На головну сторінку   Всі книги

Відповіді на екзамен із цивільного - процесуальному праву. 2017

Поняття й види підвідомчості.
3. Поняття й види цивільного судочинства.
4. Перегляд справи про обставинам, що знову відкрилися.
5. Сутність і значення перегляду судових постанов у порядку судового нагляду.
6. Поняття й система принципів цивільного процесуального права.
7. Апеляційне проведення.
8. Склад осіб, що брав участь у справі.
10. Поняття й склад судових видатків.
11. Визначення суду першої інстанції і їх види. Окремі ухвали.
12. Представництво в суді.
13. Порядок повідомлення учасників цивільного процесу й виклику їх до суду.
14. Проведення по справах про визнання недіючими нормативних правових актів повністю або в частині.
15. Порушення цивільну справи.
16. Частини (стадії) судового розгляду.
17. Поняття й види підсудності.
Родова підсудність цивільних справ
Територіальна підсудність цивільних справ
18. Поняття й сутність особливого проведення.
21. Види постанов суду першої інстанції.
22. Забезпечення позову.
23. Відкладання розгляду справи.
24. Призупинення проведення в справі.
25. Поняття судового доведення, судових доказів і коштів доведення.
Джерелами коштів доведення
26. Предмет доведення, звільнення від доведення.
27. Властивості доказів.
28. Підготовка справи до судового розгляду.
29. Судовий наказ.
30. Сутність, значення й утримування судового розв'язку.
31. Поняття й значення процесуальних строків.