На головну сторінку   Всі книги

Озеров І. X.. Основи фінансової науки: Бюджет. Форми стягнення. Місцеві фінанси. Державний кредит.- М.: ТОВ « Юримфор-Пресс».2008. 622 с.. 2008

Ця книга продовжує серію «Наукова спадщина» і предоставляетвозможность ознайомитися з роботою великого п дуже відомого уче-ного, правознавця й фінансиста Озерова Івана Хрпстофоровича. Видання «Основи фінансової павуки: Бюджет. Форми стягнення. Місцеві фінанси. Державний кредит» уперше побачив»> світло в1905 році. В 1910 році вийшло третє видання, яке було удо»тоепоимператорской Академією павук премії колишнього Міністра финансовген.-пекло. С. А. Грейга. У роботі зачіпаються проблеми бюджетного устрою, финансо-вого контролю, форм стягнення, організації місцевих фінансів, государ-ственного кредиту й позик, допуску паперів для обігу па (фондовомринке. Усі ці питання фінансової діяльності держави продолжаютоставаться перманентно актуальними для будь-якого сучасного государ-ства. Більше того, вони мають новий аспект в умовах глобалізації нобъединения економік різних держав. Книга буде цікава не тільки студентам, по й ін»'Нодава1слям, аспірантам і вченим, а також усім тим, хто цікавиться юриспруден-цией, економікою, фінансами й історією. До читача
Зміст
Професор І. X. Озеров і наукафинансового права
Бюджет
Касовий устрій
Контроль
Англійський бюджет
АНГЛІЙСЬКИЙ банк
Державний контроль в Англії
Касовий устрій і контроль у Бельгії
Бюджет у Росії
Форми стягнення
Стягнення податей до реформи 1861 року
Місцеві органі по нагляду за стягненням окладнихсборов
Строки сплати окладних зборів
Земський збір
Підсумки реформи 23 червня 1899 року
Податной інспектор
Фінансові установи
Місцеві фінанси
Місцеві фінанси Англії
Місцеві фінанси Франції
Місцеві фінанси Пруссії
Місцеві фінанси Росії111
Правила оцінки нерухомих имуществ дляобложения земським збором
Натуральні повинності
Проект натуральних дорожніх повинностей1904 року
Земський бюджет
Міські фінанси в Росії
Фінанси складних держав
Державний кредит
Розподіл державних видатків на обикновенниеи надзвичайні
Способи покриття надзвичайних видатків висторії
Нагромадження, запасів
Головні риси кредиту
Заборгованість Європи
Значення кредиту
Форми державного кредиту
Консолідація (отверждениекраткосрочного боргу)
Погашення державних боргів
Банкноти знаряддя кредиту емісійного інституту. Відмінність їх від паперових грошей
Зацікавленість суспільних груп у золотомобращенії
Вплив паперової валюти на бюджет
Історія паперових деггсг у Росії
Історія грошових реформ у Росії
Пггорня грошових /хчрорл) у Росії
Біржа
Допущення паперів на російській біржі
Складання біржового бюлетеня
Нові правила про допущення паперів до котирування нафондовом відділі С.- Петербурзької біржі (Затверджені міністром ерптшоов е вересня 1902 р.)
Викупна операція
Залізнична кредитна операція