На головну сторінку   Всі книги

Відповіді до іспиту - Адміністративне право. 2017

1. Предмет і метод АП.
2. Співвідношення АП з іншими правовими галузями.
3. Джерела АП. Поняття й види.
4. Поняття исп. влади, її співвідношення з іншими галузями влади
5. Поняття й ознаки органа исп. влади. Види органів.
6. Поняття й призначення галузі АП і навчальної дисципліни АП.
7. Система фед. ОИВ. Види органів.
8. ОИВ суб'єктів РФ. Статус вищого ОИВ і вищого долж. особи суб'єкта РФ.
9. Реєстрація актів гражд. Сост-Я. Осн. положення. Види актів.
10. В'їзд у РФ і виїзд із РФ фіз. осіб. Обмеження. Оформлення.
11. Пересування фіз. осіб по території РФ. Обмеження пересування.
12. Паспорт громадянина РФ. Утримування, порядок видачі, заміни, вилучення.
Документи необхідні для одержання паспорта:
Заміна паспорта проводиться при наявності наступних підстав:
13. Реєстрація місця проживання й місця перебування.
14. Поняття, система й принципи гос. служби РФ. Види гос. Служби.
15. Поняття гос. Гражд. посади. Категорії й групи гос. Посад.
16. Вступ на гос. службу і її припинення.
17. Атестація гос. гражд. службовців. Класні чини.
18. Заборони й гарантії по гос. службі.
19. Админ. Відповідь-Ть. Співвідношення з іншими видами юр. Відповідь-Ти.
20. Поняття й хар-ка складу админ. Правон-Я. ( за винятком S правон-я).
21. Суб. админ. Відповідь-Ти. Особливості окремих S.
22. Адміністративні покарання. Види.
23. Правила накладення админ. наказ-й.
24. Смяг. і отягч. Обст-Ва в питаннях застосування админ. покарань.
25. Поняття й призначення проведення по справах про админ. правон-ниях. Стадії.
26. Підстави звільнення від админ. отв-ти. Обст-Ва, исключ. проведення по справах про админ. правон-ях.
27. Порушення справи про админ. правон-и.
28. Протокол про админ. правопорушенні. Значення, утримування, оформлення.
29. Адміністративне розслідування. Поняття, утримування, строки.
30. Предмет доведення. Доказ-Ва в справі про админ. правопорушенні.
31. Затримка, доставляння, привід фізичних осіб.
32. Особистий огляд, огляд і вилучення речей і документів. Оформлення.
33. Учасники проведення в справі про админ. правопорушенні.
34. Розгляд справи про админ. правопорушенні.
35. Постанови й визначення в справі про правон-ії. Поняття, утримування, види.
36 Перегляд постанов по справах про адміністративні правопорушення.
37. Виконання актів про накладення покарань. Осн. положення. Особливості виконання окремих видів покарань.
38. Права громадян у галузі охорони зд-я, напрямку й гарантії їх реалізації.
39. Освітні програми й стандарти.
40. Статус освітніх організацій. Ліцензування. Акредитація.
41. Загальна характеристика правового статусу організацій культури.
42. Основи правового забезпечення без-ти РФ. Статус органів безпеки.
43. Поняття Збройних Сил. Режим стану війни й воєнного стану.
44. Поняття, компетенція й види міліції.
45. Повноваження співробітників міліції по застосуванню фіз. чинності, спец. коштів і огнестр. зброї.
46. Адміністративно-правове регул-ние обороту цивільної зброї.
47. Гос. границя: її проходження й порядок перетинання.
48. Адміністративно-правове обеспеч-е боротьби з тероризмом.
49. Поняття гос. таємниці. Режим, ступені, порядок засекр-ния й розсекречення.
50. Допуск до відомостей, що становлять державну таємницю.
44. Поняття, компетенція й види міліції.
45. Повноваження співробітників міліції по застосуванню фіз. чинності, спец. коштів і огнестр. зброї.