На головну сторінку   Всі книги

Яковлев А. І.. Основи правознавства: Учеб, для нач. проф. утвору: Учеб, допомога для сред. проф. утвору.- М.: Профобриздат,2001.- 272 с.. 2001

У пропонованому підручнику відповідно до програми курсу «Основи правознавства» дається характеристика всіх основних галузей права. Підручник написаний з урахуванням Конституції РФ, новітнього законодавства й практики його застосування. Для викладачів, студентів, що й вчаться професійних освітніх установ. ВВЕДЕННЯ
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ Й ПРАВО
Держава і його юридичні форми
Основні ознаки держави
Функції держави
Поняття й функції права
Функції права
Галузі права: поняття й система
Правовий відносини: поняття, структура, утримування
Юридичні факти
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО (ДЕРЖАВНОГО) ПРАВА
Загальна характеристика Конституції Російської Федерації 1993 р.
Основи конституційного ладу Російської Федерації
Російська Федерація є демократичну державу (ст. 1)
Людей, його права й волі як вища цінність
Російська Федерація - правова держава
Російська Федерація - суверенна держава
Росія - федеративна держава
Росія - соціальна держава
Російська Федерація - світська держава
Російська Федерація - держава з республіканською формою правління
Система органів державної влади в Російській Федерації
Президент Російської Федерації
Федеральні Збори Російської Федерації
Уряд Російської Федерації
Судова система Російської Федерації
Прокуратура Російської Федерації
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНУ Й ГРОМАДЯНИНА
Поняття основ правового статусу особистості
Поняття громадянства й порядок його придбання
Поняття й класифікація конституційних прав і воль
Особисті (цивільні) права й волі
Політичні права й волі
Соціально-економічні права й волі
Основні обов'язки громадян
Адміністративні (несудові) способи захисту прав і воль громадян
Судовий захист прав і воль громадян
Порядок обігу з позовом до суду
Судовий захист честі, гідності й ділової репутації громадян і організацій
Порядок оскарження до суду неправомірних дій державних органів і посадових осіб
Порядок подачі касаційної скарги або протесту
РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Правові основи реалізації й захисту прав споживачів
Права споживача при покупці товару
Права споживача при покупці товару з недоліками
Розірвання договору купівлі-продажу
Надання товару в безплатне користування
Сплата неустойки
Строки пред'явлення вимог відносно недоліків товару
Захист прав споживача при висновку договорів на надання послуг
Сплата неустойки
Виявлення недоліків у виконаній роботі (послузі)
Права сторін при виконанні договору з матеріалу замовника
Ціна в договорі
Строки пред'явлення претензій
Строки задоволення окремих вимог споживача
Порядок і строки пред'явлення споживачами претензій із приводу недоліків товару, роботи, послуги
ПРЕТЕНЗІЯ
Підстави й порядок відшкодування моральної шкоди
Державна й суспільна зашита правий споживачів
РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА
Новий Сімейний кодекс - правова основа брачно-сімейних відносин у Російській Федерації
Поняття шлюбу й умови його висновку
Припинення шлюбу
Недійсність шлюбу
Особисті й майнові відносини подружжя
Права й обов'язки батьків і дітей
Права неповнолітніх дітей
Права й обов'язки батьків
Аліментні зобов'язання батьків і дітей
Опіка й піклування
РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Розділ 1. Правове регулювання відносин за висновком колективних договорів і угод
Відродження соціального партнерства в сфері трудових відносин
Колективний договір - основна форма реалізації повноважень трудового колективу
Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори й угодах
Розділ 2. Правове регулювання зайнятості й працевлаштування
Стан і перспективи розвитку ринку праці
Державно-правові заходи щодо забезпечення зайнятості
Поняття зайнятості.
3-соціальні гарантії в працевлаштуванні
Додаткові гарантії зайнятості
Правовий статус безробітного
Підходяща й невідповідна робота.
Порядок призначення й виплати допомоги у зв'язку з безробіттям.
Припинення й припинення виплати допомоги у зв'язку з безробіттям і стипендії.
Розділ 3. Трудовий договір (контракт)
Поняття, утримування й форма трудового договору
Порядок висновку трудового договору
Сполучення професій, посад. Сумісництво
Зміна трудового договору
Припинення трудового договору
Розділ 4. Робочий час і час відпочинку
Правове регулювання робочого часу
Правове регулювання часу відпочинку
Розділ 5. Правове регулювання заробітної плати
Поняття й основні принципи заробітної плати
Поняття й склад тарифної системи
Системи заробітної плати
4- Преміальна система
Винагорода за підсумками річної роботи
Оплата праці працівників бюджетної сфери
Гарантійні й компенсаційні виплати
Компенсація при напрямку працівника у відрядження
Компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
Компенсація за зношування інструментів і іншого майна
Компенсації при змушеному неповному робочому часі
Правова охорона заробітної плати
Розділ 6. Дисципліна праці. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
Основні обов'язки працівників і адміністрації в трудових правовідносинах
3∙ Дисциплінарна відповідальність
Поняття й умови матеріальної відповідальності працівників
Порядок відшкодування збитку
Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяний здоров'ю працівника
Правові основи матеріальної відповідальності роботодавця
Види відшкодування шкоди й порядок їх виплат
Порядок відшкодування працівникові заробітку
Порядок відшкодування потерпілому додаткових видатків
Порядок відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника
Порядок розгляду заяв про відшкодування шкоди
Глава 7. Правове регулювання праці жінок і молоді
Правові гарантії трудових прав жінок
Гарантії при прийманні на роботу й від необґрунтованих звільнень
Спеціальні заходи щодо охорони праці й здоров'я працюючих жінок
Створення жінкам сприятливих умов для комбінації материнства із професійною діяльністю
Правові гарантії трудових прав молоді
Глава 8. Правові основи охорони праці
Право працівника на охорону праці і його гарантії
Організація роботи із забезпечення охорони праці
Перший етап. Попередній нагляд за забезпеченням вимог охорони праці
Інструктаж працівників по техніці безпеки й виробничої санітарії.
Медичні огляди.
Система заходів індивідуальної зашиті.
Нагляд і контроль над охороною праці й відповідальність за її порушення
Глава 9. Індивідуальні трудові спори
Поняття й причини трудових спорів
Розгляд трудових спорів у КТС
Розгляд трудових спорів у суді
Глава 10. Колективні трудові спори
Поняття й види колективних трудових спорів
Етапи дозволу колективного трудового спору
Порядок оголошення й проведення страйку
Незаконні страйки
Правовий статус працівників при проведенні страйку
Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори
Відповідальність роботодавця
РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Розділ 1. Правове регулювання цивільних правовідносин
Загальна характеристика нового Цивільного кодексу РФ
Основні новели ГК РФ
Цивільне законодавство й норми міжнародного права
Принципи цивільного права
Суб'єкти цивільного права
Виникнення й припинення юридичних осіб
Види юридичних осіб
Розділ 2. Право власності й інші речові права
Поняття й утримування права власності
Суб'єкти права власності й форми власності
Речові права в системі права власності
Поняття й види загальної власності
Захист права власності
Розділ 3. Правове регулювання творчої діяльності
Поняття, правові основи й види творчої діяльності
Основні положення авторського права
Патентне право
Розділ 4. Цивільно-правові договори
Поняття й зміст договору
Способи забезпечення договірних зобов'язань
Поняття й види цивільно-правової відповідальності
Порядок захисту прав підприємств і підприємців в арбітражному суді
Розділ 5. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
Поняття й підстави відповідальності за заподіяння шкоди
Суб'єкти відповідальності за заподіяння шкоди
3∙ Особливості майнової відповідальності за заподіяння каліцтва й смерті
РОЗДІЛ 8. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Загальна характеристика стану природного середовища в Росії
2. Еколого-правовий механізм охорони природного середовища
Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища
4. Адміністративно-правові заходи щодо захисту природного середовища
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.
РОЗДІЛ 9. АДМІНІСТРАТИВНА Й КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН
Розділ 1. Адміністративна відповідальність громадян
1. Поняття й підстави адміністративної відповідальності
2. Види адміністративних стягнень
Органі, що розглядають справи про адміністративні правопорушення
Порядок застосування й оскарження адміністративних стягнень
Розділ 2. Кримінальна відповідальність громадян
1. Поняття й ознаки злочину
2. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність
Покарання, його мети й види
Застосування покарання й звільнення від покарання
Кримінальна відповідальність неповнолітніх
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Й НОРМАТИВНИХ АКТІВ