На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді до екзамену з дисципліни "Гроші й кредит". 2015

1. Валютна система, її елементи й види.
2. Еволюція світової валютної системи
3. Зміна ролі золота у МВО
4. Структурні принципи сучасної ВР, її відмінності від Б-У ВР
5. Європейська ВР, її принципи
6. Маастрихтские угоди про створення Євросоюзу
7. Валютний курс і фактори, що впливають на його формування.
8. Платіжний баланс, поняття й структура.
9. Методи регулювання платіжного балансу.
10. Валютна політика. Ринкове й державне регулювання валютних відносин.
11. Валютні обмеження й валютний контроль
12. Девальвація й ревальвація валют, аналіз втрат і вигід від зміни валютного курсу.
13. Світовий досвід перехід до конвертованості й Росія.
14. Валютно-фінансові й платіжні умови зовнішньоекономічних угод. У контракті є осн-ие розділи, де формир-ся слід умови:
15. Міжнародні розрахунки: поняття й особливості.
16. Форми міжнародних розрахунків.
17. Валютні кліринги.
18. Міжнародні кредит, сутність, функції й роль.
19. Форми міжнародного кредиту.
20. Фірмові й банківські міжнародні кредити.
21. Міжнародний лізинг.
22. Факторинг і форфетирование.
23. Валютно-фінансові й платіжні умови міжнародного кредитного договору.
24. Регулювання міжнародних кредитних согл-ний.
25. Міжнародне кредитування й фінансування країн, що розвивати.
26. Міжнародні фінансові потоки й міжнародні фінансові центри.
27. Валютний ринок: поняття, особливості.
28. Методи котирування валют. Курс продавця й курс покупця. Крос- курс.
29. Валютні операції.
30. Термінові валютні операції.
31. Валютний арбітраж.
32. Ризики в міжнародних валютних, кредитних і фінансових операціях.
33. Сучасні стратегії керування валютними ризиками.
34. Методи страхування й хеджирования валютних ризиків.
35. Валютна позиція.
36. Валютний ринок у Росії.
37. Світовий фінансовий ринок у широкому й вузькому змісті.
38. Ринок євровалют.
39. Інформаційні технології в міжнародних валютно-кредитних розрахункових і фінансових операціях. СВИФТ. Інтернет.
40. Міжнародні фінансові інститути, принципи їх створення, мети.
41. Міжнародний валютний фонд. Стабілізаційні програми, їх особливості.
42. Група Всесвітнього Банку.
43. Європейський банк реконструкції та розвитку.
44. Міжнародні регіональні банки розвитку.
45. Регіональні валютні й кредитно-фінансові організації Євросоюзу.
46. Банк міжнародних розрахунків.
47. Валютна система Росії.
48. Платіжний баланс Росії.
49. Валютна політика Росії. Проблеми її лібералізації.
50. Проблема участі Росії в міжнародних фінансових інститутах.