На головну сторінку   Всі книги

Татарова А. В.. Оцінка нерухомості й керування власністю: Навчальний посібник. Таганрог: Изд-У ТРТУ,2003. 70 с.. 2003

Являє собою системний виклад основних економічних і управлінських питань, пов'язаних з теорією й практикою функціонування ринку нерухомості.
Призначене для студентів економічних вузів, що навчаються по спеціальностях «Економіка й керування на підприємстві», «Менеджмент», «Маркетинг» денних і заочних відділень. Може бути використане для підготовки до лекційних і практичних занять по дисципліні «Економіка нерухомості», а також виконання контрольних робіт.
Розроблене на основі навчального посібника Степановой Т. В. "Економіка нерухомості", м. Новосибірськ, 2002 р.

1. ВИЗНАЧЕННЯ НЕРУХОМОСТІ
1.1. Нерухомість як об'єкт інвестування
1.2. Типи нерухомості
1.3. Ринок нерухомості
Фінансовий ринок
1.4. Учасники й джерела процесу фінансування нерухомості
Девелопер
1.5. Переваги інвестування в нерухомість
1.6. Іпотечне кредитування
1.6.1. Іпотека як спосіб забезпечення зобов'язань
1.6.2. Особливості іпотечного кредитування
2. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ
2.1. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
Попит
Корисність
Дефіцитність
Можливість отчуждаемости об'єктів
2.2. Основні види вартості нерухомості
Інвестиційна вартість
Ліквідаційна вартість об'єкта оцінки
Утилізаційна вартість об'єкта оцінки
Вартість об'єкта оцінки для цілей оподатковування
Спеціальна вартість об'єкта оцінки
вартість діючого підприємства
страхова вартість
2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
Принцип ННЕИ
Принцип внеску
Принцип граничної продуктивності
Принцип збалансованості
Принцип корисності
Принцип заміщення
Принцип очікування
Принцип зовнішнього впливу
Принцип змін
Принцип конкуренції
Принцип попиту та пропозиції
Принцип відповідності
2.4. Види оцінки нерухомості
Індивідуальна оцінка нерухомості
Попередній огляд і план оцінки
Збір і перевірка даних
Застосування підходів до оцінки
Узгодження результату оцінки
заключний етап
2.5. Підходи до оцінки нерухомості
2.5.1. Порівняльний підхід
Умови застосування порівняльного підходу
Основні вимоги до аналога
Етапи порівняльного підходу
Переваги порівняльного підходу
Недоліки порівняльного підходу
2.5.2. Витратний підхід
Переваги витратного підходу
Недоліки витратного підходу
2.5.3. Дохідний підхід
Етапи дохідного підходу
2.6. Оцінка землі
2.6.1. Аналіз найкращого й найбільш ефективного використання землі
2.6.2. Оцінка ефективності використання міських земель
2.7. Методи оцінки землі
Метод порівняння продажів
Метод капіталізації земельної ренти
Метод розподілу
Метод виділення
Метод залишку
Метод розбивки на ділянки
2.8. Звіт про оцінку нерухомості
Структура звіту про оцінку
3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ИНВЕСТИРУЕМОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДОХОДУ
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ИНВЕСТИРУЕМОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДОХОДУ
3.1. Пряма капіталізація
Валовий рентний множник
Метод порівняння продажів
Метод коефіцієнта покриття боргу
Метод інвестиційної групи
Метод інвестиційної групи для фінансових складових.
Метод інвестиційної групи для фізичних складових.
Метод коефіцієнта дійсного валового доходу
Застосування коефіцієнтів валового доходу.
Метод залишку
3.2. Капіталізація доходу по нормі віддачі
3.2.1. Дисконтирование грошових потоків
Метод дисконтирования грошових потоків
Грошовий потік
Реверсія
3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
3.2.3. Визначення ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования
Метод підсумовування.
Метод ринкового аналізу.
Метод порівняння альтернативних інвестицій.
Метод інвестиційної групи (об'єднання інвестицій).
3.2.4. Капіталізація по розрахункових моделях
Ставка дисконту
Ставка відшкодування
Ефективна податкова ставка
Повернення капіталу
Відшкодування
Ставка відшкодування
Метод відшкодування рівними частками
Модель нескінченного потоку доходу
Метод Инвуда
Метод Хоскольда
3.2.5. Капіталізація рівномірно мінливих доходів
3.3. Ипотечно-Інвестиційний аналіз
Чиста справжня вартість
Період окупності
4. КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТУВАННЯ Й ФІНАНСУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТУВАННЯ Й ФІНАНСУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
Індекс прибутковості
Середній дохід на чистий капітал.
4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
Ризик
Імовірність
Метод коефіцієнта покриття боргу
Аналіз періоду окупності
Дисконтирование нормами віддачі, скоректованими на ризик.
Аналіз чутливості
Метод Монте-Карло.
Аналіз беззбитковості
4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
Безризикові інвестиції
Ринковий ризик
Ризик, пов'язаний з інвестиціями в нерухомість
джерела ризику інвестицій у нерухомість
4.5. Критерії прийняття розв'язків про фінансування нерухомості
Ставка відсотка
Рівень позикового фінансування
Строк амортизації
Попит та пропозиція.
Ризики
Місце розташування.
Прибутковість.
Контрольні питання за курсом «Економіка нерухомості»
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК