На головну сторінку   Всі книги

Раздъяконова Е. В.. Основи нормотворчества: курс лекцій / Е. В. Раздъяконова; СИУ.- Новосибірськ: изд-у Сибагс.-2016,- 246 с.. 2016

Курс лекцій розроблений з метою учбово-методичного забезпечення дисципліни «Основи нормотворчества» по напрямкові підготовки 40,04,01 Юриспруденція, магістерські програми: Правове забезпечення державної й муніципальної служби; Правове забезпечення підприємницької діяльності. Видання може бути використане також для підготовки студентів усіх форм навчання по напрямкові «Юриспруденція». У курсі лекцій розкриваються основні поняття: нормативний правовий акт, нормотворчий процес, приводиться їхня класифікація й змістовна характеристика, викладаються правила підготовки якісних правових актів Утримування
ВВЕДЕННЯ
Нормотворчество як вид професійної юридичної діяльності
«Основи нормотворчества» як навчальна дисципліна.
Роль навчальної дисципліни «Основи нормотворчества» у професійній юридичній діяльності
Місце дисципліни серед інших юридичних дисциплін.
Поняття й принципи нормотворчества
1.2.1. Поняття й загальна характеристика нормотворчества
Принципи нормотворчества. Мети нормотворчества.
1.2.3. Класифікація нормотворчества. Види й форми нормотворчества. Суб'єкти нормотворчества.
1.2.4. Об'єкти нормотворчества.
Контрольні питання й завдання
Список основної літератури:
2. Нормативні правові акти: поняття й систематизація
2.1 Система нормативних правових актів і їх характеристика. Систематизація й облік нормативних правових актів.
2.1.1 Поняття й ознаки нормативного акту.
2.1.2 Види нормативних актів.
2.1.3 Поняття систематизації нормативних актів. Види систематизації нормативних актів.
2.1.4 Облік нормативних актів.
Контрольні питання й завдання
Список основної літератури:
Список додаткової літератури:
Нормотворчество і його види
Поняття й стадії нормотворчого процесу.
Поняття нормотворчого процесу
Стадії нормотворчого процесу.
3.1.3 Нормотворчі помилки: поняття й типологія.
3.2. Законотворчість органів державної влади
3.2.1. Поняття, ознаки й види законотворчості органів державної влади
3.2.2. Законопроект: поняття й порядок підготовки
3.2.3. Законодавчий процес: поняття й стадії.
3.2.4. Особливості законодавчого процесу в суб'єктах Російської Федерації.
3.2.5. Планування законотворчої діяльності.
3.3 Нормотворчество органів виконавчої влади
3.3.1 Підзаконне нормотворчество федеральних органів державної влади.
3.3.2 Нормативні правові акти Президента Російської Федерації: поняття, ознаки й види. Юридична чинність актів Президента РФ.
3.3.3 Нормативні акти палат Федеральних Зборів Російської Федерації: поняття, види, порядок підготовки й прийняття.
3.3.4 Нормативні акти Уряду Російської Федерації: поняття, утримування й види. Підготовка, прийняття, опублікування й набрання чинності нормативними актами Уряду Російської Федерації.
3.3.5 Нормативні акти інших федеральних органів державної влади: поняття, утримування й види. Юридична чинність підзаконних нормативних актів федеральних органів державної влади.
3.3.6 Підзаконне нормотворчество органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.
3.4 Нормотворчество органів місцевого самоврядування
3.4.1 Правова природа й види нормативних актів місцевого самоврядування.
3.4.2 Особливості підготовки, прийняття й набрання чинності нормативними актами місцевого самоврядування.
3.4.3 Юридична чинність нормативних актів місцевого самоврядування.
3.5 Локальне нормотворчество організацій
3.5.1 Локальні нормативні акти
3.5.2 Підготовка, прийняття і юридична чинність локальних нормативних актів.
3.5.3 Відмінність локальних нормативних актів від інших нормативних правових актів.
Контрольні питання й завдання
Список основнойлитератури:
Правова експертиза і юридична техніка
Правова експертиза нормативного акту
Поняття експертизи нормативного акту. Принципи проведення експертизи нормативного акту.
4.1.2 Види експертиз нормативного акту.
4.1.3 Суб'єкти експертної діяльності.
4.1.4 Утримування експертизи нормативного акту. Правова експертиза нормативного акту. Результати експертизи нормативного акту.
4.2 Юридична (законодавча) техніка
4.2.1 Поняття юридичної техніки. Принципи юридичної техніки.
4.2.2. Предмет і вид нормативного акту. Реквізити нормативного акту.
4.2.3 Структура нормативного акту.
4.2.4 Стилъ нормативного акту. Мова нормативного акту.
4.2.5 Особливі кошти юридичної техніки.
4.3 Загальні правила юридичної техніки. Культура нормотворчества
Вимоги, пропоновані до структури й утримуванню проектів нормативних правових актів.
Загальні вимоги, пропоновані до оформлення проектів нормативних правових актів.
Вимоги, пропоновані до оформлення виносок і приміток у проектах нормативних правових актів, а також до оформлення додатків до них.
4.3.4. Оформлення проектів нормативних правових актів по внесенню змін і доповнень у раніше видані нормативні правові акти, визнанню нормативних правових актів, що втратили чинність (незастосовуваними). Культура нормотворчества.
Контрольні питання й завдання
Список основної літератури:
Висновок