На головну сторінку   Всі книги

Данченок Л. А.. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ: Навчальний посібник / Московський го-сударственний університет економіки, статистики й інформатики.- М.,2003.- 262 с.. 2003

Загальною метою маркетингу є досягнення ринкової згоди між виробниками й споживачами, продавцями й покупцями при обопільній вигоді й у найкращих психологічних умовах.

Тема 1. Поняття й організація маркетингу
1. Поняття маркетингу
Нестаток
Потреба
Попит
Ринок
Місткість ринку
Насиченість ринку
2. Етапи розвитку маркетингу
3. Концепції маркетингу
4. Мети, принципи й функції маркетингу
Основні короткострокові цілі маркетингу
Порівняння «традиційного» і маркетингового підходу фірми
5. Види маркетингу
6. Планування маркетингу
Етапи планування
Роль маркетингу в стратегічному плануванні компанії
7. Принципи організації маркетингової діяльності в компанії
Тема 2. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІРМИ
1. Поняття й класифікація маркетингового середовища
Маркетингове середовище
Потенціал фірми
Зовнішнє мікросередовище маркетингу
2. Ринок: маркетинг і конкуренція
Гідності конкуренції як інструмента ринкової рівноваги
Види конкурентів по співвідношенню товар/потреба
Фактори, що визначають поведінку галузевих конкурентів
Типологія потенційних прямих конкурентів
Бар'єри входу в галузь
Умови, що визначають конкурентну чинність посередників - клієнтів компанії
Критерії існування працюючої конкуренції
3. Ринок: конкурентоспроможність і конкурентна перевага з позиції маркетингу
Конкурентна перевага
Конкурентоспроможність
Конкурентоспроможність товару
Конкурентоспроможність фірми
Ринкова чинність
Види конкурентної боротьби
4. Макросередовище маркетингу
- Збільшення бюджету на НИОКР.
ТЕМА3. ПОПИТ ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГУ
1. Поняття й типологія потреб
2. Типи споживачів
3. Моделювання споживчого/купівельної поведінки
Культура
Субкультура
Соціальні класи
Сім основних соціальних класів США
Референтні групи
Родина
Роль
Економічне становище
Спосіб життя
Тип особистості
Мотивація
Мотив
Усвідомлення потреби
Пошук інформації
Оцінка варіантів
Ухвалення рішення про покупку
Оцінка правильності вибору
6. Оцінка роботи постачальника
4. Поняття й види попиту
5. Сегментація ринку
Сегмент ринку
Цільовий сегмент (ринок)
Недиференційований маркетинг
Диференційований маркетинг
Індивідуальний маркетинг і Інтернет.
6. Фактори й закономірності попиту
7. Консьюмеризм і його значення для маркетингу
Сім прав споживачів
Основні положення Закону « Про захист права споживача»
ТЕМА 4. ТОВАРНИЙ МАРКЕТИНГ
1. Поняття товару. Класифікація, номенклатура й асортименти
Продукція виробничо-технічного призначення
Послуга
2. Товарні стратегії. Розробка нового товару
3. Маркетинг життєвого циклу товару
4. Якість і конкурентоспроможність
Конкурентоспроможність
Тестування
Сертифікат якості
Державний сертифікат якості
Показник (оцінка) конкурентоспроможності товару
5. Марочний маркетинг
Марочне ім'я
Марочний знак
Торговельна марка
Логотип
Бренд
6. Тестування товару, назви, упакування
ТЕМА 5. ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ
1. Роль і функції ціни
2. Фактори маркетингового ціноутворення
Попит як фактор ціноутворення
Рівень конкурентности ринку як фактор ціноутворення
Властивості товару як фактор ціноутворення
Взаємодія учасників каналу руху товарів як фактор рівня й поведінки цін
Державний контроль як фактор рівня цін
Стратегічні цілі фірми як фактор рівня й поведінки цін
3. Цінові стратегії
Стратегія Зняття вершків
Стратегія «ціни проникнення»
Стратегія «среднериночних цін»
Стратегія «стабільних цін»
Стратегія «ковзної падаючої ціни» або «вичерпання»
Стратегія «росту проникаючої ціни»
Стратегія « переважної ціни»
Стратегія «проходження за конкурентом»
Стратегія «диференціації цін на взаємозалежні товари»
Стратегія «цінових ліній»
Стратегія « цінової дискримінації»
5. Методи маркетингового ціноутворення
Методи ціноутворення в маркетингу
. Калькуляція на базі повних витрат
Калькуляція на базі змінних витрат
Ціноутворення на основі забезпечення цільовому прибутку
Метод рентабельності інвестицій
Метод аукціону.
Метод експерименту (пробних продажів).
Параметричний метод.
Методи, орієнтовані на конкурентів
Похідні методи (микс, синтетичні)
5. Тактичні приймання маркетингового ціноутворення
Основні тактичні приймання в маркетинговому ціноутворенні
Основні види знижок
ТЕМА 6. ЗБУТОВИЙ МАРКЕТИНГ
1. Основні поняття
2. Функції й етапи збуту
3. Канали руху товарів
4. Причини й стратегії вибору посередників, класифікація посередників
5. Види посередників
6. Відносини в каналі руху товарів
Критерії вибору посередників
Форми контролю й стимулювання роботи посередника
Форми співробітництва рівнів каналу руху товарів
Стратегії фірми по залученню посередників
Франчайзинг як форма координації
ТЕМА 7. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
1. Мети маркетингових комунікацій
2. Форми комунікацій
Зв'язки із громадськістю (PR)
Заходу щодо стимулювання збуту
Прямій маркетинг
Успішний лист
Інтернет-Маркетинг
Особисті продажі
3. Етапи розробки форм комунікації
Вибір цільової аудиторії
Визначення бажаної відповідної реакції
Етапи купівельної готовності
Вибір обігу й коштів його поширення
Утримування різних підходів впливу
Вибір коштів поширення обігу
Фактори, що впливають на формування програм просування
Відношення росіян до реклами (дослідження КОМКОН)
4. Принципи формування рекламного бюджету
5. Правове регулювання маркетингових комунікацій
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Й РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТ
ГЛОСАРІЙ
Тема 1. Поняття й організація маркетингу
Кейс по темі 1 «Поняття й організація маркетингу»
ЄВРОПА БУДЕ ПЕРЕРОБЛЯТИ БІЛЬШЕ
Тема 2. Маркетингове середовище фірми
Кейс по темі 2 «Маркетингове середовище фірми»
МОСКВА ОБІГНАЛА СТОЛИЦІ МОДИ
Тема 3. Попит як об'єкт маркетингу
Кейс по темі 3 «Попит як об'єкт маркетингу»
МЕДИЦИНА НЕСПРОМОЖНА
Тема 4. Товарний маркетинг
Кейс по темі 4 «Товарний маркетинг»
ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАМІСТЬ КОРІВ
Кейс по темі 5 «Ціновий маркетинг»
ПІД МОСКВОЮ РОСТЕ РИНОК
Тема 6. Збутовий маркетинг
Кейс по темі 6 «Збутовий маркетинг»
ДИЛЕРАМ ПОТРІБНІ «ВОЛГИ»
Тема 7. Маркетинг комунікацій
Кейс по темі 7 «Маркетинг комунікацій»
РЕКЛАМНА АКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО МАСШТАБУ