На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді до екзамену з дисципліни « Гроші, кредит, банки». 2015

1. Види операцій комерційного банку на ринку цінних паперів (секьюритизация, ipo і тд.);
2. Обґрунтуйте визначення комерційного банку, його функції
Сутність комерційного банку з позицій його історичного розвитку;
2. Види цінних паперів, що випускаються комерційними банками, умови їх обігу;
1. Керування банківським портфелем цінних паперів;
2. Фінансові інвестиції: характеристика, значення.
1. Перелічите функції комерційного банку.
2. Назвіть варіанти організаційної структури комерційного банку.
Назвіть основні типи банків по виду виконуваних операцій.
Керування інвестиційними ризиками; венчурне кредитування;
Правові основи банківської діяльності;
Поняття й класифікація валютних операцій;
1. Особливості взаємин комерційних банків із Центральним банком РФ
2. Порядок відкриття й ведення банківських рахунків
1. Організаційно - правові структури комерційного банку
2. Функції комерційного банку як агента валютного контролю
Поняття й види пасивних операцій КБ
Керування валютними ризиками
Структура ресурсної бази КБ
Хеджирование валютних ризиків
1. Власний капітал (СК)
2. Пасивні (депозитні, вкладні) операції КБ
1. Вклади до запитання їх призначення й особливості
2. Кореспондентські відносини банків. Організація міжбанківських розрахунків
1. Депозитна політика комерційного банку
2. Організація й порядок проведення касових операцій
1 . Поняття й характеристика недепозитних джерел ресурсів банку
2. Трастові операції: види, механізм реалізації
Структура активів комерційного банку.
Факторинговие операції; лізинг;
Поняття й види активних операцій комерційного банку;
Банківські консультаційні й інформаційні послуги;
1. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника
2. Доходи й прибуток комерційного банку.
1. Форми забезпечення зворотності кредиту
2. Фінансовий леверидж і його призначення
1. Системи вилученого обслуговування клієнтів
2. Керування ліквідністю комерційного банку;
1. Від чого залежить середня ціна кредиту?
Основні фактори, що впливають на величину кредитної маржі.
2. Керування процентним ризиком;
1. Супровід кредиту й банківський контроль над якістю позички;
2. Класифікація й оцінка рівня доходів і видатків комерційного банку;
1. Консорциальние кредити
2. Баланс банку і його структура . МСФО
1. Організація внутрішньобанківського контролю.
2. Міжбанківське кредитування, кореспондентські рахунки банків