На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді на екзаменаційні питання по економіці. 2015

1. Предмет економічної теорії.
2. Метод економічної теорії.
3. Виникнення й основні етапи розвитку економічної науки.
4. Основні напрямки сучасної економічної думки (неолібералізм, неокейнсианство).
5. Закони (загальні, особливі, специфічні) і категорії економічної науки.
6. Позитивна й нормативна економічна теорія.
9. Продуктивні чинності й економічні відносини.
24. Зміна доходу при еластичному й нееластичному попиті.
7. Економічні блага, економічні потреби, ресурси, піраміда Маслоу.
11. Моделі економічних систем (американська, шведська, модель соціального господарства ФРН, японська).
14. Форми й етапи роздержавлення й приватизації державної власності в РФ.
12. Власність як економічні відносини, форми власності.
13. Права власності, пучок трав, специфікація прав власності, теорема Коуза.
15. Фактори проведення.
16. Ефект масштабу, граничний продукт фактору (МР).
17. Взаємозамінність факторів, гранична норма технологічного заміщення факторів (MRTS).
28. Цінність (вартість) блага в теорії граничної корисності.
18. Поняття й основні елементи ринку.
31. Сутність грошей, їх виникнення.
26. Ціна рівноваги.
23. Коефіцієнт еластичності.
20. Поняття попиту та пропозиції, карти попиту та пропозиції.
21. Ефекти: доходу, заміщення, сноба, Веблена, Гиффена.
32. Функції грошей, кількість грошей, необхідних для обігу товарів (формули Маркса й Фишера).
34. Основний і обіговий капітал.
22. Еластичність попиту та пропозиції, еластичність за ціною й доходу, перехресна еластичність.
35. Фізичне й моральне зношування капіталу, амортизація.
37. Трансакционние витрати.
36. Витрати проведення (явні, неявні), собівартість.
38. Прибуток, норма прибутку.
39. Поняття грошової системи й грошового обігу. Грошові агрегати.
40. Сутність, види й типи інфляції.
41. Причини інфляції, темп (рівень) інфляції.
42. Види антиінфляційної політики, способи боротьби з інфляцією.
43. Поняття системи національних рахунків, ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД.