На головну сторінку   Всі книги

М. В. Меткин. Особливості керування кризовими ситуаціями. Навчальний посібник. 2004

Описані критичні або кризові ситуації. Роль людського фактору в кризі організації. Криза в організації - причини виникнення й типологія протікання. Особливості комунікацій при керуванні кризовими ситуаціями. Криза в організації як причина виникнення конфліктів. Керування кризовими ситуаціями й агресивна поведінка. Зв'язки із громадськістю, як важливий інструмент кризового керування.

Введення.
Тема 1. Критичні або кризові ситуації.
Фрустрація
Конфлікт
криза
Ознаки кризи
Тема 2. Роль людського фактору в кризі організації.
Фаза агітації.
Фаза професійного росту.
Фаза інтеграції.
Тема 3. Юрба: психологічне шумування, стадний інстинкт, вплив і паніка.
Психологічне шумування.
Стадний інстинкт.
Вплив у юрбі.
Паніка
Питання й завдання.
Тема 4. Криза в організації: причини виникнення й типологія протікання.
Питання й завдання.
Тема 5. Антикризове керування (АКУ).
Антикризовий розвиток
Можливість антикризового керування
Необхідність антикризового керування
Проблематика антикризового керування
Суть антикризового керування
Механізм антикризового керування
Менеджер по АКУ
Здатності менеджера по АКУ
Принципи керування персоналом кризового підприємства.
Принцип оптимізації кадрового потенціалу підприємства.
Принцип формування унікального кадрового потенціалу кризового підприємства.
Принцип орієнтованості на професійне ядро кадрового потенціалу підприємства.
Питання й завдання.
Тема 6. Особливості комунікацій при керуванні кризовими ситуаціями.
Емоції
Характеристика основних емоцій дезадаптированной особистості
типи комунікацій
Посттравматичний стрес
Розумові здібності людини
Тема 7. Криза в організації як причина виникнення конфліктів.
Помилкова комунікаційна поведінка
Стратегія попередження конфліктів.
Стратегія розв'язання конфліктів.
Організаційно-структурні методи
Адміністративні методи
Міжособистісні методи
Питання й завдання.
Тема 8. Керування персоналом в умовах кризи організації.
Керівник
Група фахівців
Антикризова кадрова політика
Принцип системності.
Принцип рівних можливостей
Принцип поваги людину і його гідності.
Принцип командної єдності.
Принцип горизонтального співробітництва.
Принцип правової й соціальної захищеності.
Принцип обліку довгострокової перспективи організації.
Принцип інтеграції й згуртованості колективу.
Принцип участі співробітників у прийнятті розв'язків.
Принцип опори на професійне ядро кадрового потенціалу.
Принцип дотримання балансу інтересів керівників і підлеглих співробітників.
Принципи співробітництва із профспілками й громадськістю.
Питання й завдання.
Тема 9. Керування кризовими ситуаціями й агресивна поведінка.
Тема 10. Зв'язки із громадськістю, як важливий инструменткризисного керування.
Питання й завдання.
Глосарій.
Агресія
Антикризовий розвиток
Антикризове керування (АКУ)
Воля
Інцидент
Кадрова політика
Катарсис
Команда
Конфлікт
Криза
Критична ситуація
Менеджер по АКУ
Мораль
Мотивація
Мотивація поведінки
Некеровані процеси
Організація
Організаційна культура
Посттравматичний стрес
Прайминг
Предмет конфлікту
Причина кризи
Проблема
Регресія
Розв'язок
Роль
Симптом
Соціальні відносини
Стереотепия
Стрес
Керовані процеси
Фактор кризи
Фрустрація
Емоції
Рекомендована література