалізація світового господарства й ін. Наприкінці кожної глави дані тести, питання й графічні завдання. У другому виданні ( 1-е - 2004 р.) оновлені статистичні дані. Для студентів ввузов, а також для всіх, що цікавляться проблемами економіки. Передмова
I Економіка і її роль у житті суспільства
Розділ 1 ПРИЗНАЧЕННЯ Й СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ
§ 1 Головна роль господарської діяльності
§ 2 Потреби суспільства й способи їх задоволення
§ 3 Стадії економічного прогрес
§ 4 Економіка як система
Короткі узагальнення й висновок
? Завдання й питання на кмітливість
Розділ 2 Власність і її види
§ 1 Власність і соціально-економічні відносини
§ 2 Типи й види власності
§ 3 Структура відносин власності на рубежі XX-XXI сторіч чи Існує зараз «чистий капіталізм»
§ 4 Росія: корінні перетворення типів присвоєння
? Завдання й питання на кмітливість
Розділ 3 Організація господарської діяльності
§ 1 Кооперація й поділ праці
§ 2 Керування економікою
? Завдання й питання на кмітливість
II. Мікроекономіка Розділ 4
Структура мікроекономіки
Підвищення рівня концентрації й централізації проведення.
Широка централізація капіталу й керування
Розділ 5 Ринок
§ 1 Особливості ринкових відносин Які сутність і призначення ринкових угод
§ 2 Гроші і їх економічна роль Коли і як з'явилися гроші
§ 3 Ринкова ціна Як ціна зв'язана з попитом та пропозицією
! Короткі узагальнення й висновки
? Завдання й питання на кмітливість
Розділ 6 Конкуренція й монополія
§ 1 Вільна конкуренція
Індивідуальна конкуренція: за якими правилами вона ведеться
B чому полягають закони масової конкуренції
§ 2 Абсолютна монополія Що являє собою монополія
Як монополії встановлюють ринкові ціни
! Короткі узагальнення й висновки
? Завдання й питання на кмітливість
Глава 7 Економічні основи бізнесу
§ 1 Комерційне підприємництво
Що таке комерційний розрахунки
Яким повинен бути підприємець
§ 2 Створення нової вартості За рахунок чого бізнесмен збагачується
Капітал: яка його економічна сутність
Як утворюється нова вартість
§ 3 Простої відтворення капіталу фірми Що таке просте відтворення капіталу
§ 4 Розширене відтворення капіталу підприємства
Як підвищується науково-технічний рівень нагромадження
Що являють собою інформаційні технології
Короткі узагальнення й висновок
? Завдання й питання на кмітливість
Утвір доходів у мікроекономіці
§ 1 Заробітна плата
Чому важливо враховувати реальну зарплату
§ 4 Рента
! Короткі узагальнення й висновки
? Завдання й питання на кмітливість
Глава 9 Державний перерозподіл доходів
§ 1 Регулювання державою соціальних відносин
Яка соціально-економічна роль податків
! Короткі узагальнення й висновки
? Завдання й питання на кмітливість
IV. Макроекономіка
Глава 10 Структура економіки країни
§ 1 Особливості макроекономіки Що називається макроекономікою
§ 2 Економічна політика держави Які сутність і мети економічної політики
Що означає погроза економічної безпеки нації
§ 3 Нові показники макроекономіки й національні рахунки Новий тип показників: у чому їх особливості
Для чого застосовуються національні рахунки
! Короткі узагальнення й висновки
Завдання й питання на сообразительност
Глава 11 Економічний ріст національного господарства
§ 1 Відтворення населення: сучасні тенденції Як виміряється чисельність населення
Від чого залежить чисельність населення
Які сучасні напрямки відтворення населення
§ 2 Особливості росту національного господарства
Від чого залежить оптимальне збільшення національного доходу
§ 3 Типи розширеного відтворення суспільного капіталу Що таке екстенсивний ріст
? Завдання й питання на кмітливість
Глава 12 Нестійкість і рівновага розвитку макроекономіки
§ 1 Економічні коливання
Які бувають «хвилі»
§ 2 Економічний цикл На які фази підрозділяється цикл
Економічні кризи: у чому їх причина
У чому полягають особливості криз у сучасних умовах
Росія: що собою представляє кризу 1990-х рр.
§ 4 Інфляція й стабільність грошового обігу
Короткі узагальнення й висновок
? Завдання й питання на кмітливість
Глава 13 Регулятори національного господарства
§ 1 Ринкове саморегулювання Як діє «невидима рука» ринку
§ 2 Державне регулювання макроекономіки Який регулятор прийшов на зміну вільному ринку
Хто « за» і хто « проти» держави
§ 4 Росія: перетворення системи керування економікою Що таке командно-адміністративна система керування
Яким шляхом іти до нової системи керування
? Завдання й питання на кмітливість
Глава 14 Фінанси й грошово-кредитна система
§ 1 Фінанси і їх роль у регулюванні економіки Фінанси: що це таке
§ 2 Державний бюджет Що являє собою бюджет держави
Який державний бюджет Росії
§ 3 Грошово-кредитна система країни
Які способи регулювання грошово-кредитних відносин
! Короткі узагальнення й висновки
? Завдання й питання на кмітливість
V. Сучасна світова економіка
Глава 15 Світова економіка на рубежі XX-XXI сторіч
§ 1 На шляху до всесвітньої економіки
Чому відбувається міжнародне переміщення капіталу й робочої чинності
Регіональна інтеграція держав: що нового вона вносить в економіку
§ 2 Світовий ринок товарів, послуг і валют Сучасна міжнародна торгівля: що змінилося на рубежі XX- XXI вв.
Міжнародна валютна система: як вона діє
чи Можуть валютні курси визначити одну ціну на однакові товари різних країн
! Короткі узагальнення й висновки
? Завдання й питання на кмітливість