На головну сторінку   Всі книги

Казанцев С. Я.. Основи права; підручник для студ. установ сред. проф. утвору / [С. Я. Казанцев, Б. І. Кофман, П. Н. Мазурен- до, С. Н. Миронов, Ф. Ф. Фаткуллин); під ред. С. Я. Казанцева.- 5-е изд., стер.- М. : Видавничий центр «Академія»,2013.- 256 с.. 2013

Актуальність підручника визначається необхідністю оволодіння правовими знаннями всіма категоріями державних службовців, а також постійними змінами в російському законодавстві. У ньому розглядаються теми, що є основними структурними елементами правознавства: Конституція Російської Федерації, основні галузі права, правовідносини, питання юридичної відповідальності, судова система й правоохоронні органі Російської Федерації й ін. Для студентів установ середньої професійної освіти, що навчаються за фахом «Муніципальний^-муніципальне-державно-муніципальне керування ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА I ПРАВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
§ 1. Право в системі соціального регулювання
Упорядкованість як властивість суспільних систем.
Ключові способи впорядкування суспільних систем.
Роль керування в упорядкуванні суспільних систем,
Соціальне керування й самоврядування.
Способи державного впливу на суспільні відносини.
Види правового регулювання.
§ 2. Поняття права. Форма права. Система права й система законодавства Російської Федерації
Сутність права.
Утримування права.
Поняття, що складаються й значення форми права.
Внутрішня форма права як його система.
Зовнішня форма права як його нормативні джерела в системі.
Систематизація нормативних актів.
Співвідношення внутрішньої й зовнішньої форм прав.
§ 3. Правотворчість у Російській Федерації і його принципи
Органі й стадії законотворчості.
Принцип демократизму.
Принцип законності.
Принцип гуманізму.
§ 4. Правові системи сучасних держав
Поняття й типологія правових систем.
§ 5. Суб'єкти права
Поняття, властивості й коло суб'єктів права.
Фізичні особи як суб'єкти права.
Юридичні особи як суб'єкти права.
Інші суб'єкти права.
§ 6. Поняття норми права. Відмінність правової норми від суміжних явищ
Поняття, ознаки й значення норми права.
Відмінність норми права від суміжних явищ.
§ 7. Тлумачення норм права
Сутність і значення тлумачення норм права.
Способи тлумачення правових норм.
Види тлумачення правових норм.
Обсяг тлумачення правових норм.
ГЛАВА II КОНСТИТУЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ
§ 1. Особистість, демократія, громадянське суспільство, правова й соціальна держава
Демократія. Політична влада.
Співвідношення суспільства й держави.
Громадянське суспільство.
Правова й соціальна держава.
§ 2. Загальна декларація прав людини й Конституція Російської Федерації
§ 3. Конституція Російської Федерації - ядро правової системи держави
ГЛАВА III ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПРАВА: ДЖЕРЕЛА Й КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА
§ 1. Конституційне (державне) право Росії
Поняття й джерела конституційного права Росії.
Основи конституційного ладу Росії.
Конституційний статус людини й громадянина в Російській Федерації.
Конституційні права й волі.
Класифікація конституційних прав і воль.
Система органів державної влади в Росії.
Місцеве самоврядування в Російській Федерації.
§ 2. Адміністративне право
§ 3. Цивільне право
Загальна характеристика цивільного права, його джерела.
Цивільний кодекс Російської Федерації.
Система цивільного права.
Цивільні правовідносини.
Суб'єкти цивільних правовідносин.
Емансипація.
Опіка, піклування й патронаж.
Юридичні особи.
Правоздатність і дієздатність юридичної особи
Утримування цивільних правовідносин.
Право власності й інші речові права.
Спадкоємне право.
Види спадкування.
Особливості спадкування за заповітом.
Особливості спадкування за законом.
Права спадкоємця на прийняття, розпорядження спадщиною.
§ 4. Трудове право
Поняття трудового права і його основні джерела.
Трудові правовідносини.
Підстави виникнення трудових правовідносин.
Трудова дієздатність.
Соціальне партнерство в сфері праці.
Документальне оформлення трудових правовідносин.
Вимоги до змісту трудового договору.
Оформлення приймання на роботу. Правила ведення трудової книжки.
Підстави припинення трудового договору.
Правове регулювання оплати праці.
Неповний робочий час.
Правове регулювання дисциплінарної й матеріальної відповідальності.
Правове регулювання трудових спорів.
§ 5. Сімейне право
Джерела сімейного права.
Відносини, регульовані нормами сімейного права.
Сімейні правовідносини.
Шлюб.
Права подружжя на майно.
Права подружжя на утримання (аліменти).
Розірвання шлюбу.
Права й обов'язки батьків і дітей.
Обов'язки батьків по вихованню дітей.
Обов'язки батьків по втримуванню дітей.
Обов'язки дітей по втримуванню батьків і турботі про них.
Аліментні зобов'язання інших членів родини.
Усиновлення.
Опіка й піклування.
Виховання дітей у прийомній сім'ї.
Захист сімейних прав. Відповідальність за нездійснення сімейних прав і невиконання обов'язків.
§ 6. Кримінальне право
Предмет і методи кримінального права.
Завдання кримінального права.
Принципи кримінального права.
Поняття й ознаки злочину по діючому Кримінальному кодексу РФ.
Винність діяння.
Класифікація злочинів.
Поняття й значення кваліфікації злочинів.
Поняття обставин, що виключають злочинність діяння.
Загальна характеристика Особливої частини КК РФ.
ГЛАВА IV ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА Й ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
§ 1. Правовідносини. Правомірна й протиправна поведінка: поняття, види, правові наслідки
Поняття й значення правовідносини.
Структура правовідносин.
Види правовідносин.
Юридичний шар диспозиционного правовідносини.
Суб'єктивне право.
Юридична воля.
Юридичний обов'язок.
Повноваження.
Правомірна поведінка.
Протиправне (, що відхиляється) поведінка. Що відхиляються
Види протиправної поведінки, що відхиляється.
§ 2. Державний примус. Поняття, підстави, принципи й види юридичної відповідальності
Примус.
Заходу відновлення н відповідальності.
Юридична відповідальність.
Види юридичної відповідальності.
Заходу відбудовного характеру й заходу юридичної відповідальності.
Принципи юридичної відповідальності.
§ 3. Обставини, що виключають юридичну відповідальність, і підстави звільнення від юридичної відповідальності щодо чинного російського законодавства
Об'єктивно-протиправне діяння.
ГЛАВА V СУДОВА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
§ 1. Поняття системи судової влади
§ 2. Конституційний Суд Російської федерації
§ 3. Верховний Суд Російської Федерації
§ 4. Система судів загальної юрисдикції
§ 5. Система арбітражних судів
§ 6. Система світових суддів
ГЛАВА VI ПРАВООХОРОННІ ОРГАНІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
§ 1. Органі юстиції Російської Федерації
§ 2. Органі прокуратури Російської Федерації
§ 3. Федеральна служба безпеки Російської Федерації
§ 4. Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації
§ 5. Федеральна служба Російської Федерації по контролю над оборотом наркотиків
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ЗМІСТ