На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді на квитки до екзамену з економіки. 2015

ЕКОНОМІКА. Питання для іспиту
1. Предмет і значення економічної теорії.
2. Методологія економічних досліджень.
3. Основа економічної науки: матеріальні потреби й економічні ресурси.
4. Матеріальні потреби: сутність, класифікація, основна властивість.
5. Економічні ресурси: сутність, види, основна властивість.
6. Основна проблема економіки.
7. Крива виробничих можливостей: сутність, умови побудови і їх зміна. Альтернативні витрати.
8. Ринковий попит: визначення, фактори, графічне зображення.
9. Ринкова пропозиція: визначення, фактори, графічне зображення.
10. Рівновага на індивідуальному ринку: показники, графічне зображення, механізм установлення, фактори.
11. Сутність, структура ринку. Ринковий кругообіг продуктів - ресурсів, доходів - видатків.
12. Пояснення закону попиту: ефекти доходу й заміщення.
13. Пояснення закону попиту: закон убутної граничної корисності.
14. Споживчий вибір, правило максимізації корисності.
15. Бюджетна лінія й крива байдужності. Рівноважне положення споживача.
16. Цінова еластичність попиту: визначення, рівні, фактори. Залежність між зміною ціни й валового доходу.
17. Цінова еластичність пропозиції, визначення, рівні, фактори.
18. Перехресна еластичність і еластичність по доходу.
20. Валовий внутрішній продукт: сутність і методика розрахунків.
21. Визначення валового внутрішнього (національного) продукту. Проміжні й кінцеві продукти. Номінальний і реальний ВВП.
22. Показники системи національних рахунків, обумовлені на основі ВВП.
23. Економическийрост: визначення, фактори, результати.
Економічний цикл: характеристика, варіанти, причини.
25. Безробіття: сутність, типи, витрати.
26. Інфляція: сутність, вимір, причини, типи, наслідки.
27. Сукупний попит: визначення, графічне зображення, фактори.
28. Сукупна пропозиція: визначення, графічне зображення, фактори.
29. Рівновага в макроекономіці: показники, графічне зображення, механізм установлення, фактори. Ефект храповика.
30. Походження, сутність і функції грошей.
31. Попит на грошовому ринку.
32. Пропозиція на грошовому ринку.
33. Рівновага на грошовому ринку.
34. Сутність і функції банків. Структура банківської системи.
35. Комерційні банки, їх сутність і операції.
36. Роль комерційних банків у збільшенні пропозиції грошей.
37. Банківські резерви: сутність, види, значення.
38. Кредитно-грошова політика Центрального Банку.
39. Світове господарство. Основні види міжнародних економічних відносин.
40. Міжнародна торгівля: сутність, види, значення. Принцип порівняльних переваг.
41. Платіжний баланс.
42. Системи валютних курсів.
43. Економічні функції уряду.
44. Витрати й вигоди переливу, суспільні блага.