На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен із предмета Адміністративне право. 2016

утримування
1. Поняття керування.
2. Сутність державного керування.
3. Суспільні відносини, регульовані адміністративним правом.
4. Метод адміністративного права.
5. Механізм виконавчої влади.
6. Співвідношення виконавчої влади з державним правлінням.
7. Місце адміністративного права в правовій системі Російської Федерації.
8. Джерела адміністративного права.
9. Поняття й особливості адміністративно-правових норм.
10. Класифікація адміністративно-правових норм.
11. Правові кошти регулювання суспільних відносин.
12. Класифікація й основні риси адміністративно-правових відносин.
13. Права й обов'язки громадян у сфері державного керування.
14. Основи адміністративно-правового статусу громадян.
15. Адміністративно-правові гарантії прав громадян.
16. Поняття й правовий статус органів виконавчої влади.
17. Основні повноваження Президента Російської Федерації в сфері виконавчої влади.
18. Види й принципи побудови системи органів виконавчої влади.
19. Повноваження Уряду РФ у сфері виконавчої влади.
20. Структура й повноваження федеральних органів виконавчої влади.
21. Основні принципи побудови місцевого самоврядування.
22. Форми участі населення в місцевому самоврядуванні.
23. Муніципальні вибори
24. Голосування по відкликанню депутата, члена виборного органа місцевого самоврядування, виборної посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни границь муніципального утвору, перетворення муніципального утвору
25. Схід громадян
26. Правотворча ініціатива громадян
27. Територіальне громадське самоврядування
28. Публічні слухання
29. Збори громадян
30. Конференція громадян (збори делегатів)
31. Опитування громадян
32. Звернення громадян в органі місцевого самоврядування
33. Органі місцевого самоврядування і їх повноваження.
Повноваження федеральних органів державної влади в області місцевого самоврядування
Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області місцевого самоврядування
24. Види відповідальності органів місцевого самоврядування.
Відповідальність депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням
Відповідальність органів місцевого самоврядування й посадових осіб місцевого самоврядування перед державою
Відповідальність органів місцевого самоврядування й посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними і юридичними особами
25. Принципи державної служби.
26. Поняття й види державної служби.
27. Поняття й види державних службовців.
28. Основи адміністративно-правового статусу органів, що служать, державного керування.
29. Поняття й види підприємств, установ.
29 Поняття й види підприємств, установ.
31. Поняття й види суспільних об'єднань.
32. Правове становище підприємств і установ.
33. Створення й припинення діяльності підприємств і установ.
34. Основи адміністративно-правового статусу суспільних об'єднань.
35. Принципи діяльності суспільних об'єднань.
36. Поняття й види адміністративно-правових форм керування.
37. Правове становище релігійних об'єднань.
38. Поняття правових актів керування, характерні риси і їх види.
39. Вимоги, пропоновані до правових актів керування.
40. Нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади.
41. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.
Основні риси адміністративної відповідальності:
42. Поняття й види адміністративно-правових методів керування.
43. Адміністративний примус: його сутність і види.
44. Підстави адміністративної відповідальності.
45. Поняття й види адміністративних покарань.
46. Дисциплінарна й матеріальна відповідальність щодо адміністративного права.
47. Обмеження від адміністративної відповідальності.
48. Звільнення від адміністративної відповідальності.
49. Поняття й види заходів адміністративного впливу.
Заходу забезпечення проведення в справі про адміністративне правопорушення
50. Адміністративно запобіжні заходи: їх призначення й види.
51. Сутність і класифікація адміністративного примусу.
52. Система запобіжний заходів.
53. Адміністративна затримка і його документальне оформлення.
54. Порядок проведення особистого огляду
55. Поняття й сутність адміністративного процесу.
56. Принципи й сторони, що брати участь в адміністративному процесі. (частково)
57. Завдання й процесуальне строки проведення по справах про адміністративні правопорушення.
58. Поняття й види адміністративного проведення
59. Особи, що брати участь у проведенні по справах про адміністративні правопорушення.
60. Стадії проведення по справах про адміністративні правопорушення.
61. Процесуальний порядок порушення справ про адміністративні правопорушення.
62. Процесуальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення.
63. Обставини, що виключають проведення в справі про адміністративне правопорушення.
64. Порядок і особливості оскарження й опротестування постанов по справах про адміністративні правопорушення.
65. Поняття й система забезпечення законності й дисципліни в державному керуванні.
§ 1. Утримування й значення законності
§ 2. Особливості й способи забезпечення режиму законності
§ 3. Поняття, утримування й види контролю
66. Виконання постанов про накладення адміністративних покарань: конфіскація предмета, возмездное вилучення предмета, що з'явився знаряддям правопорушення.
67. Виконання постанови про накладення адміністративного покарання у вигляді штрафу.
68. Контроль Президента РФ у сфері державного керування.
69. Контроль у державному керуванні.
70. Контроль судових органів у сфері державного керування.
71. Контроль органів виконавчої влади в сфері державного керування
72. Нагляд у забезпеченні законності й дисципліни в державному керуванні
73. Відмінності нагляду від контролю.
74. Контроль органів законодавчої влади в сфері державного керування.